ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6 ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІЦЕЛОУТВОРЕННЯ

Мета роботи: дослідження міцелоутворення в розчині олеата натрію кондуктометричним методом.

Завдання: визначити критичну концентрацію міцелоутворення олеата натрію зі зміни питомої електричної провідності з підвищенням концентрації розчину.

Прилади й матеріали: кондуктометр з електролітичної осередком, мірні колби на 50 мл - 7 шт., Колба для приготування розчинів, хімічні склянки. Реактиви: СпНззСООИа - 0,02 М, дистильована вода.

Порядок виконання роботи

  • 1. З вихідного розчину олеата натрію приготувати серію розчинів шляхом послідовного розведенням так, щоб кожний наступний був удвічі розбавлені (розчин № 1 - вихідний). При цьому використовувати тільки посуд, що калібрується - мірні колби (або піпетки). Рекомендується така послідовність. У мірні колби № 1 і № 2 налити за допомогою стаканчика 50 мл вихідного розчину олеата натрію.
  • 2. Злити в колбу з написом «Для приготування розчину» розчин з мірної колби № 2.
  • 3. Заповнити всі мірні колби з № 2 та № 7 дистильованою водою.
  • 4. Злити в колбу з написом «Для приготування розчину» воду з мірної колби № 2, перемішати і за допомогою стаканчика заповнити колбу № 2 знову приготованим розчином олеата натрію. Потім в колбу з написом «Для приготування розчину» по черзі виливати воду з колб № 3 та інших, після перемішування повертати в відповідну мірну колбу по 50 мл розведеного розчину. При такій послідовності приготування розчинів розведенням необхідно стежити за чистотою використовуваної посуду, (стаканчик обполіскувати після кожного використання).
  • 5. Виміряти питому електричну провідність приготованих розчинів за допомогою кондуктометра (рис. 5.10). При цьому необхідно стежити, щоб електроди електролітичної осередки були покриті розчином.
Вид робочого місця при виконанні лабораторної роботи

Мал. 5.10. Вид робочого місця при виконанні лабораторної роботи

Рекомендується починати вимірювання електричної провідності розчину меншої концентрації (розчину № 7) і йти по її зростанню, це звільняє від постійного ополіскування електролітичної осередки. Занести отримані результати в табл. 5.2.

6. Обробку експериментальних даних необхідно почати з обчислення молярної електричної провідності Л за формулою Л = -

з

  • (при використанні розмірностей всіх величин в системі СІ). Концентрацію розчинів обчислити у вигляді lgc і .
  • 7. Побудувати графіки залежності і = / (с), Л = / (с), Я = / (> / с) і A = / (lgc). За зламів на отриманих кривих визначити ККМ олеата натрію. Так як злами, обумовлені утворенням сферичних міцел, виражені по-різному на цих кривих, порівняти отримані значення ККМ між собою і пояснити причину їх відмінності.

Експериментальні та розрахункові дані

Таблиця 5.2

Су

кмоль / м 3

К, Ом " 1 м ' 1

igf

/, Див м 2 / моль

0,00031

0,01

0,02

Показати результати експерименту викладачеві.

8. Порівняти отримані значення ККМ з відомим з літератури (ККМ олеата натрію становить ~ 1,5-10 -3 кмоль / м 3 ) і дати оцінку точності використовуваних методів знаходження ККМ. Пояснити, яка з залежностей дає більшу точність. Завершити звіт аналізом отриманих результатів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >