Організація робочих місць

Основні вимоги до організації робочого місця

Робоче місце - первинне і основна ланка виробництва, раціональна його організація має найважливіше значення у всьому комплексі питань наукової організації праці. Саме на робочому місці відбувається з'єднання елементів виробничого процесу - засобів праці, предметів праці і самої праці. На робочому місці досягається головна мета праці - якісне, економічне і своєчасне виготовлення продукції або виконання встановленого обсягу роботи.

Залежно від типу виробництва, особливостей технологічного процесу, характеру трудових функцій, форм організації праці та інших факторів визначається класифікація робочих мест. Так, за рівнем механізації робочі місця діляться на автоматизовані, механізовані і робочі місця, де виконуються ручні роботи. Механізовані робочі місця в свою чергу поділяються на частково механізовані (робота біля верстата, механізму і т.д.) і механізовані, а автоматизовані - на напівавтоматизованого та роботизовані.

За ознакою поділу праці робочі місця можуть бути індивідуальними і колективними (бригадними), за спеціалізацією - універсальними, спеціалізованими і спеціальними, за кількістю обслуговуваного устаткування - одностаночного і многостаночную, за ступенем рухливості - стаціонарними та пересувними. Робочі місця можуть перебувати в приміщенні, на відкритому повітрі, на висоті, під землею. Робота на них може виконуватися сидячи, стоячи або з чергуванням тієї та іншої пози.

Організація робочого місця - це система заходів щодо його оснащення засобами і предметами праці і розміщенню їх у певному порядку.

Організація обслуговування робочого місця означає його забезпечення засобами, предметами праці та послугами, необхідними для здійснення трудового процесу. Основна мета організації робочого місця - досягнення високоякісного та економічно ефективного виконання виробничого завдання у встановлені терміни на основі повного використання устаткування, робочого часу, застосування передових методів праці з найменшими фізичними зусиллями, створення безпечних і сприятливих умов ведення робіт. Залежно від специфіки виробництва на організацію робочих місць впливають і інші фактори: співвідношення елементів розумової та фізичної роботи, ступінь її відповідальності. При проектуванні робочих місць повинні бути також враховані освітленість, температура, вологість, тиск, шум, вібрація, пиловиділення та інші санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочих місць. Необхідними вимогами є:

 • o характеристика робочого місця;
 • o загальні вимоги до організації робочого місця;
 • o оснащення робочого місця;
 • o просторова організація робочого місця і порядок розміщення організаційного оснащення, інструментів, матеріалів;
 • o опис організації праці на робочому місці і рекомендовані передові прийоми і методи праці;
 • o організація обслуговування робочого місця, способи і засоби зв'язку зі службами обслуговування та управління;
 • o умови праці на робочому місці;
 • o вимоги безпеки та охорони праці;
 • o нормування праці, застосовувані форми і системи оплати праці;
 • o документація на робочому місці;
 • o економічна ефективність від впровадження типового проекту.

Оснащення і планування робочих місць

Оснащення і планування робочих місць - основа їхньої організації. Елементами оснащення робочих місць є основне і допоміжне обладнання, технологічна і організаційна оснастка.

Допоміжне обладнання складається з підйомних пристроїв, різних транспортерів, контрольних приладів, випробувальних стендів та інших підсобних засобів.

Технологічна оснастка включає інструментарій та технічну документацію.

До організаційної оснащенні відносяться:

 • o пристрої для розміщення і зберігання на робочих місцях технологічної оснастки, заготовок, сировини, матеріалів, готових виробів, відходів;
 • o виробничі меблі;
 • o засоби сигналізації та зв'язку, місцевого освітлення;
 • o предмети догляду за обладнанням та робочим місцем (щітки, маслянки, гачки, тощо);
 • o огороджувальні і запобіжні пристрої;
 • o деталі виробничого інтер'єру.

Розташування засобів і предметів праці визначає трудові руху, їх кількісні та якісні характеристики, площа робочого місця. Удосконалення планування робочого місця повинно бути спрямоване на усунення зайвих і нераціональних трудових рухів, максимальне скорочення переміщення робочого і матеріальних елементів трудового процесу, а отже, на підвищення ефективності праці та зниження стомлюваності робітника.

Методологічна основа науково обгрунтованої планування робочого місця - її відповідність ергономічним вимогам. Це досягається за рахунок раціонального формування робочих зон і правильного розміщення матеріальних елементів виробництва відповідно до антропометричними і психофізіологічними даними людини на основі забезпечення робітникові необхідного оперативного простору, що дозволяє вільно здійснювати трудові функції. Раціональна планування робочого місця повинна передбачати чіткий порядок і сталість в розміщенні інструментів і пристосувань, документації, деталей як у процесі роботи, так і при їх зберіганні і забезпечувати зручну робочу позу, виконання трудових процесів з максимальною економією рухів робітника, а також повну безпеку праці. Важливою вимогою є правильне використання відведеної для робочого місця виробничої площі. На робочому місці фіксуються оперативне і допоміжне робочі простору. В оперативному просторі розміщується все необхідне обладнання, у допоміжному - рідше використовувані засоби і предмети праці. Оперативне простір може підрозділятися на робочі зони різної значущості. Робоча зона - це ділянка тривимірного простору, обмежений межами досяжності рук в горизонтальному і вертикальному напрямках.

Велике значення має вибір робочої пози, що викликає мінімальне стомлення працівника: "сидячи", "стоячи" або "сидячи - стоячи". Вибір здійснюється з урахуванням фізичних зусиль, необхідних для виконання роботи, її темпу і характеру. Одночасно встановлюється відповідність розстановки обладнання і оснастки нормам вимог безпеки та умовам праці.

Важливі вихідні передумови проектування раціонального планування робочого місця - його спеціалізація відповідно до встановленої технологією і формами поділу праці; розроблені методи і прийоми праці; вимоги безпеки та охорони праці.

При плануванні робочих місць необхідно дотримуватися раціональну ширину транспортних проходів та проїздів, а також правильно визначати види підйомно-транспортних засобів. Основні поздовжні і поперечні проїзди повинні бути наскрізними, без тупиків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >