Позначення точності коліс і передач

Точність виготовлення зубчастих коліс і передач задається ступенем точності, а вимоги до бічного зазору - видом сполучення за нормами бічного зазору.

Приклад умовного позначення точності циліндричної передачі зі ступенем точності 7 по всіх трьох нормам, з видом сполучення зубчастих коліс Сі відповідністю між видом сполучення і видом допуску на бічний зазор (вид допуску на бічний зазор - с), а також між видом сполучення і класом відхилень міжосьового відстані:

При комбінуванні норм різних ступенів точності в зміні відповідності між видом сполучення і видом допуску на бічний зазор, але при збереженні відповідності між видом сполучення і класом відхилень міжосьової відстані точність зубчастих коліс

і передач позначається послідовним написанням трьох цифр і двох літер.

Перша цифра позначає ступінь за нормами кінематичної точності, друга - ступінь за нормами плавності роботи, третя - за нормами контакту зубів, перша з букв - вид сполучення, а друга - вид допуску на бічний зазор.

Цифри між собою і від злито пишуться букв розділяються тире.

Приклад умовного позначення точності циліндричної передачі зі ступенем 8 по нормам кінематичної точності, зі ступенем 7 по нормами плавності, зі ступенем 6 по нормам контакту зубів, з видом сполучення В, видом допуску на бічний зазор а і відповідністю між видом сполучення і класом відхилень міжосьової відстані :

Примітка. У випадках, коли на одну з норм не задається ступінь точності, натомість відповідної цифри вказується буква N. Наприклад,

При виборі більш грубого класу відхилень міжосьової відстані, ніж передбачено для даного виду сполучення, в умовному позначенні точності циліндричної передачі вказується прийнятий клас, розрахований за формулою уя min = j "min -0,68 (| /;

та зменшений гарантований бічний зазор. Тут j "^ і / 0 - табличні значення гарантованого бічного зазору і граничного відхилення міжосьової відстані для даного виду сполучення;

Amin - розрахований гарантований бічний зазор; f'a - відхилення міжосьової відстані для більш грубого класу.

Приклад умовного позначення точності циліндричної передачі зі ступенем точності 7 за всіма нормами, з видом сполучення зубчастих коліс С, видом допуску на бічний зазор а і класом відхилень міжосьової відстані V (при міжосьовій відстані

передачі а й у = 450 мм, j '"mi" = 128 мкм):

Примітка. При прийнятті більш точного класу відхилень міжосьової відстані найменший бічний зазор у передачі буде більше бічного зазору, зазначеного в ГОСТ 1643-81. Його величина, розрахована за тією ж формулою, може не вказуватися в умовному позначенні точності передач.

Вибір ступенів точності

Відомі три методу вибору ступенів точності: розрахунковий - коли для окремих норм точності їх призначають на основі розрахунку (наприклад, на основі кінематичного розрахунку похибок усієї передачі і допустимого кута неузгодженості можна знайти необхідний ступінь за нормами кінематичної точності; з розрахунку динаміки передачі - ступінь точності по нормами плавності; розрахунок на міцність - ступінь точності за нормами контакту); досвідчений - коли їх вибирають для проектованих передач, керуючись досвідом експлуатації зубчастих передач аналогічного призначення (обов'язково використовується принцип комбінування норм точності). При комбінуванні потрібно враховувати, що норми плавності роботи коліс і передачі можуть бути не більше ніж на два ступені грубіше норм кінематичної точності; норми контакту зубів можна призначати точніше норм плавності коліс і передач, а також і на одну ступінь грубіше норм плавності; табличний - коли їх підбирають за таблицями, що містить рекомендації щодо застосування окремих ступенів точності.

У табл. 5.64 наведені узагальнені рекомендації щодо застосування ступенів точності для передач різних машин. Рекомендації є орієнтовними і можуть бути відкоректовані на основі узагальнення досвіду виготовлення передач в даній галузі, а в табл. 5.65 - діапазони коливання ступенів точності зубчастих коліс в різних машинах. При виборі ступеня точності зубчастих коліс і передач по табл. 5.64 необхідно враховувати призначення та умови роботи передачі, метод нарізування зубів, окружну швидкість зубчастих коліс, характер і величину навантажень, вимоги до точності і плавності їх обертання та інші експлуатаційні характеристики. Наприклад, при окружної швидкості прямозубих коліс, рівний 15 м / с, застосовують 6-ю ступінь точності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >