Правила проведення сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини

Область застосування правил

Правила проведення сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини (ПР 50.3.004.96) розроблені відповідно до Закону Російської Федерації "Про сертифікації продукції та послуг" для проведення обов'язкової сертифікації, передбаченої Федеральним законом "Про захист прав споживачів" та іншими законодавчими актами.

Система сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини являє собою систему сертифікації однорідної продукції Системи сертифікації ГОСТ Р, яка діє відповідно до "Положення про системі сертифікації ГОСТ Р".

Обов'язкова сертифікація харчових продуктів та продовольчої сировини

Правила призначені для проведення обов'язкової сертифікації харчової продукції, а також добровільної сертифікації такої продукції з урахуванням особливостей, встановлених ними.

Об'єктом обов'язкової сертифікації може бути конкретна харчова продукція, вимоги до якості та безпеки якій встановлені на території Російської (федерації.

Відповідно до п.4 ст.7 Закону Російської Федерації "Про захист прав споживачів" перелік товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, затверджується Урядом Російської Федерації.

Об'єктами добровільної сертифікації в Системі ГОСТ Р можуть бути будь-які харчові продукти, продовольча сировина, харчові добавки та інші натуральні і синтетичні компоненти, що використовуються при виробництві харчових продуктів.

Обов'язкова сертифікація харчової продукції, реалізованої громадянам для їх особистих побутових потреб, а також поставляється в державний резерв, здійснюється відповідно до нормативних документів, що встановлюють обов'язкові вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки життя, здоров'я людей та охорону навколишнього середовища.

На діяльність з обов'язкової сертифікації харчової продукції, а також з випробувань та контролю якості харчової продукції з метою визначення відповідності обов'язковим вимогам державних стандартів Російської Федерації поширюється державний контроль і нагляд, включаючи державний метрологічний контроль і нагляд, що здійснюється Державною метрологічною службою Держстандарту Росії.

Харчова продукція, що підлягає обов'язковій сертифікації, підрозділяється на швидкопсувну продукцію з терміном придатності або зберігання до одного місяця (короткочасного зберігання) і продукцію з терміном придатності або зберігання більше одного місяця (тривалого зберігання), що впливає на вибір схеми сертифікації.

Сертифікація продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження здійснюється після ветеринарно-санітарної експертизи, проведеної відповідно до чинних ветеринарно-санітарними правилами і при обов'язковій наявності ветеринарних супровідних документів (ветсвідоцтво, вет-сертифікатів), виданих у встановленому порядку.

Добровільна сертифікація харчових продуктів та продовольчої сировини

Добровільна сертифікація в Системі сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини відповідно до Закону Російської Федерації "Про сертифікації продукції та послуг" проводиться акредитованими в системі ГОСТ Р органами з сертифікації з ініціативи заявників (виробників, продавців, виконавців) з метою підтвердження відповідності вимогам документів, що визначаються заявником. Область акредитації органів з сертифікації, що проводять добровільну сертифікацію, повинна містити перелік продукції, показників і нормативну документацію на проведення заявлених випробувань. Добровільна сертифікація харчових продуктів і продовольчої сировини проводиться за тими ж правилами і процедурам, що і обов'язкова сертифікація.

Так само як і у випадку обов'язкової сертифікації, при добровільній сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини необхідним початковим етапом роботи є ідентифікація що сертифікується.

Добровільна сертифікація харчової продукції, включеної в номенклатуру продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, може бути проведена:

  • - Якщо продукція не призначена для реалізації громадянам для особистих побутових потреб, або для поставки до державного матеріального резерву;
  • - Якщо продукція не призначена для реалізації на території Російської Федерації;
  • - Якщо на вимогу заявника необхідно додатково до обов'язкових вимог нормативних документів підтвердити також такі вимоги, відповідність яким, згідно із законодавством Російської Федерації, не підтверджується при обов'язковій сертифікації.

Добровільна сертифікація проводиться на відповідність показникам нормативних, технічних або інших документів, поданих заявником (стандарти, технічні умови, санітарні правила і норми, гігієнічні нормативи, гігієнічні висновки, технічні завдання, вимоги контракту та ін.).

Добровільна сертифікація продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, не може замінити обов'язкову сертифікацію такої продукції.

Виконання вимог переробних або заготівельних підприємств про надання підтвердження безпеки сільськогосподарської продукції та сировини, які надходять на переробку або зберігання (не призначених для безпосередньої реалізації споживачам або в держрезерв), може здійснюватися в рамках добровільної сертифікації.

Оплата робіт з обов'язкової сертифікації харчової продукції виробляється заявником.

Сертифікацію харчової продукції проводять органи з сертифікації, що отримали в установленому порядку право здійснення робіт з сертифікації харчової продукції.

Інформація про діючі в Системі органах з сертифікації харчової продукції та акредитованих випробувальних лабораторіях за запитом заявників територіальними органами Держстандарту Росії або Державним реєстром Держстандарту Росії.

Органи по сертифікації при сертифікації харчової продукції повинні використовувати результати випробувань, отримані в акредитованих випробувальних лабораторіях за атестованими методиками, які дозволяють повно і достовірно провести ідентифікацію продукції та підтвердити відповідність харчової продукції вимогам, встановленим у нормативних документах.

При відсутності атестованих методик (при відсутності в методиках характеристик похибки результатів вимірювань, алгоритмів і нормативів їх оперативного контролю) вимірювань показників, які підлягають підтвердженню при сертифікації, результати, отримані випробувальною лабораторією, можуть бути визнані дійсними за умови впровадження в цій випробувальної лабораторії прийомів і процедур контролю точності одержуваних результатів і за умови, що використовувані неатестовані методики затверджені у встановленому порядку.

При сертифікації харчової продукції вивчається інформація про продукцію, нормативних документах, що регламентують показники і методи випробувань, номенклатурі показників, що підлягають контролю; проводиться ідентифікація продукції, у тому числі перевіряється походження, відповідність продукції супровідної та нормативної документації, приналежність до даної партії та ін. Проводяться випробування для перевірки характеристик (показників) продукції, що дозволяють:

  • - Повно і вірогідно підтвердити відповідність продукції вимогам, спрямованим на забезпечення її безпеки для життя, здоров'я, майна громадян, навколишнього середовища, встановлених у нормативних документах для цієї продукції, а також іншим вимогам, які на основі законодавчих актів повинні перевірятися при обов'язковій сертифікації, при звичайних умовах використання і транспортування цієї продукції;
  • - Отримати інформацію про органолептичних властивостях продукції, про її хімічний склад і т. П., Якщо для ідентифікації продукції необхідне проведення таких випробувань.

За рішенням органу з сертифікації випробування можуть бути проведені за скороченою номенклатурою показників за умови, що інші показники підтверджені документами відповідних служб нагляду і контролю: санітарно-гігієнічного, ветеринарного, а також документами про стан грунтів, води, кормів, сировини та інших в конкретному регіоні .

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >