Метод неповної взаємозамінності

Як зазначалося вище, розрахунок допусків складових ланок з використанням методу повної взаємозамінності базується на припущенні, що при виготовленні деталей розміри всіх примірників мають або найбільші, або найменші граничні значення. Значення допусків при цьому виходять невиправдано жорсткими, що істотно здорожує виробництво. Економічно вигідніше допустити вихід замикаючої ланки за встановлені межі у деякого числа виробів з подальшою їх доробкою, за рахунок чого значно розширити поля допусків складових ланок. Допустимий відсоток виходу замикаючої ланки за встановлені межі встановлюється на основі техніко-економічного аналізу.

При використанні методу неповної взаімосменяемості враховуються закони розподілу розмірів складових ланок, їх статистичні характеристики. Зокрема, коефіцієнт відносного розсіювання розмірів / '- го ланки

де а, - середнє квадратичне відхилення / '- го розміру; щ - практично граничне поле розсіювання цього розміру. Коефіцієнт відносної асиметрії

де М (А) - координата центру групування / '- го становить ланки; А0А1 - координата середини поля допуску / -го ланки.

Відповідно до примітками до табл. 5.69 чисельні значення коефіцієнтів а, можна приймати у таких межах:

  • - Для охоплюють розмірів а, = -0,25 ... 0;
  • - Для охоплених розмірів а, = 0 ... 0,3;
  • - Для східчастих розмірів і відстаней між осями а, = 0.

Послідовність розрахунків при використанні імовірнісного методу наступна: пункти 1-6 аналогічні методу повної взаємозамінності; пункт 7 - встановлюють, виходячи з техніко-економічних розрахунків, допустимий відсоток виходу змикає ланки з встановлені межі (відсоток браку) Р і за його значенням визначають коефіцієнт ризику /; пункт 8 - встановлюють закони розсіювання розмірів складових ланок, виходячи з особливостей технологічного процесу, і визначають коефіцієнти а, і Л. ' (Л / = Л *).

Подальший розрахунок залежить від використовуваного способу.

Спосіб рівних полів допусків

Поле допуску / -го становить ланки при наявності регламентованих ланок визначається за формулою

Координати середин полів допусків всіх складових ланок, крім одного, визначають таким чином:

а) для охоплюються ланок як для основного валу, тобто. е. [ТА

Ава. '= - ^ O З урахуванням коефіцієнта відносної асиметрії ак координата середини поля допуску визначається за формулою

б) для охоплюють ланок як для основного отвору, т. е.

в) для відстаней між осями, т. е. ^ А1 = 0. Визначають координату середини поля допуску залишився ланки з умови

Визначають граничні відхилення складових ланок

Спосіб пропорційного розподілу допусків

Поле допуску / '- го становить ланки при наявності в ланцюзі регламентованих ланок визначається за формулою

Для конкретної розмірної ланцюга ставлення

є величина постійна. З урахуванням цього поле допуску / '- го становить ланки визначається за формулою

Координати середин полів допусків складових ланок і їх граничні відхилення визначаються аналогічно, як в способі рівних полів допусків.

Квалітет

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

а

10

16

25

40

64

100

160

250

400

640

1000

Спосіб одного ступеня точності

Визначають коефіцієнт відносної точності а за формулою

де / визначається з виразу (5.168).

Визначають квалітет по найближчого меншого до ар табличному значенню а.

За ГОСТ 25346-89 призначають граничні відхилення на всі складові ланки, крім одного, відповідно до прийнятого квалітетом:

  • а) для охоплюються ланок як для основного валу, тобто. е. Л;
  • б) для охоплюють ланок як для основного отвору, т. е. Я;
  • в) для відстаней між осями - симетричне розташування поля допуску щодо номіналу.

Визначають допуски складових ланок

Координати середин полів допусків всіх складових ланок, крім одного, визначають таким чином:

а) для охоплюються ланок як для основного вала

б) для охоплюють ланок як для основного отвору

в) для відстаней між осями, т. е. А0А1 = 0.

Поле допуску залишився ланки визначають з умови

а координату середини його поля допуску з умови

Визначають граничні відхилення складових ланок

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >