Захист від впливу електричного струму

Для забезпечення безпеки життєдіяльності при обслуговуванні електроустановок та надійності роботи необхідні точне дотримання правил технічної експлуатації електроустановок та проведення заходів щодо захисту від електротравматизму.

Одним з таких напрямків є застосування безпечної напруги - 12 або 36 В. Для його отримання використовують знижувальні трансформатори, які включають в стандартну мережу напругою 220 або 380 В.

З метою зменшення небезпеки ураження людини електричним струмом застосовують мале номінальна напруга - не вище 42 В. Воно використовується для живлення ручного електрифікованого інструменту, переносних світильників і місцевого освітлення в приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних приміщеннях. Однак і низька напруга не гарантує безпеки, тому повинні застосовуватися й інші заходи захисту. За умовами електробезпеки електричні пристрої розділені по напрузі: до 1 кВ включно, вище 1 кВ, а також пристрої з низьким напругою, що не перевищує 42 В.

Для захисту від випадкового дотику людини до струмоведучих частин електроустановок використовують огорожі у вигляді переносних щитів, стінок або екранів, що розміщуються в безпосередній близькості від небезпечного обладнання або відкритих струмоведучих шин. Огородження створюють перешкоди для неконтрольованого переміщення працюючого і виключають можливість його попадання в небезпечну зону. Інший прийом для попередження випадкових електротравм полягає в розміщенні небезпечних або незахищених електричних проводів на недоступній висоті в приміщенні.

Часто огороджувальні пристрої застосовують спільно з сигналізацією та блокуванням. Звукові, світлові і колірні сигналізатори встановлюють в зонах видимості і чутності персоналу. Конструкція блокувальних пристроїв забезпечує прегражденіе шляху в небезпечну зону і певний порядок доступу до електричних апаратів або обладнанню, порушення або недотримання якого викликає автоматичне відключення напруги (блокування) на захищається ділянці.

Важливе значення для захисту від випадкових дотиків має ізоляція струмоведучих частин і деталей електроустаткування. Опір ізоляції залежить від напруги мережі. У мережах з напругою нижче 1 кВ воно повинно бути не менше 0,5 МОм. Розрізняють робочу, подвійну і посилену робочу ізоляцію. Прилади та електричні пристрої завжди мають робочу ізоляцію, що забезпечує їх нормальне функціонування і захист від ураження електричним струмом. Для підвищення надійності та електробезпеки устаткування використовують подвійну ізоляцію, що складається з робочої і додаткової. Опір подвійної ізоляції має бути не менше 5 МОм, що в 10 разів перевищує опір робочої. У деяких відповідальних електричних пристроях застосовують посилену робочу ізоляцію, що забезпечує таку ж ступінь захисту, як і подвійна ізоляція.

Для захисту людей від ураження електричним струмом при дотику до металевих неструмоведучих частин електрообладнання, які можуть опинитися під напругою в результаті пошкодження ізоляції, використовують захисне заземлення або занулення.

Захисним заземленням називається навмисне електричне з'єднання металевого корпусу електроустановки з землею або її еквівалентом (водопровідні труби, залізобетонні балки, розташовані в землі).

Електричний опір такого з'єднання має бути мінімальним (не більше 4 Ом для мереж з напругою до 1000 В і не більше 10 Ом для інших). При цьому корпус електроустановки і обслуговуючий її персонал перебуватимуть під рівними, близькими до нуля, потенціалами навіть при пробої ізоляції і замиканні фаз на корпус. Розрізняють два типи заземлень: виносне і контурне.

Виносне заземлення характеризується тим, що його заземлювач (елемент заземлювального пристрою, безпосередньо контактує із землею) винесений за межі майданчика, на якому встановлено обладнання. Таким способом користуються для заземлення устаткування механічних і складальних цехів.

Контурне заземлення складається з декількох з'єднаних заземлювачів, розміщених по контуру майданчики з устаткуванням, яке захищається. Такий тип заземлення застосовують в установках з напругою вище 1000 В.

Занулением називається навмисне електричне з'єднання за допомогою нульового захисного провідника металевих частин електричного пристрою, які в звичайному режимі не перебувають під напругою, але можуть під нього потрапити, із заземленим нульовим проводом джерела живлення.

Захисне заземлення і занулення належить виконувати у всіх випадках при номінальній напрузі змінного струму 380 В і більше. При проведенні робіт з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних робіт захисне заземлення та занулення виконують, починаючи з малих напруг, а у вибухонебезпечних приміщеннях - незалежно від значення напруги.

У мережі з занулением слід розрізняти нульові захисний і робочий провідники. Нульовим захисним провідником називається провідник, що з'єднує зануляемие частини споживачів (приймачів) електричної енергії з заземленою нейтраллю джерела струму. Нульовий робочий провідник використовують для живлення струмом електроприймачів і теж з'єднують з заземленою нейтраллю, але через запобіжник.

Використовувати нульовий робочий провід в якості нульового захисного можна, так як при перегорання запобіжника всі під'єднані до нього корпусу можуть опинитися під фазною напругою.

До пристроїв захисного відключення відносяться прилади, що забезпечують автоматичне відключення електроустановок при виникненні небезпеки ураження струмом. Вони складаються з датчиків, перетворювачів і виконавчих органів. Розроблено пристрої, що реагують на напругу корпусу щодо землі і на перекіс фаз в аварійних ситуаціях.

Ізолюючі засоби захисту призначені для ізоляції людини від частин електроустановок, що знаходяться під напругою. Розрізняють основні і додаткові ізолюючі засоби.

Основними ізолюючими засобами для обслуговування електроустановок напругою до 1000 В служать: ізолюючі штанги, ізолюючі і вимірювальні кліщі, покажчики напруги, діелектричні рукавички, слюсарно-монтажний інструмент з ізолюючими ручками, засоби для ремонтних робіт під напругою (ізолюючі сходи, площадки та ін.).

Додатковими ізолюючими засобами є: діелектричні калоші, килимки, ізолюючі підставки.

Всі ізолюючі засоби зашиті, крім штанг, призначених для накладання тимчасових заземлень, килимків і підставок, повинні піддаватися електричним випробуванням після виготовлення і періодично в процесі експлуатації.

Основним засобом боротьби зі статичною електрикою на всіх об'єктах є застосування заземлюючих пристроїв. Для гарантії надійності заземлення опір заземлювального пристрою не повинен перевищувати 100 Ом.

Візки та електрокари, застосовувані для перевезення судин з горючими рідинами і речовинами, повинні бути забезпечені металевою заземляющей ланцюжком або антистатичним ременем. Бочки, каністри і бідони наповнюють паливом, встановивши їх на заземлений металевий лист.

Розглянуті напрямки діяльності щодо забезпечення електробезпеки повинні здійснюватися в комплексі з використанням засобів колективного та індивідуального захисту.

До робіт з обслуговування діючих електроустановок допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли попередній медичний огляд і не мають медичних протипоказань. У процесі роботи персонал, зайнятий на електроустановках, повинен проходити медичний огляд не рідше одного разу на два роки.

Особи, допущені до обслуговування електроустановок, ремонтно-монтажним і налагоджувальних робіт на них, зобов'язані пройти інструктаж і навчання безпечним методам праці, перевірку знань правил безпеки та інструкцій. Вони повинні мати відповідну кваліфікаційну групу з правилами безпеки, присвоєну відповідно до вимог правил технічної експлуатації та правил безпеки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >