Критерії вибору схем сертифікації харчових продуктів

Основним критерієм вибору схеми є забезпечення доказовості сертифікації при мінімізації витрат на її проведення.

Декларація про відповідність є документом, в якому виробник (продавець, виконавець) засвідчує, що поставляється

(продається) ім продукція відповідає встановленим вимогам. Переліки продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність, вимоги до декларації про відповідність та порядок її прийняття затверджуються Урядом Російської Федерації.

Постановою Уряду РФ від 7 липня 1999 № 766 затверджені перелік продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність, та Порядок прийняття декларації про відповідність та її реєстрації. Декларація про відповідність, прийнята в установленому порядку, реєструється в органі по сертифікації і має юридичну силу нарівні з сертифікатом відповідності.

Схеми, які застосовуються при сертифікації харчових продуктів

Для сертифікації харчової продукції не використовуються схеми сертифікації I, 6, 8. Схема 9 переважно рекомендується при сертифікації продукції, реалізованої фермерськими господарствами та споживчою кооперацією (див. Табл. 1.5).

Сертифікат на продукцію може бути виданий на підставі позитивних результатів випробувань зразків (проб) продукції в акредитованих випробувальних лабораторіях при здійсненні подальшого інспекційного контролю сертифікованої продукції на основі випробувань проб, узятих зі сфери торгівлі (схема 2).

Сертифікат на продукцію може бути виданий, якщо додатково до схеми 2 (до видачі сертифіката) буде проведено аналіз стану виробництва продукції, що сертифікується (схема 2а).

Сертифікат на продукцію може бути виданий на підставі позитивних результатів випробувань зразків (проб) продукції в акредитованих випробувальних лабораторіях при здійсненні подальшого інспекційного контролю сертифікованої продукції, на основі випробувань зразків (проб), узятих зі складу готової продукції підприємства-виробника (схема 3).

Сертифікат на продукцію може бути виданий, якщо додатково до схеми 3 (до видачі сертифіката) буде проведено аналіз стану виробництва продукції, що сертифікується (схема За).

Сертифікат на продукцію може бути виданий на підставі позитивних результатів випробувань зразків (проб) продукції в акредитованих випробувальних лабораторіях при здійсненні подальшого інспекційного контролю сертифікованої продукції на основі випробувань зразків (проб), взятих з сфери торгівлі та зі складу готової продукції підприємства-виробника (схема 4 ).

Сертифікат на продукцію може бути виданий, якщо додатково до схеми 4 (до видачі сертифіката) буде проведено аналіз стану виробництва продукції, що сертифікується (схема 4а).

Сертифікат на продукцію може бути виданий, якщо проведена сертифікація виробництва або сертифікація систем якості, на підставі позитивних результатів випробувань зразків (проб) продукції в акредитованих випробувальних лабораторіях при здійсненні інспекційного контролю 311 сертифікованим виробництвом або стабільністю функціонування системи якості (схема 5).

Сертифікат на продукцію може бути виданий на партію продукції на підставі позитивних результатів випробувань представницької вибірки зразків (проб) від партії, що проводяться акредитованою випробувальною лабораторією (схема 7).

При сертифікації за 7-й схемі в розділі "Додаткова інформація" необхідно дати характеристику партії, на яку видається сертифікат (маркування або номер, дата вироблення, термін придатності, умови зберігання, термін, протягом якого дійсний сертифікат, та ін.).

Сертифікат на продукцію може бути виданий на підставі декларації про відповідність заявника (виготовлювача, постачальника) з доданими документами, що підтверджують, що продукція відповідає всім вимогам безпеки (схема 9).

Сертифікат на продукцію може бути виданий на підставі декларації про відповідність заявника (виготовлювача, постачальника) з доданими документами, що підтверджують, що продукція відповідає всім вимогам безпеки, і при позитивних результатах аналізу стану виробництва (схема 9а).

Сертифікат на продукцію може бути виданий на підставі декларації про відповідність заявника (виготовлювача, постачальника) з доданими документами, що підтверджують, що продукція відповідає всім вимогам безпеки, і при здійсненні подальшого інспекційного контролю сертифікованої продукції, на основі випробувань зразків (проб), узятих у виробника або продавця (схема 10).

Сертифікат на продукцію може бути виданий, якщо додатково до схеми 10 буде проведено аналіз стану виробництва продукції, що сертифікується (схема 10а).

При проведенні сертифікації за схемами 9а, 10, 10а, заснованим на декларації про відповідність, заявник (виробник, продавець) додає документи, які підтверджують, що продукція відповідає всім вимогам безпеки.

Для вітчизняної продукції. Документи, що містять результати перевірки виготовлювача службами державного нагляду, гігієнічний висновок, ветеринарні свідоцтва (ветсертіфікати) для тваринницької продукції; протоколи випробувань та сертифікати відповідності на використовувані сировину, а також інші документи.

Для імпортованої продукції. Гігієнічний висновок, свідоцтва про безпеку для здоров'я людей, видані компетентними організаціями країни-виробника, сертифікати якості виробника та протоколи випробувань, сертифікати походження, або інформація про походження продукції у вигляді довідки до вантажної митної декларації і т. П., Ветеринарні сертифікати для тваринницької продукції .

В якості заявника за даними схемами може виступати виготовлювач продукції, або інша юридична особа або індивідуальний підприємець, зареєстровані в установленому порядку.

Продовольча сировина та харчову продукцію, що поставляється в державний резерв, рекомендується сертифікувати за схемою 7. Продукція повинна мати сертифікат відповідності, дійсний на весь період зберігання, з урахуванням терміну придатності продукції, діючий при відпуску продукції.

Швидкопсувна продукція з терміном придатності або зберігання до одного місяця (короткочасного зберігання) підлягає сертифікації, як правило, за схемою, що передбачає сертифікацію виробництва або сертифікацію системи якості (схема 5), за схемами 2а, За, 4а або на основі декларації про відповідність продукції по схемами 9а, 10, 10а.

Харчова продукція з терміном придатності або зберігання більше одного місяця може бути сертифікована за будь-який з прийнятих схем сертифікації.

Сертифікація імпортованої харчової продукції здійснюється за тими ж правилами і схемами, що й вітчизняна продукція, відповідно до вимог до безпеки харчової продукції, прийнятими в Росії.

Відповідно до п.2 ст. 13 Федерального закону "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення" при сертифікації нових видів харчових продуктів, що містять принципово нові або нетрадиційні види сировини, на які у СанПіН 2.3.2.560-96 ("Гігієнічні вимоги до якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів") не встановлені, необхідно попередньо отримати на цю продукцію гігієнічний висновок. Гігієнічний висновок повинно мати також для використання у харчовій продукції тара і пакувальні матеріали.

На сировину і харчову продукцію тваринного походження необхідно отримати ветеринарне свідоцтво, що видається в установленому порядку.

Ці вимоги поширюються як на вітчизняну, так і на імпортну продукцію.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >