КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. З чим пов'язані особливості електричних властивостей дисперсних систем?
 • 2. Які особливості прямих (електрофорез і електроосмос) і зворотних явищ (ефекти Дорна і Квінке) в дисперсних системах?
 • 3. Як впливає дисперсність системи на електричні явища в дисперсних системах?
 • 4. Які допущення прийняті в теорії Гельмгольца - Смолуховського і наскільки вони адекватні реальним властивостям дисперсних систем?
 • 5. З якими явищами пов'язані елсктрорслаксаціонний і електрофоретичний ефекти?
 • 6. Які причини утворення подвійного електричного шару на міжфазній поверхні?
 • 7. У чому полягають особливості будови ДЕС в вільно-і связнодісперсних системах (золях і пористих тілах)?
 • 8. Яке будову міцели ліофобного золю? В яких випадках при додаванні електролітів відбувається перезарядка колоїдної частинки?
 • 9. На яких фізичних уявленнях базуються моделі Гельмгольца, Гуи - Чапмена і Штерна про будову подвійного шару?
 • 10. Що таке електрокінетіческій потенціал і як він виникає?
 • 11. Які фактори впливають на величину електрокінетичного потенціалу в дисперсної системі?
 • 12. Чому дзета-потенціал можна визначити експериментально, а пси один-потенціал експериментального визначення недоступний?
 • 13. У чому полягає суть методу рухомий кордону при дослідженні електрофорезу?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >