Організація медичних оглядів (обстежень) працівників

Попередні медичні огляди робітників і службовців проводяться при вступі на роботу, періодичні - відповідно до законодавства.

Методичні рекомендації з розробки державних нормативних вимог охорони праці передбачають розробку наступних документів:

  • 1) Тимчасовий перелік шкідливих, небезпечних речовин і виробничих факторів, при роботі з якими обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди працівників;
  • 2) Тимчасовий перелік робіт, при виконанні яких обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди працівників;
  • 3) Положення про проведення обов'язкових попередніх при влаштуванні на роботу і періодичних медичних оглядів працівників;
  • 4) Інструкція по застосуванню Списку професійних захворювань.

Медичні огляди проводяться лікувально-профілактичними організаціями, що мають відповідну ліцензію і сертифікат. Огляд психіатром проводиться в психоневрологічному диспансері за місцем постійної реєстрації обстежуваного.

Медичні огляди проводяться з метою попередження захворювань, нещасних випадків і забезпечення безпеки праці, а також для професійного відбору на відповідність медичних протипоказань тієї чи іншої професії. Періодичність - один раз в один, два або три роки в залежності від професії чи роду виконуваних робіт. З цими ж цілями проводиться і виявлення психіатричних протипоказань для здійснення окремих видів професійної діяльності в умовах підвищеної небезпеки. До таких протипоказань відносяться алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, епілепсія, прикордонна розумова відсталість, дефекти мови і заїкання у важкій формі та ін. Періодичність - один раз на п'ять років.

Переліки посад працівників, які підлягають медичним оглядам, визначаються центрами держсанепіднагляду суб'єктів Російської Федерації спільно з роботодавцями та профспілковими чи іншими громадськими організаціями (по цехах, професіями, небезпечним, шкідливим речовинам і виробничим факторам) не пізніше 1 грудня попереднього року.

Направлення на медичний огляд відповідно до переліку шкідливих, небезпечних речовин і виробничих факторів, що роблять вплив на працівника, видається роботодавцем на руки працівнику.

Роботодавцю рекомендується:

  • o скласти в місячний строк після одержання від центру держсанепіднагляду даних про контингентах осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам, поіменний список таких осіб із зазначенням найменування виробництв, цехів, професій, шкідливих, небезпечних речовин і виробничих факторів, впливу яких піддаються працівники, стажу роботи в даних умовах;
  • o вчасно направити працівників на періодичні та позачергові медогляди при наявності показань, вказуючи в напрямках всі необхідні відомості;
  • o не допускати до роботи осіб, які не пройшли медичний огляд або не допущених до роботи за медичними показаннями;
  • o забезпечити осіб, які направляються на попередні медичні огляди, бланками напрямків, куди вносяться результати медичних обстежень та висновок про можливість виконання доручається ним роботи.

Визначення ступеня втрати професійної працездатності покладено на медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) суб'єктів Російської Федерації, які визначають відповідну групу інвалідності та нуждаемость потерпілого в додаткових видах допомоги.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >