Атестація робочих місць за умовами праці

Атестація робочих місць за умовами праці - це оцінка умов праці на робочих місцях з метою виявлення шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів і здійснення заходів щодо приведення умов праці у відповідність з державними нормативними вимогами охорони праці.

Трудовим кодексом Російської Федерації і Федеральним законом "Про основи охорони праці в Російській Федерації" на роботодавців покладено обов'язок періодично проводити атестацію робочих місць за умовами праці. Результати атестації робочих місць за умовами праці використовуються в цілях:

 • o планування заходів з охорони праці;
 • o подальшої сертифікації робіт на відповідність вимогам з охорони праці;
 • o обгрунтування надання пільг і компенсацій працівникам, зайнятим на важких роботах і роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці;
 • o вирішення питання про зв'язок захворювання з професією при підозрі на професійне захворювання;
 • o ознайомлення працюють з умовами праці на робочих місцях та ін.

Для організації та проведення атестації робочих місць роботодавець наказом утворює атестаційну комісію організації і при необхідності комісії в структурних підрозділах.

Атестаційна комісія вирішує наступні завдання:

 • o формує нормативно-довідкову базу для проведення атестації робочих місць;
 • o проводить інвентаризацію робочих місць і складає перелік постійних робочих місць;
 • o привласнює коди виробництвам, підрозділам, робочих місць;
 • o складає перелік небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища і виконує їх вимір атестованими приладами;
 • o визначає показники важкості та напруженості трудового процесу, що підлягають оцінці на кожному робочому місці;
 • o виконує оцінку умов праці, травмобезопасности устаткування і пристосувань;
 • o за результатами атестації приймає рішення щодо подальшого використання робочих місць;
 • o розробляє пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов праці;
 • o вносить пропозиції про готовність організації (підрозділу) до сертифікації на відповідність вимогам з охорони праці. На кожне робоче місце складається "карта атестації робочого місця". Умови праці поділяються на чотири класи: оптимальні, допустимі, шкідливі, небезпечні.

Оптимальні умови праці (I клас) - такі умови праці, при яких зберігається не лише здоров'я працюючих, а й забезпечується високий рівень працездатності. Оптимальні нормативи встановлені для мікрокліматичних параметрів і факторів трудового процесу.

Допустимі умови праці (II клас) - умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць. Регламентований відпочинок повністю відновлює функціональний стан організму. Відсутній негативний вплив на стан здоров'я працюючих і їх потомство.

Шкідливі умови праці (III клас) - умови праці, що характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та його потомство. Шкідливі умови праці цього класу перевищення гігієнічних нормативів та вираженості змін в організмі працюючих поділяються на чотири ступені:

 • 1-я - умови праці характеризуються такими відхиленнями рівнів шкідливих факторів від гігієнічних нормативів, які викликають функціональні зміни, що відновлюються, як правило, при більш тривалому (ніж до початку наступної зміни) перериванні контакту з шкідливими факторами і збільшують ризик пошкодження здоров'я;
 • 2-я - умови праці, що характеризуються рівнями шкідливих факторів, що призводять до таких функціональних змін, які збільшують виробничо-обумовлену захворюваність і призводять до появи початкових ознак або легких форм професійних захворювань;
 • 3-я- умови праці, що характеризуються такими рівнями шкідливих факторів, вплив яких призводить до розвитку, як правило, професійних хвороб легкого та середнього ступеня тяжкості в період трудової діяльності, зростання виробничо-обумовленої захворюваності;
 • 4-я - умови праці, при яких можуть виникати важкі форми професійних захворювань, значного зростання числа хронічних захворювань і високі рівні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

Небезпечні (екстремальні) умови праці (IV клас) - умови праці, що характеризуються рівнями виробничих факторів, вплив яких протягом робочої зміни (або її частини) створює загрозу для життя, високий ризик розвитку гострих професійних уражень, у тому числі і важких форм.

При оцінці травмобезопасності класифікують наступні умови праці:

 • o оптимальні (клас 1-й) - обладнання та інструмент повністю відповідають стандартам і правилам. Встановлені та справні необхідні засоби захисту. Проводиться інструктаж, навчання та перевірка знань з безпеки праці;
 • o допустимі (клас 2-й) - пошкодження і несправності засобів захисту не призводять до порушення їх захисних функцій (часткове забруднення сигнальної забарвлення, ослаблення окремих кріпильних деталей і т.п.);
 • o небезпечні (клас третій) - засоби захисту робочих органів та передач (огородження, блокування, сигнальні пристрої та ін.) відсутні, пошкоджені або несправні. Відсутні або не відповідають встановленим вимогам інструкції з охорони праці. Не проводиться навчання з безпеки праці.

Робоче місце вважається атестованим, якщо на робочому місці відсутні (або відповідають допустимим величинам) небезпечні та шкідливі виробничі фактори, а також виконуються вимоги по травмобезопасності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >