СПЕЦИФІКА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ЯК ТОВАРУ

Запасні частини - це деталі, що вимагаються систематично і у великих кількостях, що виготовляються серійно, в запас. Запасні частини як товар мають свою специфіку в технічному і комерційному відношеннях в порівнянні з закінчених провадженням та готовими до кінцевого споживання виробами, машинами.

Запасні частини, як будь-які елементи машин, не можуть споживатися самостійно, а використовуються тільки як складова частина кінцевого виробу, який володіє певним набором споживчих властивостей. Причому потреба в запасних частинах виникає лише в тих випадках, коли компоненти машин, приладів виробляють свій ресурс, або передчасно ламаються, або потребують заміни з інших причин. Поломки трапляються і на найсучасніших підприємствах, при експлуатації найдосконалішого товару, навіть в системах військового призначення. Хоч би яка була причина відмови роботи, для споживача важливий коефіцієнт готовності системи, що залежить від можливості заміни відмовив вузла. Адже великий збиток може бути заподіяна навіть за короткий термін. Ключовим елементом підтримки готовності складних технічних систем є так званий набір швидко зношуються запасних частин (ЗІП). ЗІПом зазвичай називають комплект запасних елементів, призначених для підтримки техніки в працездатному стані протягом розрахункового терміну її експлуатації. Перелік ЗІПа визначається заводом-ізготовіте- лем на основі статистичних даних по частоті виходу з ладу тих чи інших вузлів і деталей техніки або обладнання. У ЗІП часто включають спеціальний інструмент, приналежності й нестандартні матеріали.

Таким чином, запасні частини поставляються в ті терміни і в тих кількостях, які необхідні для машин, що працюють у покупця. Ніякими рекламними заходами активізувати попит на запасні частини неможливо, так як він виникає тільки у зв'язку з несправністю машин.

Слід зазначити ще одну особливість запасних частин: їх номенклатура - це неоднорідна знеособлена маса приватного товару, однозначно прив'язана до кінцевого виробу, на яку рано чи пізно виникне попит на ринку після продажу відповідного вироби.

Деталі, що виключаються з номенклатури при її періодичних уточнень і коригувань, списуються і вилучаються зі складу, коли вони відносяться до обладнання, який вибув із заводу, і механізмам обладнання, конструкція яких зазнала змін, або зберігаються на складі, але переводяться в розряд неноменклатурних запасних частин і враховуються окремо від номенклатурних, якщо дане устаткування продовжує експлуатуватися.

На відміну від номенклатурних, тобто містяться в номенклатурі, що діє на даний період, неноменклатурний запасні здебільшого не поновлюються у міру їх витрати і знаходяться на складі лише до витрачання. Після цього облікові картки на них вилучаються з картотеки складу запасних частин.

Таблиця 5.1

Функції, що підлягають виконанню на різних стадіях життєвого циклу обладнання в сфері розподілу

запасних частин

Розробка і випуск продукції

Продукція протягом терміну своєї служби: етапи виробництва і використання

Продукція в кінці терміну своєї служби: етапи використання та знищення

Запропонувати, задіяти і далі коригувати політику але забезпечення запасними частинами для серії товарів. Обговорити завдання з розподілу запасних частин при визначенні технічних характеристик і розробці технічного забезпечення.

Включити план розподілу запасних частин до плану технічного обслуговування при його розробці.

Обговорити проблему розподілу запасних частин при визначенні цілей обслуговування.

Врахувати специфічні технічні та сервісні елементи, які можуть змінити стратегію або параметри загальної системи розподілу запасних частин

Обговорити технічні зміни і модифікації:

  • - включити в план деталі з прогнозованою середньою тривалістю безава- р і й ної екс п л у атацію і;
  • - впливати на постачальника

і на мережу в разі значного зміни у споживанні тієї чи іншої запасної частини;

скоригувати політику технічного забезпечення та ремонту, зокрема в разі збою в поставках.

Врахувати елементи стратегії маркетингу, виробництва, технічного забезпечення, фінансування, які можуть змінити принципи управління складуванням і потоком запасних частин:

  • - перехід від комплектації при продажу до додатка списків рекомендованих деталей;
  • - зміна процесів прогнозування і вираження потреб в запасних частинах;
  • - зміна політики технічного забезпечення та ремонту;
  • - новий підхід до субпідряду;
  • - коригування завдань по рентабельності післяпродажного обслуговування даного вироби

Забезпечувати взаємозамінність деталей при зміні технічних характеристик продукції.

Обговорити питання розподілу запасних частин при визначенні терміну служби товару. Забезпечувати взаємозамінність деталей при зміні технічних характеристик продукції.

Обговорити питання розподілу запасних частин при визначенні терміну служби товару: припинення виробництва деталей і (або) ремонту;

- забезпечення маркетингу в кінці терміну служби обладнання. Контракти на технічне забезпечення, політика оновлення парку і т.д .;

технічне забезпечення в кінці терміну служби, контроль за постачальниками запасних частин, знищення старого обладнання. Врахувати або визначити елементи політики технічного обслуговування і розподілу запасних частин - дати припинення технічного обслуговування.

Поступова зміна локалізації деталей, передача контрактів па технічне обслуговування

Запасна частина будь-якого найменування є окремий, особливий товар і вимагає індивідуального підходу при продажу. Це пояснюється як різними термінами зносу елементів в процесі експлуатації обладнання, так і їх функціональними і конструктивними особливостями. У табл. 5.1 представлені функції, що підлягають виконанню на різних стадіях життєвого циклу обладнання в сфері розподілу запасних частин [1] .

  • [1] Мате Е. Указ. соч. С. 126-127.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >