Вплив алкоголю на безпеку праці

Зловживання алкоголем є частою причиною нещасних випадків на виробництві. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 10-30% травм, отриманих на виробництві, пов'язане з вживанням алкоголю. Існують певні групи людей, найбільш схильні виробничому травматизму. Основними причинами виникнення нещасних випадків є насамперед недотримання правил безпеки праці та порушення стану здоров'я, наприклад перевтома, алкогольна інтоксикація.

У процесі діяльності людина нерідко порушує правила безпеки, і в тих випадках, коли це відбувається безкарно і без наслідків для його здоров'я, він поступово звикає до безкарності при порушенні таких правил.

Таким чином може сформуватися звичка не тільки до небезпеки, а й до порушення правил безпеки. На ставлення до правил безпеки в певній мірі впливає і рівень небезпеки роботи, тобто ціна помилки для працюючого та оточуючих. Наприклад, при роботах з високим рівнем небезпеки підвищена відповідальність людей, що беруть участь у проведенні робіт, ретельний відбір працівників, обов'язкова підготовка їх за правилами безопасності, контроль за станом їх здоров'я, суворий нагляд за дотриманням правил безпеки - все це забезпечує безаварійність.

Складні умови сучасної виробничої діяльності часом вимагають від людини роботи на межі його здібностей, і при цьому зниження функціональних можливостей може служити причиною нещасного випадку. При вивченні зв'язку травматизму з індивідуальними якостями людини було відзначено, що нещасних випадків в найбільшій мірі схильні люди з більш рухомий і неврівноваженою нервовою системою.

Алкоголь знижує установку до трудової діяльності, веде до недооцінки навколишнього оточення (зниження обачності, спостережливості, кмітливості), викликає емоційну неврівноваженість, імпульсивність, схильність до ризику. Як правило, причиною нещасного випадку є не один який-небудь фактор, а поєднання декількох несприятливих обставин. У цьому зв'язку роль психофізіологічних якостей працівника у виникненні нещасного випадку можна розглядати у відриві від умов роботи, її організації, умов життя.

Трудовий процес, об'єднуючи людей, завжди є чинником формування певних виробничих стосунків між членами трудового колективу. У свою чергу характер виробничих відносин впливає на ефективність праці і певною мірою може підвищувати або знижувати його безпеку. Відомо, що в нещасні випадки частіше залучаються погано дисципліновані працівники, люди, що відрізняються егоцентричністю, безвідповідальністю, що не поважають чужі авторитети. Конфлікти в особистому житті можуть бути причиною травм у зловживають алкоголем, так як у них нерідко складається дуже напружена ситуація в сім'ї і на роботі. Багато в чому безпеку праці залежить від характеру виробничої діяльності. Кожна професія має свої особливості і пред'являє до людини свої специфічні вимоги.

Зловживання алкоголем призводить до значного підвищення травм та нещасних випадків. У хворих на хронічний алкоголізм спостерігаються погіршення всіх тих якостей, які забезпечують людині відому захист від нещасних випадків: погіршується стан здоров'я, функціональний стан нервової системи, органів почуттів, швидше настає стомлення, він стає неуважним, безтурботним. У нього розвиваються саме ті риси характеру, які характерні для людей, найбільш схильних нещасним випадкам: недисциплінованість, безвідповідальність, неакуратність, звичка до недотримання встановлених правил поведінки, правил безпеки.

Травм сприяють часта зміна професій, робота не за фахом, відсутність інтересу до виконуваного праці, тобто все те, що часто спостерігається у людей, що зловживають алкоголем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >