Порядок сертифікації продукції, що ввозиться з-за кордону

Правові основи сертифікації імпортної продукції

Актуальність сертифікації імпортованої продукції для Росії пов'язана зі значним збільшенням частки імпортних товарів у загальному обсязі продажів на внутрішньому ринку. У зв'язку з цим виникає необхідність захисту інтересів споживачів і російського ринку в області безпеки продукції.

Правову основу сертифікації імпортованої продукції утворюють закони Російської Федерації "Про захист прав споживачів", "Про сертифікації продукції та послуг".

Стаття 14 Закону "Про сертифікації продукції та послуг" встановлює такі правові засади регулювання ввезення імпортованої продукції:

  • - В контрактах (договорах), укладених на постачання до Росії продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, повинно бути обумовлено наявність сертифіката і знака відповідності, що підтверджують її відповідність встановленим вимогам. Сертифікати та знаки відповідності повинні бути видані або визнані уповноваженим органом Російської Федерації;
  • - Сертифікати або свідоцтві! про їх визнання видаються в митні органи для отримання дозволу на ввезення продукції на територію Російської Федерації. У виняткових випадках Уряд РФ має право видати дозвіл на ввезення продукції, призначеної для виробничих потреб конкретної організації без подання до митних органів сертифікатів або свідоцтв про визнання сертифікатів за умови подальшої сертифікації даної продукції;
  • - Порядок ввезення на територію Російської Федерацій продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, встановлюється федеральним органом виконавчої влади з митної справи та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі сертифікації.

Законами "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про пожежну безпеку" встановлюють загальні для різних видів продукції правові основи забезпечення та контролю безпеки.

Так, Законом "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення" передбачено, що закуповується за кордоном продукція, застосування і (або) вживання якої вимагає безпосередньої участі людини, повинна відповідати вітчизняним санітарним правилам і міжнародним вимогам безпеки та нешкідливості для людини. Ці вимоги підлягають обов'язковому виконанню підприємствами, організаціями та громадянами, які здійснюють укладання договорів, постачання і реалізацію в Російській Федерації такої продукції.

Законом "Про охорону навколишнього природного середовища" встановлюються екологічні вимоги для попередження нанесення шкоди навколишньому природному середовищу, здоров'ю та генетичному фонду людини і відображаються в стандартах на нову техніку, технології, матеріали, речовини та іншу продукцію, здатну надати шкідливий вплив на перелічені об'єкти. Особлива увага приділяється встановленню та дотриманню нормативів гранично допустимих величин таких небезпечних і шкідливих факторів, як: концентрація шкідливих речовин; викиди і скиди шкідливих речовин;

рівень шуму, вібрацій; магнітних полів та інших шкідливих фізичних впливів; залишкова кількість хімічних речовин у продуктах харчування при застосуванні агрохімікатів та ін.

Закон Російської Федерації "Про пожежну безпеку" передбачає серед основних функцій систем забезпечення пожежної безпеки, сертифікацію продукції та послуг в галузі пожежної безпеки. Результатом діяльності з підтвердження відповідності продукції та послуг встановленим вимогам є сертифікат пожежної безпеки, що розглядається як складова частина сертифіката відповідності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >