Виробничий травматизм

Причини виробничого травматизму та професійних захворювань

Виробнича травма (трудове каліцтво) - це наслідок дії на організм різних зовнішніх, небезпечних виробничих факторів. Найчастіше виробнича травма - це результат механічного впливу при наїздах, поданих або контакті з механічними пристроями.

Травмування можливо внаслідок впливів:

  • o хімічних чинників, наприклад отрутохімікатів, у вигляді отруєнь або опіків;
  • o електричного струму - опіки, електричні удари та ін .;
  • o високої або низької температури (опіки або обмороження);
  • o поєднання різних факторів.

Виробничий травматизм - це сукупність нещасних випадків на виробництві (підприємстві). Розрізняють декілька причин виробничого травматизму:

  • o технічні, що виникають внаслідок конструкторських недоліків, несправностей машин, механізмів, недосконалість технологічного процесу, недостатньої механізації та автоматизації важких і шкідливих робіт;
  • o санітарно-гігієнічні, пов'язані з порушенням вимог санітарних норм (наприклад, по вологості, температурі), відсутністю санітарно-побутових приміщень і пристроїв, недоліками в організації робочого місця та ін .;
  • o організаційні, пов'язані з порушенням правил експлуатації транспорту та обладнання, поганою організацією вантажно-розвантажувальних робіт, порушенням режиму праці та відпочинку (понаднормові роботи, простої і т.п.), порушенням

правил безпеки, несвоєчасним інструктажем, відсутністю попереджувальних написів та ін .; o психофізіологічні, пов'язані з порушенням працівниками трудової дисципліни, сп'янінням на робочому місці, умисним самотравмірованіем, перевтомою, поганим здоров'ям і ін.

Професійне захворювання - це пошкодження здоров'я працівника в результаті постійного або тривалого впливу на організм шкідливих умов праці. Розрізняють гострі і хронічні професійні захворювання. До гострих відносять професійні захворювання, що виникли раптово (протягом однієї робочої зміни) через вплив шкідливих виробничих факторів з великим перевищенням гранично допустимого рівня або гранично допустимої концентрації.

Професійне захворювання, при якому захворіли два і більше працівників, називається груповим професійним захворюванням.

Гранично допустимий рівень виробничого фактора - це рівень, вплив якого при роботі встановленої тривалості протягом усього трудового стажу не призводить до травми, захворювання або відхилення у стані здоров'я в процесі роботи або у віддалені терміни життя теперішнього і наступних поколінь.

Гостре професійне захворювання можливо в вигляді опіку очей ультрафіолетовим випромінюванням при виконанні зварювальних робіт, при отруєнні хлором, оксидом вуглецю та ін.

Хронічні професійні захворювання розвиваються після багаторазового і тривалого впливу шкідливих виробничих факторів, наприклад, вібрації виробничого шуму та ін.

Несприятливі (шкідливі) умови праці можуть створюватися запиленістю (шахти, цементне виробництво), загазованістю (хімічне виробництво, цегельні заводи), підвищеною вологістю, виробничим шумом, вібрацією, незручною робочою позою, важкою фізичною працею та ін.

Залежно від виду виробничих шкідливостей можуть розвинутися такі захворювання, як пневмоконіози, пошкодження шкірних покривів, порушення опорно-рухового апарату, виброболезнь, шумова хвороба (приглухуватість) та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >