Безпечна експлуатація ручних електричних машин

Ручні електричні машини виготовляються наступних класів.

 • 1. Машини з ізоляцією всіх деталей, що знаходяться під напругою, і штепсельними вилками, що мають заземлюючий контакт. Машини 1-го класу можуть мати всі знаходяться під напругою деталі з основною ізоляцією і окремі деталі з подвійною або посиленою ізоляцією.
 • 2. Машини, у яких всі деталі, які під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію. Ці машини не мають пристроїв для заземлення.
 • 3. Машини, розраховані на номінальну напругу не понад 42 В, у яких ні внутрішні, ні зовнішні кола не перебувають під іншою напругою. Машини третього класу призначені для живлення від автономного джерела струму або від обший мережі через ізолюючий трансформатор або перетворювач, напруга холостого ходу яких не повинна перевищувати 50 В, а вторинна електричний ланцюг не повинна бути з'єднана з землею.

До роботи з електроінструментом і ручними електричними машинами 1-го класу в приміщеннях з підвищеною небезпекою і поза приміщеннями може допускатися персонал, який має групу з електробезпеки не нижче І.

Підключення допоміжного обладнання (трансформаторів, перетворювачів частоти, захисно-вимикальних пристроїв тощо) до мережі та від'єднання його виробляються електротехнічним персоналом з групою не нижче III.

Залежно від категорії приміщення за ступенем небезпеки ураження електричним струмом повинні застосовуватися електроінструмент і ручні електричні машини таких класів:

 • o 1-го класу - при експлуатації в умовах виробництва (за винятком підготовки та виконання будівельно-монтажних робіт). При роботі з електроінструментом і ручними електричними машинами 1-го класу слід користуватися засобами індивідуального захисту;
 • o 2-го і 3-го класів - дозволяється працювати без застосування засобів індивідуального захисту, за винятком підготовки та виконання будівельно-монтажних робіт, коли при роботі з електричними машинами й інструментом 2-го класу необхідно використовувати зазначені кошти;
 • o 3-го класу - за наявності особливо несприятливих умов роботи (в судинах, апаратах та інших металевих ємностях з обмеженою можливістю переміщення і виходу оператора), а також особливо небезпечних умов при підготовці і виконанні будівельно-монтажних робіт.

При проведенні робіт у приміщенні з підвищеною небезпекою застосовуються ручні електричні світильники напругою не більше 42 В. За особливо несприятливих умов повинні використовуватися ручні світильники напругою не більше 12 В. В якості джерела живлення світильників напругою до 42 В застосовуються знижуючі трансформатори, машинні перетворювачі, генератори, акумуляторні батареї. Заземлюючий провід повинен бути неізольований і не мати надривів, зламів і т.п. Повинні бути також заземлені обмотки нижчої напруги. Заземлення обмотки виконується приєднанням відповідного її виведення до заземлювального затискача на корпусі трансформатора.

Перед початком роботі ручними електричними машинами, переносними світильниками електроінструментом слід проводити:

 • o перевірку комплектності та надійності кріплення деталей;
 • o перевірку зовнішнім оглядом справності кабелю (шнура), його захисної трубки і штепсельної вилки;
 • o перевірку цілості ізоляційних деталей корпусу, рукоятки та кришок щіткотримачів;
 • o наявність захисних кожухів та їх справності;
 • o перевірку чіткості роботи вимикача;
 • o перевірку роботи на холостому ходу;
 • o у машин 1-го класу, крім того, перевірку справності кола заземлення (між корпусом машини і заземлювальним контактом штепсельної вилки).

Безпосереднє зіткнення проводів і кабелів з металевими гарячими, вологими і масляними поверхнями або предметами не допускається. При виявленні будь-яких несправностей робота з ручними електричними машинами або переносними електричними світильниками негайно припиняється. Контроль за збереженням і справністю ручних електричних машин, електроінструментів, переносних світильників проводить спеціально закріплений персонал з групою з електробезпеки не нижче III. Особам, які користуються електроінструментом і ручними електричними машинами, забороняється:

 • а) передавати ручні електричні машини і електроінструмент іншим особам;
 • б) розбирати ручні електричні машини і електроінструмент і виробляти самим будь-який ремонт (як самого електроінструмента чи ручної електричної машини, так і проводів штепсельних з'єднань тощо);
 • в) триматися за провід річний електричної машини або електроінструмента чи стосуватися обертового різального інструменту;
 • г) видаляти руками стружку або тирсу під час роботи до повної зупинки ручної електричної машини;
 • д) працювати з приставних драбин. Для виконання цих робіт повинні влаштовуватися лісу або підмостки;
 • е) вносити всередину барабанів котлів, металевих резервуарів і тому подібних пристроїв переносні трансформатори або перетворювачі частоти;
 • ж) залишати ручні електричні машини і електроінструмент без нагляду і включеними в електромережу.

Кожен пневматичний інструмент повинен бути забезпечений паспортом, в якому зазначаються амплітуди вібрації рукоятки і корпуса інструмента і дата випуску, а також вимоги безпечної його експлуатації. У паспорті реєструються планово-попереджувальні та капітальні ремонти інструменту. Час роботи з вібронебезпечного інструментом не повинно перевищувати 2 / з Тривалості робочого дня. В аварійних ситуаціях, коли перерви в роботі неможливі, роботу з пневматичним інструментом дозволяється вести постійно, забезпечуючи заміну працюючих.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >