Порядок підписання, адреси і строки подання бухгалтерської (фінансової) звітності

Бухгалтерська звітність підписується керівником і головним бухгалтером (бухгалтером) організації.

В організаціях, де бухгалтерський облік ведеться на договірних засадах спеціалізованою організацією (централізованою бухгалтерією) або фахівцем, бухгалтерська звітність підписується керівником організації, керівником спеціалізованої організації (централізованої бухгалтерії) або фахівцем, який веде бухгалтерський облік.

В організаціях, де бухгалтерський облік ведеться централізованою бухгалтерією, спеціалізованою організацією або бухгалтером-спеціалістом, звітність підписується керівником організації, централізованої бухгалтерії або спеціалізованої організації або бухгалтером-спеціалістом, який веде бухгалтерський облік.

ПБО 7/98 "Події після звітної дати" вводить поняття "дата підписання бухгалтерської звітності" в систему регулювання бухгалтерського обліку.

Датою підписання фінансової звітності вважається дата, зазначена в спеціальній в адреси, визначені законодавством Російської Федерації, фінансової звітності при підписанні її в установленому порядку.

Організації, за винятком бюджетних, представляють річну фінансову звітність відповідно до установчими документами засновникам, учасникам організації або власникам її майна, а також територіальним органам державної статистики за місцем їх реєстрації. Державні і муніципальні унітарні підприємства представляють бухгалтерську звітність органам, уповноваженим управляти державним майном.

Іншим органам виконавчої влади, банкам та іншим користувачам бухгалтерська звітність подається відповідно до законодавства Російської Федерації.

Федеральний закон № 402-ФЗ "Про бухгалтерський облік" не містить вимог до терміну подання бухгалтерської звітності, а лише встановлює звітний період:

  • - Для річної бухгалтерської (фінансової) звітності (звітним роком) - календарний рік - з 1 січня по 31 грудня включно, за винятком випадків створення, реорганізації та ліквідації юридичної особи;
  • - Для проміжної бухгалтерської (фінансової) звітності - період з 1 січня по звітну дату періоду, за який складається проміжна бухгалтерська (фінансова) звітність, включно.

Запропонована річна фінансова звітність повинна бути затверджена в порядку, встановленому установчими документами організації.

Передбачаються два формати подання звітності: паперовий і електронний.

У першому випадку бухгалтеру або представникові організації необхідно передати звітність безпосередньо в руки або відправити поштою. Представник організації може бути законний або уповноважений. Законний представник організації може бути зазначена в установчих документах, а уповноважений повинен мати довіреність на представлення інтересів організації в податкових органах. Якщо звітність відправляють поштою, необхідно зробити опис вкладення.

Для здачі звітності в електронному вигляді потрібно отримати згоду користувачів, яким вона представляється. Звітність можна представити по електронній пошті або на дискетах. При цьому звітність повинна бути представлена в особливому форматі згідно із законодавством. Юридичну силу підпису звітності в електронному вигляді підтверджує електронний цифровий підпис (ЕЦП). Порядок її застосування встановлено Федеральним законом від 10 січня 2002 № 1-ФЗ "Про електронний цифровий підпис".

У строк не пізніше трьох місяців після закінчення звітного періоду, економічні суб'єкти повинні представляти по одному обов'язкового примірника річної бухгалтерської (фінансової) звітності до органу державної статистики за місцем державної реєстрації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >