Освітлення

Системи і види виробничого освітлення

Правильно спроектоване і раціонально виконане висвітлення виробничих приміщень робить позитивний психофізіологічний вплив на працюючих, сприяє підвищенню ефективності та безпеки праці, знижує стомлення і травматизм, зберігає високу працездатність.

Відчуття зору відбувається під впливом видимого випромінювання (світла), яке являє собою електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі 0,38-0,76 мкм. Для якісної оцінки умов зорової роботи використовують такі показники, як фон, контраст об'єкта з фоном, коефіцієнт пульсації освітленості, показник освітленості, спектральний склад світла.

При висвітленні виробничих приміщень використовують:

  • o природне освітлення, що створюється прямими сонячними променями і розсіяним світлом небосхилу і мінливий залежно від географічної широти, пори року і доби, ступеня хмарності й прозорості атмосфери;
  • o штучне освітлення, що створюється електричними джерелами світла;
  • o суміщене освітлення, при якому недостатнє за нормами природне освітлення доповнюють штучним. Конструктивно природне освітлення підрозділяють на бічне (одно- і двостороннє), здійснюване через світлові прорізи в зовнішніх стінах; верхнє - через аераційні і зенітні ліхтарі, прорізи в покрівлі і перекриттях; комбіноване - поєднання верхнього та бокового освітлення.

Штучне освітлення за конструктивним виконанням може бути двох видів - загальне та комбіноване. Систему загального освітлення застосовують у приміщеннях, де по всій площі виконуються однотипні роботи (ливарні, зварювальні, гальванічні цехи), а також в адміністративних, конторських і складських приміщеннях. Розрізняють загальне рівномірне освітлення (світловий потік розподіляється рівномірно по всій площі без урахування розташування робочих місць) і загальне локалізоване освітлення (з урахуванням розташування робочих місць).

При виконанні точних зорових робіт (наприклад, слюсарних, токарних, контрольних) у місцях, де обладнання створює глибокі, різкі тіні або робочі поверхні розташовані вертикально, поряд із загальним освітленням застосовують місцеве. Сукупність місцевого та загального освітлення називають комбінованим освітленням. Застосування одного місцевого освітлення всередині виробничих приміщень не допускається, оскільки утворюються різкі тіні, зір швидко стомлюється і створюється небезпека виробничого травматизму.

За функціональним призначенням штучне освітлення поділяють на робоче, аварійне і спеціальне, яке може бути охоронним, черговим, евакуаційним, Еритемний, бактерицидну та ін.

Робоче освітлення призначене для забезпечення нормального виконання виробничого процесу, проходу людей, руху транспорту і є обов'язковим для всіх виробничих приміщень.

Аварійне освітлення влаштовують для продовження роботи в тих випадках, коли раптове відключення робочого освітлення (при аваріях) і пов'язане з цим порушення нормального обслуговування устаткування можуть викликати вибух, пожежа, отруєння людей, порушення технологічного процесу і т.д. Мінімальна освітленість робочих поверхонь при аварійному освітленні повинна складати 5% нормованої освітленості робочого освітлення, але не менше 2 лк.

Евакуаційне освітлення призначене для забезпечення евакуації людей з виробничого приміщення при аваріях і відключенні робочого освітлення; організовується в місцях, небезпечних для проходу людей: на сходових клітках, уздовж основних проходів виробничих приміщень, в яких працюють більше 50 чоловік. Мінімальна освітленість на підлозі основних проходів і на сходах при евакуаційному освітленні повинна бути не менше 0,5 лк, на відкритих територіях - не менше 0,2 лк.

Охоронне освітлення влаштовують уздовж кордонів територій, що охороняються спеціальним персоналом. Найменша освітленість в нічний час дорівнює 0,5 лк.

Сигнальне освітлення застосовують для фіксації кордонів небезпечних зон; воно вказує на наявність небезпеки або на безпечний шлях евакуації.

Умовно до виробничого освітлення відносять бактерицидну і ерітемное опромінення приміщень. Бактерицидна опромінення ("висвітлення") створюється для знезараження повітря, питної води, продуктів харчування. Найбільшою бактерицидною здатністю володіють ультрафіолетові промені. Еритемний опромінення створюється у виробничих приміщеннях, де недостатньо сонячного світла (північні райони, підземні споруди). Максимальне ерітемное вплив роблять електромагнітні промені. Вони стимулюють обмін речовин, кровообіг, дихання та інші функції організму людини.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >