ЕЛЕКТРОКІНЕТИЧНІ ЯВИЩА

При відносному переміщенні фаз відбувається розрив ДЕС по площині ковзання і частина іонів дифузійної частини залишається в дисперсійному середовищі. В результаті дисперсна фаза і дисперсійне середовище виявляються протилежно зарядженими. Елекгрокінетіческій потенціал (^ -потенціал) характеризує природу фаз і міжфазної взаємодії. Площина ковзання може перебувати на різній відстані від міжфазної поверхні, а це відстань залежить від швидкості руху фаз, в'язкості середовища, природи фаз та інших факторів. Від цих же факторів залежить і значення електрокінетичного потенціалу. За величиною ^ -потенціал завжди менше потенціалу дифузного шару ДЕС на кордоні тверда частинка - дисперсійнаСереда і ця різниця тим більше, чим менше довжина дифузійної частини.

Всі фактори, що впливають на товщину дифузного шару, викликають зміна дзета-потенціалу. Він знижується при зниженні температури, введення в систему індиферентного електроліту, специфічно нс взаємодіє з поверхнею, збільшення зарядів іонів індиферентного електроліту, зниженні діелектричної проникності середовища при додаванні в водний розчин ефірів, спиртів та інших органічних речовин.

Електрокінетічсскій потенціал залежить від природи поверхні контактуючих фаз. Розрізняють активні і пасивні поверхні. Активну поверхню мають поліелектроліти - полімери, що містять йоногенних групи, ступінь дисоціації яких визначає заряд поверхні. Активні поверхні мають багато неорганічних оксиди - оксиди кремнію, заліза, алюмінію та інших. На таких поверхнях потенціал може досягати значень до 100 мВ і більше.

Специфічна адсорбція може викликати зменшення дзета- потенціалу, якщо адсорбуються протівоіони, так як вони мають заряд, протилежний заряду поверхні. Така адсорбція може призвести до перезарядження поверхні, коли потенціал дифузного шару і? -потенціал матимуть знаки, протилежні знаку межфазного потенціалу. Значний вплив на дзета-потенціал надає pH середовища, так як іони Н + і ОН 'володіють високою адсорбційною здатністю. Особливо велика роль pH середовища в тих випадках, коли в контакті з водним розчином знаходиться амфотерное речовина і при зміні кислотності середовища можлива перезарядка фаз.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >