МОЛЕКУЛЯРНА СКЛАДОВА РАСКЛИНИВАЮЩЕГО ТИСКУ

Для енергії молекулярного тяжіння рівняння включає молекулярну складову расклинивающего тиску: dU ^ = П ^ dh .

На рис. 7.1 в спрощеному варіанті показано взаємодію однієї молекули (атома) всередині однієї з пластин з другої пластиною. При цьому вважається, що пластини знаходяться в вакуумі. Енергія цього тяжіння визначається рівнянням (2.6).

При зближенні пластин на відстань І замість відстані х потрібно брати відстань, рівну x = r + h , де г - відстань молекули лівої пластини від її поверхні. Тоді для енергії тяжіння можна записати:

Мал. 7.1. До висновку рівняння для енергії молекулярних тяжіння між пластинами

Після інтегрування такого рівняння

в якому енергія молекулярного тяжіння підсумувати за кількістю молекул (атомів) п , отримаємо:

де коефіцієнт називається константою Гамакера, яка

враховує природу взаємодіючих тіл, виражається в одиницях енергії і має значення близько 10 19 Дж.

Енергія тяжіння пластин обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Це говорить про те, що енергія тяжіння між частинками значно повільніше зменшується з відстанню, ніж енергія тяжіння між молекулами (атомами), яка обернено пропорційна відстані в шостого ступеня. Звідси випливає, що частинки дисперсної фази взаємодіють на більш далеких відстанях, ніж молекули (атоми).

Рівняння (7.7) справедливо, коли пластини знаходяться в вакуумі. При наявності середовища константа А ] 2 замінюється на величину

де і Aq - константи Гамаксра для дисперсної фази і дисперсійного середовища (для багатьох речовин її можна знайти в довіднику); A - постійна взаємодії фази і середовища.

Чим сильніше взаємодіє дисперсна фаза із середовищем, тим більше і тим менше А то є сили тяжіння між частинками зменшуються. У цьому випадку рівняння (7.7) приймає вид:

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >