Засоби індивідуального захисту

Класифікація засобів індивідуального захисту

Засоби зашиті працюючих в залежності від характеру їх застосування підрозділяють на дві категорії: засоби колективного захисту та засоби індивідуального захисту.

Засоби колективного захисту відповідно до їх призначення поділяють на класи, призначені для захисту:

 • o від підвищеного рівня іонізуючих випромінювань;
 • o підвищеного рівня інфрачервоних випромінювань;
 • o підвищеного або зниженого рівня ультрафіолетових випромінювань;
 • o підвищеного рівня електромагнітних випромінювань;
 • o підвищеної напруженості магнітних і електричних полів;
 • o підвищеного рівня лазерного випромінювання;
 • o підвищеного рівня шуму;
 • o підвищеного рівня вібрації (загальної та локальної);
 • o підвищеного рівня ультразвуку;
 • o підвищеного рівня інфразвукових коливань;
 • o ураження електричним струмом;
 • o підвищеного рівня статичної електрики;
 • o підвищених або знижених температур поверхонь обладнання, матеріалів, заготовок;
 • o підвищених або знижених температур повітря і температурних перепадів;
 • o впливу механічних факторів (рухомих машин і механізмів; рухомих частин виробничого обладнання та інструментів; переміщаються виробів, заготовок, матеріалів; порушення цілісності конструкцій; обрушивающихся гірських порід; сипучих матеріалів; падаючих з висоти предметів; гострих кромок і шорсткостей поверхонь заготовок, інструментів та обладнання ; гострих кутів);
 • o впливу хімічних чинників;
 • o впливу біологічних факторів;
 • o падіння з висоти.

До засобів колективного захисту відносяться також засоби нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих місць і засоби нормалізації освітлення виробничих приміщень і робочих місць.

Засоби індивідуального захисту в залежності від призначення підрозділяють на наступні класи:

 • o костюми ізолюючі;
 • o засоби захисту органів дихання;
 • o одяг спеціальна захисна;
 • o засоби захисту ніг;
 • o засоби захисту рук;
 • o засоби захисту голови;
 • o засоби захисту особи;
 • o засоби захисту очей;
 • o засоби захисту органу слуху;
 • o засоби захисту від падіння з висоти та інші запобіжні засоби;
 • o кошти дерматологічні захисні;
 • o засоби захисту комплексні.

Особливості вибору засобів індивідуального захисту органів дихання

При виборі засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) повинні враховуватися наступні основні критерії:

 • 1) принцип дії і призначення;
 • 2) конструктивні особливості;
 • 3) показники захисних та експлуатаційних властивостей;
 • 4) склад і кількісний вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони;
 • 5) відповідність ЗІЗОД людині і специфіці виконуваних ним виробничих операцій.

Вибір ЗІЗОД фільтруючого типу значною мірою залежить від умов, в яких вони повинні експлуатуватися: агрегатного стану шкідливих речовин у повітрі, їх концентрації.

Захисні властивості ЗІЗОД фільтруючого типу характеризуються показниками:

 • o часом захисної дії і коефіцієнтом підсосу (щодо захисту від парів і газів шкідливих речовин);
 • o коефіцієнтом проникності і коефіцієнтом підсосу (щодо захисту від аерозолів шкідливих речовин).

Час захисної дії фільтруючих протигазів і респіраторів - це проміжок часу від початку надходження пари (газу) речовина в засіб захисту до появи за ним гранично допустимої концентрації речовини.

Максимальна концентрація шкідливих речовин, при якій може застосовуватися даний засіб, - це концентрація, вище якої може відбутися швидке підвищення концентрації шкідливої речовини на вдиху більш допустимої, або розігрів шихти і вдихуваного повітря вище допустимого значення.

Коефіцієнт підсосу - відношення концентрації шкідливої речовини, що проник під лицьову частину, минаючи фільтруючий елемент (фільтр коробки, патрона, фільтруючий матеріал корпусу напівмаски респіратора), до її початкової концентрації, виражене у відсотках.

Коефіцієнт проникності - відношення концентрації аерозолю шкідливої речовини після фільтруючого елемента (фільтр коробки, патрон, фільтруючий матеріал напівмаски респіратора) до його початкової концентрації, виражене у відсотках.

Показники коефіцієнтів підсосу і проникності визначаються за двома модельним речовинам: масляного туману (діаметр частинок 0,3 мкм), моделирующему дрібнодисперсні аерозолі шкідливих речовин, і мікропорошками М-5 (середній діаметр частинок 1 - 15 мкм), моделирующему крупнодисперсні аерозолі шкідливих речовин. Ізолюючі засоби захисту повністю ізолюють органи дихання від навколишнього повітря і, отже, забезпечують нормальне дихання практично незалежно від вмісту в навколишньому атмосфері кисню і шкідливих речовин.

Класифікують ЗІЗОД за принципом дії і призначенням. За принципом дії ЗІЗОД поділяються залежно від способу забезпечення захисту на фільтруючі та ізолюючі.

Фільтруючі ЗІЗОД очищають вдихаємо повітря від шкідливих речовин за допомогою фільтрів, сорбентів і поглиначів, що входять в конструкцію даного ЗІЗОД. До таких пристроїв відносяться промислові респіратори і протигази.

Фільтруючі ЗІЗОД застосовують в умовах відомого складу і концентрації шкідливих речовин. Вони мають систему очищення, принцип захисної дії якої заснований на очищенні вдихуваного забрудненого повітря шляхом сорбції, хемосорбції, каталітичного окислення і (або) фільтрації при проходженні його під час вдиху через фільтр.

Для зниження опору дихання фільтруючі ЗІЗОД можуть мати додатковий пристрій для примусової подачі повітря в систему очищення. До даного типу ЗІЗОД відноситься також група фільтруючих саморятівників, застосовуваних гірниками тільки під час аварій у вугільних і сланцевих шахтах. Вони являють собою протигази разової дії для зашиті органів дихання від оксиду вуглецю (СО).

Залежно від типу використовуваних у виробництві небезпечних хімічних речовин промислові протигази випускаються з різними фільтруючими коробками, кожна з яких володіє виборчою здатністю по поглинанню отруйних речовин, що знаходяться в атмосфері навколишнього повітря.

Респіратор за своєю суттю є індивідуальне засіб захисту органів дихання від шкідливих речовин, що містяться в повітрі. Найбільш широке застосування знаходять протипилові респіратори типу Р-2 (У-2К), "Кама", ШБ-1 "Лепесток" та ін.

До простих ЗІЗОД відносять Протівопильная тканинну маску ПТМ-1 і ватно-марлеву пов'язку. Ці кошти можуть використовуватися населенням так само, як і протипилові респіратори. Для зашиті органів дихання в умовах хімічного зараження протипилові респіратори та найпростіші засоби індивідуального захисту застосовують лише у виняткових випадках. Наприклад, при евакуації із зони хімічного зараження після попередньої їх просочення 5-10% -ним розчином питної соди або 2% -ним розчином лимонної кислоти.

Ізолюючі ЗІЗОД ізолюють органи дихання людини від навколишнього середовища, а повітря для дихання надходить з чистої зони або з джерела дихальної суміші, що є складовою частиною ЗІЗОД. Вони мають систему для подачі чистого повітря або кисню з незабрудненого джерела. Ізолюючі ЗІЗОД застосовують у випадках недостатнього вмісту кисню, а також в умовах невідомого складу шкідливих речовин і в тих випадках, коли не забезпечується захист фільтруючими ЗІЗОД.

Ізолюючі ЗІЗОД поділяються на шлангові і автономні дихальні апарати.

До шланговим ізолюючим ЗІЗОД відносяться:

 • o зважених шлангові апарати, в яких повітря для дихання надходить по шлангу з чистої зони за рахунок дихальних зусиль, здійснюваних самою людиною;
 • o шлангові апарати з примусовою подачею чистого повітря в лицеву частину за допомогою повітродувок, вентиляторів або від мережі компресорного повітря після його попереднього очищення. До автономним дихальним апаратів відносяться кисневі регенеративні респіратори і саморятівники, а також апарати з балонами зі стисненим повітрям. Ці кошти застосовуються головним чином при проведенні аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт.

Залежно від призначення ЗІЗОД поділяють:

 • o на протипилові (протиаерозольні) - для захисту від різних аерозолів (дими, тумани, пилу);
 • o газопилозахисні (протівогазоаерозольние) - для застосування в умовах одночасного вмісту в повітрі газів, парів і аерозолів різних речовин;
 • o газозахисні (протигазові) - для захисту від різних шкідливих речовин.

Протигазові та газопилозахисні ЗІЗОД поділяють на марки, призначені для захисту від певних груп газів.

Обидва типи ЗІЗОД, як фільтруючі респіратори і протигази, так і ізолюючі дихальні апарати, складаються з двох основних конструктивних частин: пристрою, що забезпечує очищення вдихуваного повітря (фільтр) або подачу чистого повітря або кисню з незабрудненого джерела, і лицьової частини, яка проводить чисте повітря в органи дихання.

У фільтруючих ЗІЗОД обидві ці частини можуть становити єдину конструкцію (фільтруючі напівмаски) або бути у вигляді напівмасок, масок або шолом-масок з приєднаними фільтруючими елементами - патронами або коробками різних габаритів (патронні ЗІЗОД). Фільтруючі елементи в залежності від конструкції являють собою плоскі або гофровані волокнисті фільтри, укріплюються на напівмасках у вигляді каркасних конструкцій або розташовувані в патронах або коробках, які приєднуються до лицьової частини безпосередньо або за допомогою гофрованого шланга. В останні роки з'явилися конструкції фільтруючих ЗІЗОД, в комплект яких входить мікровентілятор з електроживленням від індивідуальних джерел електропостачання (ЗІЗОД з примусовою фільтрацією).

Ізолюючі шлангові ЗІЗОД за конструктивними особливостями поділяються на такі три основні типи:

 • 1) зважених дихальні апарати, що складаються з лицьової частини у вигляді шолом-маски або панорамної маски і шланга (довжиною не більше 9 м), що з'єднує органи дихання з чистою атмосферою. Ці апарати не мають у своєму складі повітроподавального пристрої;
 • 2) з примусовою подачею чистого повітря від повітродувки, що входить в комплект даного апарату, або від спеціалізованої централізованої пневмосистеми. ЗІЗОД цього типу складаються з лицьової частини у вигляді напівмаски, шолом-маски, маски з панорамним склом, шолома або куртки з шоломом і системою розподілу повітря в зоні дихання і шлангом довжиною до 20 м для приєднання до джерела повітропостачання;
 • 3) з подачею повітря від компресорної лінії. Вони комплектуються лицьовими частинами у вигляді напівмасок, панорамних масок або шоломів, оснащених регуляторами тиску і витрати повітря, шлангами різної довжини і фільтрами для очищення компресорного повітря.

Інформація про склад і кількісний вміст шкідливих речовин в навколишньому повітрі дозволяє обґрунтовано вибрати тип необхідних ЗІЗОД, марку протигазовими або газопилозахисних фільтруючого елемента.

При роботах в несприятливих метеорологічних умовах при температурі повітря вище +28 ° С або нижче 0 ° С не слід застосовувати безклапанні респіратори типу фільтруючих напівмасок (ШБ-1 "Лепесток") та ін. У цих випадках необхідно використовувати клапанні респіратори типу "Астра-2 ", Ф-62Ш, РП-К та ін.

Респіратори та протигази повинні зберігатися в заводській упаковці, в опалювальному приміщенні з нормальною вологістю повітря і розміщуватися не ближче 1 м від опалювальних приладів. Їх необхідно берегти від руйнуючої полімерні матеріали (гуму, пластмаси і т.д.) впливу світла, особливо від прямих сонячних променів.

За засобами захисту, що знаходяться в експлуатації тривалий час, повинен бути встановлений особливий контроль, щоб своєчасно провести їх заміну або ремонт. Перевірка ЗІЗОД, крім одноразових респіраторів, повинна проводитися не рідше одного разу на місяць, а за особливих умов експлуатації і більш часто. Респіратори, застосовувані спорадично протягом коротких періодів для захисту від нетоксичного пилу, можуть перевірятися один раз на квартал. Перевірка повинна включати візуальний огляд цілісності кріплень, лицевих частин, фільтрів і клапанів. На кількість подаваного повітря шлангові дихальні апарати повинні перевірятися щомісяця. Санітарна обробка з дезінфекцією здійснюється не рідше ніж один раз на 10 днів. У ці ж терміни проводиться прання тканинних сумок протигазів і респіраторів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >