Система допусків циліндричних зубчастих передач

Система допусків циліндричних зубчастих передач викладена в ГОСТ 1643-81, який поширюється на евольвентні передачі зовнішнього і внутрішнього зачеплення з прямими, косозубимі і шевронними колесами з ділильним діаметром до 6300 мм, шириною зубчастого вінця або полушеврона до 1250 мм, модулем зубів 1-55 мм , з вихідним контуром по ГОСТ 13755-81 незалежно від методу отримання бічних поверхонь зубів.

Для зубчастих коліс і передач встановлено дванадцятій ступенів точності, що позначаються в порядку убування точності цифрами від 1 до 12.

Ступені 1 і 2 не мають встановлених норм і є резервними. Всі допуски розраховані для шостого ступеня точності. Числові значення допусків інших ступенів визначають множенням на перехідний коефіцієнт.

Для кожної ступеня точності зубчастих коліс і передач встановлюються незалежні норми допустимих відхилень параметрів, що визначають кінематичну точність коліс і передачі, плавності роботи і контакт зубів передачі, що дозволяє призначати різні норми і ступеня точності для передач відповідно до їх експлуатаційним призначенням і враховувати відмінність технологічних способів забезпечення необхідної точності.

Кінематична точність передачі

Кінематична точність характеризується повною погрішністю кутів повороту знаходяться в зачепленні коліс 311 один оборот. Комплексним показником норми кінематичної точності є кінематична погрішність. Для забезпечення кінематичної точності передбачені норми, що обмежують кінематичну похибка передачі і кінематичну похибка колеса.

Кінематична погрішність передачі (/; "") - різниця між дійсним і номінальним (розрахунковим) кутами повороту веденого зубчастого колеса передачі. Виражається в лінійних величинах довжиною дуги його ділильної окружності (г) (рис. 5.115), т. Е.

Схема визначення кінематичної погрішності передачі

Рис. 5.115. Схема визначення кінематичної погрішності передачі

де <рг - дійсний кут повороту веденого зубчастого колеса; (рг - номінальний кут повороту веденого зубчастого колеса:

де z {- число зубів ведучого зубчастого колеса; рр - число зубів веденого зубчастого колеса; <рх - дійсний кут повороту ведучого зубчастого колеса.

Основною характеристикою кінематичної точності передач 3-8-го ступенів точності є найбільша кінематична погрішність передачі - найбільша різниця алгебри значень кінематичної погрішності передачі за повний цикл зміни відносного положення зубчастих коліс.

Повний цикл відбувається в межах числа обертів більшого зубчастого колеса, рівного приватному від розподілу числа зубів меншого зубчастого колеса на загальний найбільший дільник чисел зубів обох зубчастих коліс передачі (рис. 5.116), т. Е. При повороті більшого зубчастого колеса на кут <р ^ = ^ пі'х, щед; - найбільший спільний дільник числа зубів г, і рр обох зубчастих коліс передачі. Наприклад, при г, = 25 і г, = 50 найбільший спільний дільник х = 25

Ьіт 2л - 25, і т. = - = ^. = 2л. Гг х 25

Найбільша кінематична погрішність передачі обмежується допуском, який визначається як сума допусків на кінематичну похибка зубчастих коліс I і 2, т. Е.

Кінематична погрішність зубчастого колеса (/ V ,, *) - є різниця між дійсним і номінальним (розрахунковим) кутами

Кінематична погрішність передачі

Рис. 5.116. Кінематична погрішність передачі

повороту зубчастого колеса на його робочої осі, веденого вимірювальним зубчастим колесом при номінальному взаємному положенні осей обертання цих коліс; виражається в лінійних величинах довжини дуги ділильної окружності.

Під робочою віссю зубчастого колеса розуміється вісь, навколо якої воно обертається в передачі, а під вимірювальним зубчастим колесом розуміється зубчасте колесо підвищеної точності, що застосовується як вимірювального елемента для однопрофільного і двухпрофільного методів контролю зубчастих коліс.

Найбільша кінематична погрішність зубчастого колеса визначається як найбільша різниця алгебри значень кінематичної погрішності зубчастого колеса в межах його повного обороту (рис. 5.117). Обмежується допуском на кінематичну похибка колеса Г. ' . Величина допуску на кінематичну похибка в стандарті не наводиться. Її можна визначити як суму допуску на накопичену погрішність кроку колеса Рр (що призначається залежно від ступеня точності, прийнятої для норми кінематичної точності) та допуску на похибку профілю зуба /, (що призначається залежно від ступеня точності за нормами плавності роботи), т. Е .

Комплексний показник Р'1г - найбільш повно характеризує сумарне прояв похибок колеса в умовах, близьких до експлуатаційних. Однак його використання обмежене через відсутність простих і надійних вимірювальних приладів для його контролю.

Найбільша кінематична погрішність зубчастого колеса:

Рис. 5.117. Найбільша кінематична погрішність зубчастого колеса:

1 - крива кінематичної погрішності зубчастого колеса; 2 - один оборот зубчастого колеса

Кінематична погрішність зубчастого колеса на до кроках Р / ^ визначається як різниця між дійсним і номінальним (розрахунковим) кутами повороту зубчастого колеса (на розглянутому числі зубів к) на його робочої осі, веденого вимірювальним зубчастим колесом, при номінальному взаємному положенні осей обертання обох коліс. Виражається в лінійних величинах довжиною дуги ділильної окружності. Обмежується допуском на кінематичну похибка колеса на до кроків Р / к.

Кінематична погрішність циліндричних коліс, виготовлених на зуборізних верстатах методом обкату, викликається похибкою ланцюгів Обкатился зуборізного верстата, розбіжністю центру основного кола колеса з робочою віссю його обертання, неточністю зуборізного інструменту, похибкою його установки і т. Д. Кінематична точність зубчастих коліс (як комплексний показник ) залежить від похибок, сумарний вплив яких виявляється один раз 311 оборот колеса. До них відносяться похибка обкату, накопичена похибка кроку, радіальне биття зубчастого вінця, коливання довжини обший нормалі і вимірювального міжосьової відстані за оборот зубчастого колеса.

Комплексним показником для оцінки кінематичної точності є також накопичена похибка кроку по зубчастому колесу Рр, або по к кроків РПГ.

Накопичена похибка до кроків РПГ (РЧС. 5.118) - найбільша різниця дискретних значень кінематичної погрішності зубчастого колеса при номінальному його повороті на до цілих кутових кроків, т. Е.

Схема наочного визначення накопиченої похибки до кроків

Схема наочного визначення накопиченої похибки до кроків

Рис. 5.119. Схема наочного визначення накопиченої похибки до кроків

де <рг - дійсний кут повороту зубчастого колеса: г - число зубів зубчастого колеса; к - число цілих кутових кроків від до> 2; г - радіус ділильного кола зубчастого колеса.

По суті це найбільша похибка у взаємному розташуванні двох будь-яких однойменних профілів зубів по одній окружності колеса або на заданій її частини в до кутових кроків, що проходить по середині висоти зуба, з центром на робочій осі колеса в перерізі, перпендикулярному його осі. Наочне уявлення про показник дає розгляд умовної схеми (рис. 5.119), на якій тіньова проекція зубчастого вінця перевіряється колеса накладена на виконаний в заданому масштабі геометрично правильний креслення того ж вінця (штриховий профіль). Після сполучення бічного профілю одного з зубів (умовно - першого) з відповідним теоретичним профілем на кресленні виявляється, що профілі інших зубів колеса в тій чи іншій мірі не доходять (негативні похибки) або переходять (позитивні похибки) за свої номінальні контури. Помилки окремих кроків можуть бути і незначними, коли їх вимірюють між двома будь-якими сусідніми зубами колеса. Але щодо номінального розташування профілю зуба вони поступово підсумовуються, досягаючи на якомусь зубі (3) найбільшого позитивного, а на іншому (7) найбільшого негативного значень.

Алгебраїчна різниця цих найбільших накопичених похибок становить т. Е.

Накопичена похибка до кроків, а також накопичена похибка кроку зубчастого колеса обмежуються допусками.

Допуск на накопичену погрішність до кроків позначається через РРК> а накопичена похибка кроку зубчастого колеса - 7 ^.

Радіальне биття зубчастого вінця Гп - це різниця дійсних граничних положень вихідного контуру в межах зубчастого колеса (від його робочої осі). Викликається неточним суміщенням робочої осі колеса з технологічної віссю при обробці зубів.

Для обмеження похибки профілю встановлений допуск на похибку профілю зуба / г

Дійсний профіль робочої ділянки зуба може мати зріз вершини головки, званий фланками. Фланкування зубів значно покращує плавність роботи передачі, забезпечує більш плавний вхід зубів в контакт і вихід з нього, знижує динамічні навантаження і шум в передачі. У зв'язку з цим колеса, призначені для роботи при великих окружних швидкостях, виготовляють тільки фланкировалісь.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >