Безпечна експлуатація будівельних машин і механізмів

Експлуатація вантажопідіймальних машин

Вантажопідіймальні машини істотно полегшують працю, проте завжди слід пам'ятати і про те, що вони - потенційне джерело небезпеки як для операторів (кранівників, машиністів), так і для знаходяться в робочій зоні людей і споруд. Вантажопідіймальні машини повинні допускатися до переміщення тільки тих вантажів, які відповідають їх функціональному призначенню і маса яких не перевищує їх вантажопідйомності. Особливо важливе місце серед вантажопідіймальних машин займають вантажопідіймальні крани.

Вантажопідйомний кран - вантажопідйомна машина, оснащена стаціонарно встановленими вантажопідйомними механізмами. Вантажопідіймальні крани класифікують за конструкцією; увазі вантажозахоплювального органа; способом установки; увазі ходового пристрою; виду приводу; за ступенем повороту.

Основним параметром крана будь-якого типу є його вантажопідйомність брутто. Вантажопідйомність брутто включає в себе маси вантажу, підвішеного безпосередньо до крана, до вантажного візка або до оголовка стріли; знімних вантажозахоплювальних пристроїв (стропів, захоплень і т.д.); незнімних вантажозахоплювальних пристроїв (вантажного гака, грейфера, електромагніту і т.д.); масу підйомного засоби (каната).

За забезпеченням безпечної експлуатації вантажопідіймального обладнання встановлено державний нагляд. Нагляд здійснюють Федеральна служба з екологічного, технологічного і атомного нагляду (Ростехнагляд) та її територіальні органи.

Власник вантажопідіймальних кранів зобов'язаний забезпечити утримання їх у справному стані і безпечні умови роботи шляхом організації належного огляду, огляду, ремонту, нагляду та обслуговування.

У цих цілях повинні бути призначені відповідальні фахівці:

  • o інженерно-технічний працівник з нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, вантажозахоплювальних пристроїв і тари;
  • o інженерно-технічний працівник, відповідальний за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані;
  • o працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт крана. Особи, відповідальні за безпечне проведення робіт кранами, повинні знати виробничі інструкції кранівників і стропальників. Призначення відповідальних фахівців оформляється наказом по підприємству.

Для зачіпки, обв'язки (стропування) і навішування вантажу на гак крана повинні призначатися стропальники. Для виконання обов'язків кранівника, помічника кранівника, слюсаря, електромонтера, наладчика приладів безпеки, стропальника (обслуговуючий персонал) призначаються спеціально навчені робітники. Підготовка та атестація обслуговуючого персоналу повинні провадитися у професійно-технічних навчальних закладах, а також на курсах і в технічних школах навчання робітників вказаними спеціальностями, створюваних в організаціях, що розташовують базою для теоретичного та виробничого навчання і мають дозвіл (ліцензію) органів Ростехнагляду.

Атестація обслуговуючого персоналу проводиться кваліфікаційною комісією організації, що проводила навчання. Особам, що витримав іспити, видаються відповідні посвідчення. Ці посвідчення вони повинні мати при собі під час роботи. Допуск до роботи кранівників, їх помічників, слюсарів, наладчиків приладів безпеки, електромонтерів та стропальників оформляється наказом (розпорядженням) по організації.

Періодичної перевірки знань підлягають інженерно-технічні працівники з нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів; інженерно-технічні працівники, відповідальні за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані; особи, відповідальні за безпечне проведення робіт кранами, не рідше одного разу на три роки.

Перевірка знань обслуговуючого персоналу (кранівників, їх помічників, слюсарів, електромонтерів, наладчиків приладів безпеки і стропальників) кваліфікаційною комісією повинна проводитися періодично, не рідше одного разу на 12 міс, а також при переході працівника на інше місце роботи; на вимогу інженерно-технічного працівника з нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів або інспектора Ростехнагляду. Повторна перевірка знань обслуговуючого персоналу проводиться в обсязі виробничої інструкції.

Крани протягом нормативного терміну служби повинні підлягати періодичному технічному огляду: частковому - не рідше одного разу в 12 міс; повному - не рідше одного разу на три роки.

Рідко використовувані вантажопідіймальні крани (крани для обслуговування машинних залів, електричних і насосних станцій, компресорних установок, а також інші крани, використовувані тільки при ремонті устаткування) повинні піддаватися повному технічному огляду не рідше одного разу на п'ять років.

При повному технічному огляді кран повинен підлягати огляду, статичним і динамічним випробуванням.

Час часткового технічного огляду статичне та динамічне випробування крана не проводяться. Позачергове повний технічний огляд крана повинно проводитися після:

  • o монтажу, викликаного установкою крана на новому місці (крім стрілових та швидкомонтованих баштових кранів);
  • o реконструкції крана;
  • o ремонту розрахункових металоконструкцій крана із заміною елементів або вузлів з застосуванням зварювання;
  • o установлення змінного стрілового обладнання або заміни стріли;
  • o капітального ремонту або заміни вантажний чи стреловой лебідки;
  • o заміни гака або підвіски крюка (проводяться тільки статичні випробування);
  • o заміни несучих або вантових канатів кранів кабельного типу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >