Безпечна організація будівельно-монтажних робіт

Організація будівельного виробництва

Організація будівельного виробництва повинна забезпечувати цілеспрямованість організаційних, технічних і технологічних рішень і заходів на виконання зобов'язань по контрактах на будівництво об'єктів (введення їх в дію з необхідною якістю і в обумовлені терміни) при дотриманні інтересів учасників будівництва.

Виконанню робіт на об'єктах повинен передувати комплекс заходів і робіт по підготовці будівельного виробництва. Підготовка будівельного виробництва включає загальну організаційно-технічну підготовку, підготовку до будівництва об'єкта, підготовку будівельної організації і підготовку будівельно-монтажних робіт. Підготовка виробництва в обсязі, необхідному для початку будівельно-монтажних робіт, повинна бути виконана до початку будівництва.

Будівництво об'єкта повинно здійснюватися на основі попередньо розроблених рішень по організації будівництва і технології виконання робіт, які мають бути відображені в проектно-технологічної документації (ПТД). До її складу входить проект організації будівництва (ПОВ) і проект виконання робіт (ППР). При організації будівельного виробництва необхідно забезпечувати:

 • o раціональні методи організації будівельно-монтажних робіт, що забезпечують дотримання умов контрактів на будівництво, а також відповідають виробничим можливостям і інтересам виконавців (при достатніх для цього обсягах та техніко-економічної доцільності - переважно потокові);
 • o суворе дотримання правил охорони праці та вимог безпеки, пожежної безпеки;
 • o дотримання вимог з охорони навколишнього природного середовища і погоджених умов виконання робіт на ділянках існуючої міської забудови.

До початку виконання будівельно-монтажних (у тому числі підготовчих) робіт на об'єкті замовник повинен одержати дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт. Забороняється розпочинати роботи по зведенню конструкцій будинку (споруди) до повного завершення влаштування підземних конструкцій і зворотньої засипки котлованів, траншей, пазух з ущільненням грунту до щільності його у природному стані або заданій проектом.

Умови, в яких повинні виконуватись будівельні, особливо монтажні, роботи на об'єктах, повинні бути відображені в проектній, конструкторській та кошторисній документації, в ПТД по організації будівництва і виконанню робіт, в контрактах на будівництво і договорах на виготовлення та поставку конструкцій і устаткування.

При організації будівельного виробництва слід передбачити випереджаюче будівництво під'їздних шляхів та причалів, об'єктів складського господарства, житлового та соціально-побутового призначення, розвиток виробничої бази та комунального господарства тощо Ці об'єкти повинні бути готові до експлуатації в обсягах та в терміни, необхідні для здійснення кожного етапу будівництва. Після завершення окремих етапів робіт (зведення підземної, надземної частин будівель тощо.) Слід своєчасно звільняти майданчик від тимчасових будівель і споруд.

Підготовка будівельного виробництва

Підготовка будівельного виробництва повинна забезпечувати можливість цілеспрямованого розгортання і виконання будівельно-монтажних робіт і взаємозв'язаної діяльності всіх учасників будівництва як на окремих об'єктах, так і в обсязі всієї виробничої програми будівельно-монтажної організації. Підготовка повинна з необхідним випередженням передувати кожному етапу безпосереднього виконання будівельно-монтажних робіт.

До загальної організаційно-технічної підготовки відносяться:

 • o передконтрактні роботи, підготовка та укладення передконтрактної угоди (протоколу намірів);
 • o забезпечення будови проектно-кошторисною документацією, вирішення питань авторського нагляду;
 • o визначення необхідності організації пожежної охорони;
 • o оформлення дозволів і допусків на виконання робіт;
 • o забезпечення будівництва під'їзними шляхами, електро-, тепло- і водопостачанням (у тому числі протипожежним), системою зв'язку, засобами пожежогасіння, приміщеннями санітарно-побутового та іншого обслуговування будівельників.

До позамайданчикових підготовчих робіт відноситься будівництво під'їзних шляхів і причалів, ліній електропередачі з трансформаторними підстанціями, мереж водопостачання з водозабірними спорудами, каналізаційних колекторів з очисними спорудами, об'єктів виробничої бази будівельних організацій, організація пожежної охорони.

До внутрішньомайданчикових підготовчих робіт відносяться:

 • o здача-прийняття геодезичної розбивочної основи для будівництва і геодезичні розбивочні роботи для прокладання інженерних мереж і доріг, зведення будівель і споруд;
 • o звільнення будівельного майданчика для будівельно-монтажних робіт (розчищення території, знесення будівель тощо.);
 • o планування території;
 • o штучне пониження (в необхідних випадках) рівня грунтових вод;
 • o перекладання існуючих і прокладання нових інженерних мереж, влаштування постійних і тимчасових доріг, огородження будівельного майданчика з організацією в необхідних випадках контрольно-пропускного режиму;
 • o розміщення мобільних (інвентарних) будівель і споруд виробничого, складського, допоміжного, санітарно-побутового та громадського призначення, влаштування складських майданчиків і приміщень для матеріалів, конструкцій та обладнання;
 • o забезпечення будівельного майданчика освітленням, протипожежним водопостачанням, засобами пожежогасіння, сигналізації та зв'язку.

При підготовці до виконання будівельно-монтажних робіт повинні бути:

 • o розроблені і здійснені заходи щодо організації праці, при необхідності будівельні бригади повинні бути забезпечені технологічними картами та інструкціями;
 • o організовані інструментальні господарства для забезпечення бригад необхідними засобами малої механізації, інструментом, засобами виміру і контролю, засобами підмощування, огорожею і монтажною оснасткою в необхідному складі і кількості, згідно з проектом виконання робіт;
 • o обладнані майданчики та стенди укрупнювального і конвеєрного складання конструкцій;
 • o створені запаси будівельних конструкцій, матеріалів і готових виробів, необхідних для виконання робіт з потрібною інтенсивністю;
 • o поставлені або перебазовані на робоче місце будівельні машини та пересувні (мобільні) механізовані установки.

Проект виконання робіт розробляється на базі таких вихідних матеріалів:

 • o завдання на розробку, яке видається будівельною організацією як замовником проекту виконання роботі обгрунтуванням необхідності розробки його на будівлю (споруду) в цілому, її частину або види робіт із зазначенням терміну розробки;
 • o проект організації будівництва;
 • o необхідна робоча документація;
 • o умови поставки конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування, використання будівельних машин і транспортних засобів, забезпечення робочими кадрами будівельників основних професій, застосування бригадного підряду на виконання робіт, виробничо-технологічної комплектації і перевезення будівельних вантажів, а в необхідних випадках - також умови організації будівництва і виконання робіт вахтовим методом;
 • o матеріали і результати технічного обстеження діючих підприємств, будівель і споруд при їх реконструкції і технічному переозброєнні, а також вимоги до виконання будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт в умовах діючого виробництва.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >