ЗАВДАННЯ

  • 1. Золь гідроксиду алюмінію отриманий змішуванням рівних об'ємів розчинів хлориду алюмінію і гідроксиду натрію. Напишіть формулу міцели золю і визначте, чи були однаковими вихідні концентрації використаних електролітів, якщо при електрофорезі частки переміщаються до катода.
  • 2. Заряд частинок гідрозолі Si0 2 виникає в результаті дисоціації кремнієвої кислоти H 2 SiO ^, що утворюється при взаємодії поверхневих молекул Si0 2 з водою. Напишіть формулу міцели гідрозолі і визначте знак заряду колоїдних частинок.

3. Золь золота отриманий відновленням золотий кислоти танином але реакції:

Напишіть формулу міцели і визначте знак заряду колоїдних частинок.

  • 4. гидрозолей HgS отриманий пропусканням пари сірководню через водний розчин оксиду ртуті. Напишіть рівняння реакції утворення золю і формулу міцели, якщо стабілізатором золю є розчинений сірководень. Визначте знак заряду колоїдних частинок.
  • 5. При зберіганні золю сульфіду ртуті в заповненому вщерть і герметично закритій посудині золь стає більш стійким до дії електролітів внаслідок хемосорбціонних взаємодії H 2 S і HgS з утворенням більш сильного стабілізатора H 2 HgS 2 . Напишіть формулу міцели, якщо стабілізатором золю є розчинений H2S. Визначте знак заряду частинок.
  • 6. Стабілізатором гідрозолі МП0 2 є КМп0 4 . Напишіть формулу міцели гідрозолі і визначити знак заряду колоїдних частинок. Оцініть вплив добавок електролітів КС1, MgCl 2 та А1СЬ до системи.
  • 7. Стабілізатором гідрозолі МП0 2 є КМп0 4 . Напишіть формулу міцели гідрозолі і визначити знак заряду колоїдних частинок. Оцініть вплив добавок електролітів К.С1, MgCl 2 і А1С1 3 до системи.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >