Вимоги безпеки при виконанні скляних робіт

До самостійного виконання скляних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктаж з охорони праці на робочому місці, котрі засвоїли безпечні методи і прийоми виконання робіт.

При виконанні робіт на працівника можуть впливати такі небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

 • o недостатня освітленість робочої зони;
 • o пряма і відбита блесткость;
 • o гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях заготовок, інструменту та обладнання;
 • o падіння, обрушення, обвалення предметів;
 • o розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).

Роботу слід виконувати на справному устаткуванні, користуватися справними інструментами, пристосуваннями і лише за прямим призначенням. Працівник повинен бути забезпечений спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм. Перед виконанням робіт на висоті (більше 1,3 м від поверхні грунту, перекриття, настилу, статі) слід перевірити справність переносних драбин, риштувань, підмостків та інших пристосувань для роботи на висоті. Про всі несправності необхідно повідомити безпосереднього керівника і до їх усунення до роботи не приступати.

Працівник зобов'язаний при перенесенні скла, прибиранні відходів та бою скла надягати рукавиці, переносити скло у вертикальному положенні, збоку від себе, при цьому однією рукою братися знизу, інший - зверху. Великогабаритні скла слід витягати з ящика, переносити і доставляти до місця установки за допомогою дерев'яної рами-піддону, виготовленої за розміром скла. Розкрій скла необхідно проводити на столі-верстаку, поверхня якого обшита повстю або сукном. При розкрої, різанні скла, очищенні рам від старих стекол слід надягати захисні окуляри, при необхідності - рукавиці. Щоб уникнути отримання травми забороняється виконувати розкрій і різання скла у вертикальному положенні (в ящику) або розташувавши його на коліні або яких-небудь випадкових підставках. Періодично слід очищати стіл-верстак сухою щіткою від осколків скла, скляної крихти, якими можна поранити руки, при цьому надягати захисні окуляри і рукавиці, а бій скла і відходи збирати в спеціальну тару. При обробці скла абразивним інструментом слід користуватися захисними окулярами, респіратором і гумовими рукавичками.

Скління глухих віконних плетінь, фрамуг виробляють перед їх установкою на місце. При роботі на висоті необхідно дотримуватися вимог з охорони праці при виконанні робіт на висоті. Скління вітражів великогабаритними стеклами виконують з риштувань або пересувних телескопічних вишок. Не допускається виробляти скляні роботи одночасно на декількох ярусах (по одній вертикалі). До аварії або нещасного випадку можуть призвести такі ситуації:

 • o виконання робіт з порушенням вимог цієї інструкції;
 • o несправність використовуються в роботі інструментів, пристосувань;
 • o експлуатація обладнання, яке не відповідає вимогам безпеки праці.

Вимоги безпеки при виконанні покрівельних робіт

Виробництво покрівельних і гідроізоляційних робіт має бути безпечним на всіх стадіях: підготовки поверхні основи - сушка, вирівнювання і обезпилювання; подачі матеріалів на робоче місце; нанесення мастик і приклеювання рулонних матеріалів; приготування мастик на об'єкті будівництва. Забороняється застосування рулонних і мастикових матеріалів, які не відповідають вимогам стандартів або технічних умов, а також матеріалів, виконаних за стандартами або технічними умовами, в яких відсутні показники вибухової та пожежної небезпеки. При проведенні робіт повинні бути передбачені заходи, що попереджають вплив на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, до яких відносять:

 • o розташування робочого місця на висоті та в небезпечній зоні;
 • o рухомі частини виробничого обладнання;
 • o небезпечне значення напруги в електричному ланцюзі обладнання;
 • o підвищену температуру застосовуваних матеріалів;
 • o загазованість і запиленість повітря робочої зони;
 • o пожежо- і вибухонебезпечність застосовуваних рулонних і мастикових матеріалів, розріджувачів, розчинників;
 • o недостатню освітленість робочої зони;
 • o шум і вібрацію.

Безпека виробництва покрівельних і гідроізоляційних робіт повинна забезпечуватися:

 • o дотриманням технології (технологічної послідовності) виробництва робіт;
 • o правильною організацією робочих місць і праці виконавців;
 • o розміщенням виробничого устаткування, машин і механізмів відповідно до встановлених вимог;
 • o застосуванням безпечних способів транспортування матеріалів до робочих місць;
 • o застосуванням засобів індивідуального та колективного захисту працюючих, а також спецодягу та спецвзуття;
 • o навчанням працюючих безпечним методам праці;
 • o дотриманням вимог пожежної безпеки;
 • o контролем за виконанням вимог безпеки.

Роботи з влаштування покрівель та гідроізоляції слід виконувати комплексно, із застосуванням засобів механізації.

Роботи, що виконуються на відстані менше 2 м від межі перепаду, рівного по висоті 1,3 м і більше, слід проводити після установки тимчасових або постійних захисних огороджень. При відсутності цих огороджень роботи слід виконувати із застосуванням запобіжного пояса. Для проходу по покриттю, не розрахованих на навантаження від працюючих, повинні застосовуватися трапи шириною не менше 0,3 м з поперечними планками для упора ніг. Трапи на час роботи повинні бути закріплені. На час виконання робіт слід виділяти ділянки робіт, навколо яких повинні бути встановлені межі небезпечної зони, сигнальна огорожа, знаки безпеки та написи. Виконання покрівельних робіт під час ожеледі, туману, що виключає видимість в межах фронту робіт, грози і вітру зі швидкістю 15 м / с і більше не допускаються.

При виробництві робіт всередині приміщень, камер або ємностей із застосуванням розчинників, розріджувачів, що утворюють вибухонебезпечні суміші, суміщення гідроізоляційних і вогневих робіт не допускається. В особливих випадках при узгодженні з органами пожежного нагляду допускається приготування мастик з використанням обладнання, розміщеного безпосередньо на покритті (перекритті), відповідно до проекту виробництва робіт, розробленим або узгодженим проектною організацією. Мастики, що готуються на об'єкті будівництва або доставляються централізовано, повинні відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов, галузевих стандартів або стандартів підприємств.

Бітумоплавильні установки, які розміщуються в котлованах, повинні обладнуватися пристроями для примусової подачі і організованого відведення продуктів горіння палива за межі котлованів па висоту не менше 2,5 м над навколишньою котлован поверхнею. Бітумоплавильні установки, інвентарні бітумопроводі для подачі складів повинні бути розташовані на міцній основі, що виключає їхнє осідання. Пристрої для сушіння підстави, розплавлення наплавляемого руберойду повинні мати захисні екрани, що виключають вплив інфрачервоного випромінювання пальників на органи зору. Машини та механізми, робота яких супроводжується надмірним виділенням тепла в області ніг робітників, повинні бути обладнані теплозахисними екранами висотою не менше 500 мм. Бітумоплавильні установки повинні бути оснащені факелами з довжиною ручки не менше 700 мм. Бітумоплавильні установки повинні мати навіси і інвентарні огородження з негорючих матеріалів, а також комплекти засобів пожежогасіння.

Місця виробництва покрівельних робіт повинні бути забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами (сходами), телефонного або іншого зв'язком, а також первинними засобами пожежогасіння.

Приміщення для зберігання мастик, розріджувачів, розчинників повинні бути окремими, виконаними з негорючих матеріалів і обладнаними системою примусової вентиляції.

Місця для зберігання руберойду повинні бути віддалені від споруджуваних будинків і споруд на відстань не менше 24 м. Організація робочих місць повинна враховувати особливості технологічного процесу, безпеку обслуговування засобів механізації, мінімальне використання ручної праці, забезпечення безпечної евакуації працюючих в разі аварійної ситуації і виключати знаходження на робочих місцях осіб, які не беруть участь у робочому процесі.

Елементи і деталі покрівель повинні подаватися до робочого місця в контейнерах. Виготовлення зазначених елементів і деталей безпосередньо на даху не допускається. Застосування бітумних мастик з температурою вище 180 ° С на робочому місці не допускається. При виконанні покрівельних робіт декількома ланками відстань між ними повинна бути не менше 10 м, а нанесення гарячої мастики на основу не має випереджати приклейку руберойду більш ніж на 1 м. Робота однієї ланки над іншим по вертикалі забороняється. На робочих місцях при використанні матеріалів, що виділяють вибухонебезпечні речовини, забороняється застосування відкритого вогню чи дії, що викликають іскроутворення; запас матеріалів, що містять шкідливі, пожежонебезпечні та вибухонебезпечні речовини, не повинен перевищувати змінної потреби. Місця зберігання матеріалів повинні бути передбачені проектом виробництва робіт. Транспортування матеріалів до робочих місць повинно бути механізованим. Взаємно реагуючі речовини повинні транспортуватися і зберігатися роздільно. Переносити горючі і легко займисті матеріали слід в закритій тарі. Зберігання і перенесення матеріалів у б'ється тарі забороняється. Тара, в якій знаходяться мастики, розріджувачі, розчинники, наповнювачі, повинна бути забезпечена етикетками з точним позначенням та найменуванням матеріалів. Централізована доставка мастики на об'єкт повинна здійснюватися в Автогудронатором. При транспортуванні і зберіганні мастика повинна бути захищена від зволоження і впливу прямих сонячних променів. Трубопроводи і шланги, по яких здійснюють подачу мастики до місць робіт, необхідно по закінченню зміни промивати розчинниками, які необхідно зливати в спеціальну тару. Всі працюючі повинні проходити періодичні медичні огляди.

При зміну технології робіт, заміні матеріалів, обладнання, зміні організації та умов праці, а також у разі порушення вимог безпеки всі працюючі повинні проходити позаплановий інструктаж із записом у журналі реєстрації перевірки знань працівників з техніки безпеки з обов'язковим підписом інструктували та інструктуючого.

Працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту, спецодягом та засобами колективного захисту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >