ВИСНОВКИ

  • 1. Гостра конкурентна боротьба і зростаюча залежність фірм від ринків збуту змушують багато компаній, що виробляють більш-менш складне устаткування, приділяти особливу увагу конкурентоспроможності всіх складових своєї продукції.
  • 2. В останні роки саме такий фактор, як сервісний супровід продукції, виходить на передній план у боротьбі за споживача. Тому підприємство, що випускає техніку і обладнання, має розробляти не тільки товарну, цінову, збутову і розподільну, але і сервісну політику.
  • 3. В цілому конкурентоспроможна сервісна політика підприємства повинна охоплювати всю систему дій і рішень, пов'язаних з формуванням у споживача переконання, що з покупкою конкретного виробу або комплексу він гарантує собі надійні тили і може концентруватися на своїх основних обов'язках.
  • 4. Сегментація ринку сервісних послуг - один з найбільш складних етапів розробки сервісної політики. Сегментація полягає в тому, щоб розглядати неоднорідний ринок як сукупність внутрішньо однорідних ринків (сегментів), кожен з яких віддає перевагу тій чи іншій характеристиці продукту. У випадку з ринком промислових товарів підприємство може вважати кожного клієнта окремим сегментом ринку, що складається з одного підприємства. Використання сегментів з одного підприємства має сенс тільки тоді, коли розмір його покупок становить велику частку в загальному обсязі продажів.
  • 5. Так як продукція сучасного промислового підприємства являє собою сукупність матеріального вироби і сервісних послуг, правильно визначити сегменти, на яких буде діяти фірма, необхідно на двох рівнях: матеріального вироби і пов'язаного з ним сервісного супроводу. Нерідкі випадки, коли потреби різних сегментів ринку розрізняються тільки видом очікуваного сервісного обслуговування. Підприємства, які постачають продукцію на різні ринки, часто диференціюють свої товари саме по параметру «сервісні послуги».
  • 6. Для успішного розвитку і найбільш повної реалізації можливостей сервісного обслуговування продукції слід визначити довгострокові цілі і стратегію їх досягнення. При впровадженні і розширенні сервісних послуг (розробці обсягу і якості) перш за все слід з'ясувати економічні завдання їх надання. Наприклад, деякі сервісні служби можуть отримувати статус центрів прибутку. Але навіть якщо їм не вдасться відшкодувати їхні витрати, то залишається надія на збільшення довіри клієнтів.
  • 7. В даний час розроблені аналітичні методи, які можна використовувати для розробки і прийняття підприємством напрямки свого стратегічного розвитку. Більшість фірмових стратегій передбачають цілі росту - продажів, частки ринку, прибутку або розміру фірми.
  • 8. Якщо постачальник послуги знає, як вона (послуга) буде оцінена клієнтами, він отримує можливість вибрати спосіб впливу на цю оцінку в бажаному напрямку.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >