Метод повної взаємозамінності

Спосіб рівних полів допусків

В основу способу покладено умову, що допуски всіх складових ланок ланцюга рівні між собою, т. Е.

Тоді з урахуванням (5.150) вираз (5.I28) можна записати в наступному вигляді:

Вирішуючи рівняння щодо / '- го становить ланки, отримаємо

Якщо в розмірний ланцюг входять ланки з регламентованими допусками, то рівняння (5.152) прийме наступний вигляд:

де р - кількість ланок з регламентованими допусками; 1ТАі - поле допуску та-го регламентованого ланки; £ і - передавальне відношення і-го регламентованого ланки.

Так як обчислене значення поля допуску округлюється до третього знака після коми, то рівняння допусків може не виконуватися. Щоб уникнути цього, поля допусків за формулою (5.153) визначаються на всі ланки, крім одного. Поле допуску залишився ланки визначають з рівняння допусків

Можна запропонувати багато різних способів визначення координати середини поля допуску / '- го становить ланки А0АГ Зокрема, для всіх складових ланок, крім одного, координати середин полів допусків визначимо за формулами:

а) для охоплюються ланок (як для основного валу)

б) для охоплюють ланок (як для основного отвору)

в) для відстаней між осями

Координату середини поля допуску залишився ланки визначають з умови замкнутості розмірної ланцюга:

/ -І

Граничні відхилення складових ланок визначаються за формулами:

Простота розрахунку є перевагою цього способу. Однак він застосуємо тільки в тому випадку, коли розміри складових ланок приблизно рівні або перебувають в довколишніх інтервалах. Якщо розміри істотно розрізняються, то при рівності допусків на складові ланки забезпечити точність великих розмірів складніше, ніж ланок з меншими розмірами. Це можна віднести до недоліків способу рівних полів допусків.

Спосіб пропорційного розподілу

З ознак побудови системи допусків відомо, що точність розміру пропорційна одиниці допуску / ', т. Е.

/ = 0,45 ^ + 0,001 О.

Базуючись на цьому ознаці, поле допуску замикаючої ланки розподіляється пропорційно частки вкладу / '- го становить ланки, т. Е.

де / ', - одиниця допуску /' - го становить ланки. Чисельні значення одиниць допуску наведено в табл. 5.70.

При наявності в розмірної ланцюга регламентованих ланок формула (5.154) прийме вигляд:

Координати середин полів допусків складових ланок, а також їх граничні відхилення визначають відповідно до рекомендацій, наведених в попередньому способі.

Спосіб одного ступеня точності

В основу цього способу покладено припущення про те, що всі складові ланки розмірної ланцюга можуть бути виконані з однаковим ступенем точності, т. Е. Коефіцієнти відносної точності складових ланок рівні ах = А2 = ... = ат_х = ар.

Замінюючи в рівнянні (5.128) значення поля допуску / '- го ланки через одиницю допуску та кількість одиниць допуску, т. Е. / ТА, = а / п отримаємо

Звідки можна визначити кількість одиниць допуску АРУ містяться в розмірної ланцюга

Якщо в розмірній ланцюга є складові ланки з регламентованими допусками, формула (5.156) прийме наступний вигляд:

У формулах (5.156) і (5.157) допуски повинні бути виражені в мкм.

По знайденому значенню кількості одиниць допуску ар підбирають найближчий квалітет (як правило, менший).

За ГОСТ 25346-89, відповідно до прийнятого квалітетом, призначають граничні відхилення на всі складові ланки, крім одного:

  • - Для охоплюються ланок як для основного валу, тобто. Е. А;
  • - Для охоплюють ланок як для основного отвору, т. Е. Я;
  • - Для відстаней між осями - симетричне розташування поля допуску щодо номіналу.

Визначають допуски складових ланок

Визначають координати середин полів допусків складових ланок

Визначають поле допуску залишився ланки з умови

координату середини поля допуску з умови

Граничні відхилення залишився ланки визначають за формулами:

Метод розрахунку розмірних ланцюгів цим способом знайшов широке поширення. Перевагою способу є стрункість і визначеність розрахунку. Область застосування даного способу поширюється на розмірні ланцюги, для складових ланок яких справедливі прийняті при виведенні закономірності зміни допусків від їх номінальних розмірів. Якщо, наприклад, в розмірний ланцюг входять кутові розміри, а також розміри, координуючі взаємне положення поверхонь деталей, то через розходження побудови систем допусків на такі розміри цей спосіб можна застосовувати з відомою обережністю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >