Передмова

Конституція Російської Федерації передбачає, що в Росії охороняється працю і здоров'я людей (ст. 7), що кожен має право на охорону здоров'я та медичну допомогу (ст. 41). Однак умови та безпеку праці в організаціях залишають бажати кращого. Питання охорони праці, зниження виробничого травматизму та професійних захворювань постійно знаходяться в центрі уваги уповноважених державних інстанцій.

Основними напрямами державної політики в галузі охорони праці є:

 • o забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників;
 • o прийняття та реалізація федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації про охорону праці, а також федеральних, галузевих і територіальних цільових програм поліпшення умов і охорони праці;
 • o державне управління охороною праці;
 • o державний нагляд і контроль за дотриманням вимог охорони праці;
 • o сприяння громадському контролю за дотриманням прав і законних інтересів працівників у галузі охорони праці;
 • o розслідування і облік нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • o захист законних інтересів працівників, що постраждали від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також членів їх сімей на основі обов'язкового соціального страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • o встановлення компенсацій за важку роботу і роботу з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, неусувними при сучасному технічному рівні виробництва та організації праці;
 • o координація роботи в галузі охорони праці, охорони навколишнього природного середовища та інших видів економічної та соціальної діяльності;
 • o поширення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи з поліпшення умов і охорони праці;
 • o участь держави у фінансуванні заходів з охорони праці;
 • o підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці;
 • o організація державної статистичної звітності про умови праці, а також про виробничий травматизм, професійної захворюваності та їх матеріальні наслідки;
 • o забезпечення функціонування єдиної інформаційної системи охорони праці;
 • o проведення ефективної податкової політики, стимулюючої створення безпечних умов праці, розробку та впровадження безпечної техніки і технологій, виробництво засобів індивідуального та колективного захисту працівників;
 • o встановлення порядку забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту, а також санітарно-побутовими приміщеннями і пристроями, лікувально-профілактичними засобами за рахунок коштів роботодавців.

Реалізація основних напрямів державної політики в галузі охорони праці забезпечується узгодженими діями органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, роботодавців, об'єднань роботодавців, а також професійних спілок, їх об'єднань та інших уповноважених працівників представницьких органів з питань охорони праці.

Досвід найбільших світових компаній показує, що охорону праці вищі керівники вважають одним з головних пріоритетів. Так, з десятків показників діяльності підприємства охорону праці та здоров'я своїх працівників вони ставлять на 2-е місце, відразу після кваліфікації та компетентності персоналу. У країнах Європейського Союзу нині піднімається питання про культуру охорони праці, яка є одним з головних елементів управління підприємством.

Мета даного підручника - дати основні відомості про охорону праці на підприємствах і в організаціях. Для досягнення поставленої мети необхідно:

 • o познайомитися з законодавчими та економічними методами управління охороною праці;
 • o розглянути цілі і завдання служби охорони праці;
 • o вивчити методи, засоби захисту та профілактики безпеки праці.

Вивчення та розв'язання проблем, пов'язаних із забезпеченням здорових та безпечних умов, в яких протікає праця людини, - одна з найбільш важливих завдань у розробці нових технологій і систем виробництва.

Вивчення і виявлення можливих причин виробничих нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж, розробка заходів та вимог, спрямованих на усунення цих причин, дозволяють створити безпечні і сприятливі умови для праці людини. Комфортні та безпечні умови праці - один з основних факторів, що впливають на продуктивність і безпеку праці, здоров'я працівників.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >