Основні поняття і термінологія безпеки праці

Характерною особливістю становлення сучасного законодавства про охорону праці виступає введення в закони термінів і понять з метою їх однакового застосування. В даний час у ст. 209 Трудового кодексу Російської Федерації поряд з визначенням поняття "охорона праці" дано визначення ще восьми понять, в їх числі "умови праці", "шкідливий виробничий фактор" та ін.

 • 1. Безпечні умови праці, безпека праці - стан умов праці, при яких вплив на працюючого небезпечних і шкідливих виробничих факторів виключено або вплив шкідливих виробничих факторів не перевищує гранично допустимих значень.
 • 2. Безпечна відстань - найменша відстань між людиною і джерелом небезпечного і шкідливого виробничого фактора, при якому людина перебуває поза небезпечної зони.
 • 3. Безпека виробничого обладнання - властивість виробничого обладнання відповідати вимогам безпеки праці при монтажі (демонтажі) і експлуатації в умовах, установлених нормативно-технічною документацією.
 • 4. Безпека виробничого процесу - властивість виробничого процесу відповідати вимогам безпеки праці при проведенні його в умовах, встановлених нормативно-технічною документацією.
 • 5. Шкідливий виробничий фактор, шкідливий фактор - виробничий фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах може призвести до захворювання, зниження працездатності і (або) негативному впливу на здоров'я майбутнього потомства працюючого.

Примітка. Залежно від кількісної характеристики (рівня, концентрації та ін.) І тривалості впливу шкідливий виробничий фактор може стати небезпечним.

 • 6. Гігієнічні нормативи умов праці - рівні шкідливих виробничих факторів, які при щоденній роботі, але не більше 40 год на тиждень протягом усього робочого стажу не повинні викликати захворювання або відхилення у стані здоров'я, які виявляються сучасними методами досліджень у процесі роботи або у віддалені терміни життя справжнього або наступних поколінь.
 • 7. Знак безпеки - знак, призначений для попередження людини про можливу небезпеку, заборони або приписи певних дій, а також для інформації про розташування об'єктів, використання яких пов'язано з виключенням або зниженням наслідків впливу небезпечних і (або) шкідливих виробничих факторів.
 • 8. Нещасний випадок на виробництві - випадок на виробництві, в результаті якого відбулося вплив на працюючого небезпечного виробничого фактора.
 • 9. Небезпечний виробничий фактор - виробничий фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до травми, гострого отруєння або іншого раптового різкого погіршення здоров'я або до смерті.
 • 10. Охорона праці - система законодавчих актів, а також попереджувальних і регламентуючих соціально-економічних, організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, засобів і методів, спрямованих на забезпечення безпечних умов праці.
 • 11. Виробнича санітарія - система організаційних, санітарно-гігієнічних заходів, технічних засобів і методів, що запобігають або зменшують вплив на працюючих шкідливих виробничих факторів до значень, що не перевищують допустимі.
 • 12. Гранично допустиме значення шкідливого виробничого фактора - граничне значення шкідливого виробничого фактора, вплив якого при щоденній регламентованої тривалості протягом усього трудового стажу не призводить до зниження працездатності й захворювання як в період трудової діяльності, так і до захворювання в наступний період життя, а також не чинить несприятливого впливу на здоров'я майбутнього потомства працюючих.
 • 13. Професійне захворювання - хронічне або гостре захворювання, що є результатом впливу шкідливого виробничого фактора.
 • 14. Система безпеки - система організаційних заходів, технічних засобів і методів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.
 • 15. Засіб захисту працюючого - засіб, призначений для запобігання або зменшення впливу на працюючого небезпечних і (або) шкідливих виробничих факторів.
 • 16. Засіб індивідуального захисту працюючого - засіб захисту, що надягається на тіло людини або його частини.
 • 17. Засіб колективного захисту працюючого - засіб захисту, конструктивно і (або) функціонально пов'язане з виробничим обладнанням, виробничим процесом, виробничим приміщенням (будівлею) або виробничою площадкою.
 • 18. Вимоги безпеки праці - вимоги, встановлені законодавчими актами, нормативно-технічними і проектними документами, правилами та інструкціями, виконання яких забезпечує безпечні умови праці та регламентує поведінку працюючого.
 • 19. Колір безпеки - колір, призначений для залучення уваги людини до окремих елементів виробничого обладнання і (або) будівельної конструкції, які можуть бути джерелами небезпечних і (або) шкідливих виробничих факторів, а також до засобів пожежогасіння і знаку безпеки.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >