СТВОРЕННЯ НОВИХ ПРОДУКТІВ (ПОСЛУГ).

Дана стратегія полягає в розвитку і розширенні діючих сервісних програм на вже освоєних ринках. Відповідно до очікувань клієнтів підприємство намагається продавати їм різні додаткові технічні послуги, які часто носять інноваційний характер. Підприємство може, наприклад, пропонувати клієнтові складні, відповідальні його запитам і виробляються за його участю фінансові рішення, широкі програми підготовки кадрів, загальне обслуговування техніки протягом тривалих термінів.

Розширення спектру послуг досягається шляхом їх глибокої індивідуалізації, формування сервісних пакетів для певного клієнта, продажу рішень проблем. Вигода для клієнта виникає завдяки скороченню витрат на сервіс, зниження складності обслуговування систем і установок. У таких випадках обслуговуючий персонал повинен не тільки мати технічну підготовку, а й бути компетентним в питаннях економіки підприємства і ринків, на яких працює клієнт.

Інакше кажучи, діяльність підприємства націлена на створення нових видів послуг і вдосконалення існуючих. Завдання підприємства - відшукати додаткові ніші в уже існуючій і відомої області ринку послуг, виходячи з наявних потреб клієнтів.

Наприклад, прагнення до зменшення повної вартості користування [1] [2] автомобілем є основним мотивом все більшого використання людьми системи самообслуговування. Деякі автомобілебудівники заохочують своїх концесіонерів належним чином реагувати на подібну «практику заміщення послуг» та організовувати продаж допоміжного обладнання за системою самообслуговування; прикладом є магазини Renault boutique [1] .

  • [1] Загальна вартість користування (life cycle cost - LCC) - сума витрат, пов'язанихз товаром, починаючи з його розробки та закінчуючи знищенням.
  • [2] Мате Е. Указ. соч. С. 35.
  • [3] Загальна вартість користування (life cycle cost - LCC) - сума витрат, пов'язанихз товаром, починаючи з його розробки та закінчуючи знищенням.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >