Вимоги безпеки при виконанні штукатурних робіт

До обслуговування штукатурного Нормокомплекти допускаються особи не молодше 18 років, які вивчили інструкції з експлуатації обладнання, яке входить в штукатурний Нормокомплект, які пройшли навчання і отримали відповідні знання з обслуговування електроустаткування, знають правила надання першої допомоги і правила протипожежної безпеки. Допуск до обслуговування штукатурної станції і устаткування, що до Нормокомплект, оформляється наказом по будівельної організації після перевірки знань правил безпеки.

При роботі штукатурної станції все електрифіковані інструменти і механізми необхідно заземлювати.

Для виконання штукатурних робіт на висоті слід застосовувати інвентарні засоби (риштування, помости, майданчики та ін.). При веденні робіт на висоті 1,3 м і більше і відстані менше 2 м від межі перепаду по висоті робочі місця повинні мати інвентарні огородження. До початку робіт усі працівники повинні бути забезпечені необхідними засобами захисту (спецодягом та спецвзуттям, засобами індивідуального захисту).

Щоб уникнути виробничих травм навантаження на настили риштовання не повинна перевищувати величин, зазначених в інструкціях і паспортах заводів-виготовлювачів. Ширина настилів для штукатурних робіт встановлена не менше 1,5 м. Неприпустимо укладати робочі настили на випадкові і ненадійні опори. Виходячи з наявності шкідливих і небезпечних виробничих факторів, штукатура до початку виконання робіт необхідно забезпечити:

  • o при підготовці поверхні вручну - захисними окулярами з небиткими стеклами;
  • o при підготовці та обробці поверхні електрифікованим інструментом - діелектричними рукавичками, калошами, килимком, респіратором ШБ-1 "Лепесток", окулярами "Моноблок-2";
  • o при хімічному впливі - 2, 3, 9% -ним розчином соляної кислоти, при роботі з вапняним тестом і розчинами на хлорного воді з додаванням поташу - респіратором РУ-60М, окулярами "Моноблок-2", рукавичками гумовими кислотостойкими, фартухом;
  • o при роботі на висоті без огороджень - запобіжним поясом;
  • o при роботі з пилоподібними матеріалами (цемент, гіпс тощо.) - респіратором ШБ-1, окулярами "Моноблок-2"; при роботі з пневмоінструментом - віброзахисними рукавицями.

Розбирання, ремонт та чищення розчинонасоса, форсунок та іншого устаткування, яке застосовується при механізованих штукатурних роботах, проводиться після зняття тиску і відключення машин від електромережі. Продувка шлангів стисненим повітрям допускається тільки після видалення людей за межі небезпечної зони. У процесі роботи штукатурної станції необхідно стежити за цілісністю ізоляції електрокабелів, приладів безпеки, чистотою проходів і устаткування, надійністю огороджень, наявністю у штукатурів засобів індивідуального захисту. На рукоятках рубильників ввідного пристрою, пульті управління встановлюють таблички "Не вмикати. Працюють люди". Переносні струмоприймачі (інструмент, машини, світильники тощо.), Використовувані на штукатурних роботах, повинні працювати на напрузі не більше 36 В.

При виконанні штукатурних робіт мокрим способом в зимовий час приміщення необхідно ретельно просушувати. Для цього використовуються калорифери на рідкому паливі, газові пальники, лампи інфрачервоного випромінювання. Застосовувати в цих цілях мангали, жаровні, бочки та інші ємності, наповнені палаючим коксом або вугіллям, забороняється. Відповідальність за забезпечення і дотримання безпечних умов праці на об'єкті у відповідності з викладеними вимогами покладається на майстра або виконавця робіт.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >