Порядок навчання, присвоєння кваліфікаційних груп і перевірки знань з електробезпеки

Експлуатацію електроустановок повинен здійснювати спеціально підготовлений персонал, який зобов'язаний:

  • o знати в необхідному обсязі для цій посаді і виконувати чинні Правила улаштування електроустановок, Правила експлуатації електроустановок споживачів, Правила безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, посадові інструкції по експлуатації;
  • o пройти навчання безпечним методам роботи на робочому місці і перевірку знань у кваліфікаційній комісії з присвоєнням відповідної кваліфікаційної групи;
  • o знати і вміти виконувати прийоми і способи надання першої медичної допомоги потерпілим від електричного струму та інших нещасних випадків;
  • o вміти користуватися електрозахисними засобами та засобами гасіння пожежі в електроустановках.

Особи, допущені до робіт з обслуговування електроустановок, повинні бути не молодше 18 років, проходити попередній та періодичні медичні огляди, мати відповідну кваліфікацію і кваліфікаційну групу з правилами безпеки, проходити інструктаж і перевірку знань з правил безпеки. Особи, допущені до управління будівельними машинами та обладнанням з електроприводом, повинні мати кваліфікаційну групу не нижче II. Підтвердження кваліфікаційної групи слід проводити щорічно з записом у Журналі перевірки знань з правил безпеки. Особи, допущені до управління ручними електричними машинами, повинні мати I кваліфікаційну групу. Присвоєння I кваліфікаційної групи слід також оформляти записом в Журналі перевірки знань з правил безпеки. Особи з I кваліфікаційної групою, хоча і не мають спеціальної електротехнічної підготовки, повинні мати елементарне уявлення про небезпеку електричного струму, про заходи безпеки при роботі на дільниці, яку обслуговує, а також практичне знайомство з правилами надання першої допомоги постраждалим від дії електричного струму.

До неелектротехнічний персоналу, якому достатньо присвоєння I кваліфікаційної групи допуску, відноситься персонал, що обслуговує електроустановки; пересувні машини і механізми з електроприводом; працює з електроінструментом; працює в приміщеннях і поза ними, де при виникненні несприятливих умов і відсутності необхідних знань з електробезпеки може з'явитися небезпека ураження електричним струмом.

Для персоналу I кваліфікаційної групи допуску проводять безпосередньо на робочому місці інструктаж з електробезпеки і контроль засвоєння його змісту перевіряється працівником. Присвоює I кваліфікаційну групу з правилами безпеки особа, відповідальна за електрогосподарство, або за його письмовою вказівкою електротехнічний персонал, що має III кваліфікаційну групу. Загальновиробничі інструктажі проводяться для персоналу, що має I кваліфікаційну групу допуску.

Роботи в електроустановках із застосуванням драбин повинні виробляти дві людини. Дозволяється як виняток виробництво короткочасних робіт з драбинами далеко від струмоведучих частин електроустановок, що знаходяться під напругою, одноосібно за умови застосування справних приставних драбин або сходів-драбин довжиною не більше 2,5 м, що мають гумові або сталеві наконечники. При цьому забороняється працювати з двох верхніх сходинок, ставить драбину на хитке, нестійке підстава, прив'язуватися запобіжним поясом до східців сходів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >