Права та обов'язки працівників щодо дотримання вимог охорони праці

Згідно ст. 219 Трудового кодексу Російської Федерації, кожен працівник має право:

 • o на робоче місце, що відповідає вимогам охорони праці;
 • o обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у відповідності з федеральним законом;
 • o отримання достовірної інформації від роботодавця, відповідних державних органів і громадських організацій про умови та охорону праці на робочому місці, про існуючий ризик ушкодження здоров'я, а також про заходи щодо захисту від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів;
 • o відмова від виконання робіт у разі виникнення небезпеки для його життя і здоров'я внаслідок порушення вимог охорони праці, за винятком випадків, передбачених федеральними законами, до усунення такої небезпеки;
 • o забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту відповідно до вимог охорони праці за рахунок коштів роботодавця;
 • o навчання безпечним методам і прийомам праці за рахунок коштів роботодавця;
 • o професійну перепідготовку за рахунок коштів роботодавця у разі ліквідації робочого місця внаслідок порушення вимог охорони праці;
 • o запит про проведення перевірки умов і охорони праці на його робочому місці органами державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю та охорону праці працівниками, що здійснюють державну експертизу умов праці, а також органами профспілкового контролю за дотриманням законодавства про працю та охорону праці;
 • o звернення до органів державної влади Російської Федерації, її суб'єктів і органи місцевого самоврядування, до роботодавця, в об'єднання роботодавців, а також в професійні спілки, їх об'єднання та інші уповноважені працівниками представницькі органи з питань охорони праці;
 • o особисту участь або участь через своїх представників у розгляді питань, пов'язаних із забезпеченням безпечних умов праці на його робочому місці, і в розслідуванні події з ним нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання:
 • o позачерговий медичний огляд (обстеження) відповідно до медичних рекомендацій із збереженням за ним місця роботи (посади) і середнього заробітку під час проходження зазначеного медичного огляду;
 • o компенсації, встановлені законом, колективним договором, угодою, трудовим договором, якщо він зайнятий на важких роботах і роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці.

У вітчизняному законодавстві встановлено обмеження на виконання важких робіт і робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці. На таких роботах забороняється застосовувати працю жінок і молоді у віці до 18 років, а також осіб, яким зазначені роботи протипоказані за станом здоров'я.

У сфері охорони праці працівник володіє не тільки правами, а й обов'язками. Він повинен дотримуватися вимог охорони праці, правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту, проходити навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Негайно сповіщати свого керівника про будь-якій ситуації, яка загрожує життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що відбувся на виробництві, а також проходити обов'язкові медичні огляди - це також ставиться в обов'язки працівника.

Умови праці, передбачені трудовим договором, повинні відповідати вимогам охорони праці. На час зупинення робіт органами державного нагляду і контролю внаслідок порушення вимог охорони праці не з вини працівника за ним зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

При відмові працівника виконувати роботи у разі виникнення небезпеки для його життя і здоров'я, за винятком випадків, передбачених законами, роботодавець зобов'язаний надати йому іншу роботу на час усунення такої небезпеки. Якщо надання іншої роботи працівникові з об'єктивних причин неможливо, час простою працівника до усунення небезпеки для його життя і здоров'я оплачується відповідно до Трудовим кодексом Російської Федерації та іншими федеральними законами. У разі якщо працівник не забезпечений засобами індивідуального та колективного захисту відповідно до встановлених норм, роботодавець не має права вимагати від нього виконання трудових обов'язків і повинен сплатити виник з цієї причини простий.

Для проведення перевірки знань вимог охорони праці працівників в організаціях наказом (розпорядженням) роботодавця (керівника) створюється комісія з перевірки знань вимог охорони праці у складі не менше трьох осіб, які пройшли навчання з охорони праці та перевірку знань вимог охорони праці у встановленому порядку.

Роботодавець (або уповноважена ним особа) забезпечує навчання осіб, прийнятих на роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, безпечних методів і прийомів виконання робіт, а в процесі трудової діяльності - проведення періодичного навчання і перевірки знань вимог охорони праці. Працівники робітничих професій, вперше надійшли на зазначені роботи або мають перерву в роботі за професією (виду робіт) більше року, проходять навчання і перевірку знань вимог охорони праці протягом першого місяця після призначення на ці роботи. Роботодавець (або уповноважена ним особа) організовує проведення періодичного, не рідше одного разу на рік, навчання працівників робітничих професій наданню першої допомоги потерпілим.

 
< Попер   ЗМІСТ