КЛАСИФІКАЦІЯ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ

Різноманіття властивостей призводить до існування кілька класифікацій дисперсних систем. В основу класифікації можуть бути покладені розміри і форма частинок дисперсної фази, агрегатний стан фаз і інші характерні ознаки. Найбільш важливими є класифікації по дисперсності і а! Регатному станом системи, характером взаємодії і кінетичним властивостями фаз.

Класифікація за структурою (по кінетичним властивостями дисперсної фази)

Класифікація дисперсних систем за кінетичними властивостями дисперсної фази ділить системи на дві групи: свободнодісіерсние і Связнодісперсние.

У свободнодіспсрсних системах частинки дисперсної фази не пов'язані між собою і можуть переміщатися вільно, це - суспензії, емульсії, золи, аерозолі.

У связнодісіерсних системах одна з фаз (дисперсійне середовище) не рухається вільно, оскільки структурно закріплена, це - капілярно-пористі тіла, холодці, піни, гелі, мембрани і діафрагми.

Класифікація за агрегатним станом

Класифікація дисперсних систем але агрегатному стані є найбільш загальною. Вона заснована на існуванні трьох агрегатних станів - твердого, рідкого і газоподібного (табл. 1.3).

Різноманітність дисперсних систем

Таблиця 1.3

дисперсійна

середа

дисперсная

фаза

умовне

позначення

Назви, приклади

Тверда

Т Верде

Т / Т

мінерали, сплави, бетон, сітал- ли, композити

рідка

Ж / Т

капілярні системи і поріс- ті тіла: грунту, грунти, гірські породи, адсорбенти і каталізатори, спресовані порошки, гелі та холодці, іонітовие мембрани

газоподібна

Г / Т

рідка

Т Верде

т / ж

суспензії і золі: пульпи, суспензії, пасти, мули

рідка

ж / ж

емульсії: нафта, креми, молоко

Г азообразная

г / ж

газові емульсії і піни: флотаційні, протипожежні, мильні

газоподібна

Тверда

т / г

аерозолі: пилу, дими, порошки

рідка

ж / б

аерозолі: тумани, хмари, хмари

Г азообразная

г / г

утворюються в атмосфері Землі

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >