ПРАКТИКУМ

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. Розкажіть про місце і роль сервісного обслуговування на сучасному етапі розвитку економіки.
 • 2. Дайте класифікацію видів сервісу за змістом робіт і за часом його здійснення.
 • 3. Які основні переваги та особливості фірмового сервісу?
 • 4. Як ви вважаєте, для виробників яких товарів характерна організація «фірмового сервісу»?
 • 5. У чому полягає еволюція в розвитку поняття «товар»?
 • 6. Чому поняття «конкуренція по-новому» могло виникнути тільки в 1970-і рр.?

тести

 • 1. Система взаємовідносин між виробником і споживачем продукції, що характеризується безпосередньою участю виробника в забезпеченні ефективного використання виробу протягом усього життєвого циклу, - це:
  • а) фірмовий сервіс;
  • б) технічне обслуговування;
  • в) післяпродажне обслуговування. [1] [2] [3] [4]
  • б) помилки при організації сервісу караються ринком суворіше, ніж помилки при формуванні ціни;
  • в) сервіс - не самостійна елемент маркетингу, так як не відноситься до всіх товарних групах.
 • 6. «Маркетологами за сумісництвом» називають співробітників:
  • а) відділу збуту;
  • б) звернення до сервісної служби;
  • в) комерційного відділу.
 • 7. Специфіка сервісної концепції маркетингу полягає:
  • а) в спеціалізації тільки на наданні сервісних послуг;
  • б) в концентрації на наданні послуг з обслуговування процесу експлуатації товару протягом усього терміну його служби;
  • в) в зміні основних цілей маркетингу на користь сервісу.
 • 8. Послуги з кредитування придбання автомобіля відносяться:
  • а) до інформаційного сервісу;
  • б) до технічного сервісу;
  • в) до збутовому сервісу.
 • 9. Послуги зі збору та розповсюдження технічної документації відносяться:
  • а) до інформаційного сервісу;
  • б) до технічного сервісу;
  • в) до збутовому сервісу.
 • 10. Компанія IBM, що доставляє на місце і встановлює все придбане обладнання в комплекті, здійснює ці дії в рамках:
  • а) гарантійного сервісу;
  • б) післягарантійного сервісу;
  • в) передпродажного сервісу.
 • 11. Вид сервісу, що передбачає підготовку товару до експлуатації, максимально полегшує торговому персоналу збут, а покупцеві - його придбання, - це:
  • а) гарантійний сервіс;
  • б) післяпродажний сервіс;
  • в) передпродажний сервіс.
 • 12. Для передпродажного сервісу нехарактерно:
  • а) навчання кадрів експлуатаційників;
  • б) монтаж, налагодження і регулювання устаткування;
  • в) забезпечення запасних частинами.
 • 13. Навчання персоналу фірми-покупця правильному і ефективному використанню поставляється компанією обладнання здійснюється в рамках:
  • а) гарантійного сервісу;
  • б) післягарантійного сервісу;
  • в) передпродажного сервісу.
 • 14. Для післяпродажного сервісу нехарактерно:
  • а) постачання запасних частин;
  • б) вчинення поточного ремонту;
  • в) навчання кадрів експлуатаційників до найбільш ефективної експлуатації обладнання.
 • 15. Сукупність життєвих фаз одиниці «продукції», починаючи з її виробництва і закінчуючи її знищенням або принаймні припиненням використання останнім відомим споживачем, - це: а) життєвий цикл продукції;
 • б) термін служби продукції;
 • в) термін придатності продукції.
 • 16. Криві життєвого циклу сервісних послуг і життєвого циклу товару:
  • а) збігаються повністю;
  • б) повністю не збігаються;
  • в) частково збігаються.
 • 17. У той час як життєвий цикл товару знаходиться на етапі занепаду, життєвий цикл супутніх послуг буде:
  • а) також перебувати на етапі занепаду;
  • б) перебувати на етапі зрілості;
  • в) тільки входити в етап швидкого зростання.
 • 18. Підвищувати ціни на надані сервісні послуги рекомендується:
  • а) на етапі зрілості життєвого циклу послуг;
  • б) на етапі швидкого зростання життєвого циклу послуг;
  • в) під час перехідного етапу життєвого циклу послуг.
 • 19. Планування політики сервісу має здійснюватися:
  • а) паралельно з розробкою товару в реальному виконанні;
  • б) на етапі виведення товару на ринок;
  • в) після запуску товару у виробництво.
 • 20. Згідно з емпіричним дослідженням переважну частину доходів від продажу сервісних послуг компанії отримують:
  • а) в той час коли продажі самого обладнання пішли на спад;
  • б) одночасно зі зростанням продажів устаткування;
  • в) після закінчення продажів устаткування.

 • [1] Сервіс, що включає в себе всі послуги, пов'язані з підтримкою працездатності, безвідмовності і заданих параметрів роботи товару, - це: а) жорсткий сервіс; б) м'який сервіс; в) непрямий сервіс.
 • [2] Сервіс, що включає комплекс інтелектуальних послуг, пов'язаних з болеееффектівной експлуатацією товару в конкретних умовах роботи у даного споживача, - це: а) жорсткий сервіс; б) м'який сервіс; в) прямий сервіс.
 • [3] З точки зору маркетологів, на сучасному етапі складна техніка - це: а) виріб в матеріалі підвищеної складності; б) виріб з запасними частинами та супутніми товарами; в) договір на експлуатацію системи обладнання з наданням гарантії.
 • [4] Яке із зазначених нижче тверджень невірно? а) організовувати зразковий сервіс має сенс тому, що обеспечіваютсяпреімущества в конкурентній боротьбі в стратегічному плані;
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >