ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Оцініть число вершин дерева рішень для розрахунку на глибину 10 подвійних ходів для гри в російські шашки.
 • 2. Складіть конфліктний набір але алгоритму TREAT для прикладу, розглянутого в підпункті 3.2.2.
 • 3. За рахунок чого досягається прискорення пошуку при використанні індексації та попереднього відбору фактів?
 • 4. За яких умов використання операцій над відсортованими списками змінних забезпечує прискорення пошуку в порівнянні зі звичайними операціями зі списками?

ПРАКТИКУМ

 • 1. Побудуйте правило, що задає відношення «бра г або сестра», і заповніть таблицю попереднього відбору фактів (за прикладом табл. 3.1) для обробки даного правила на фактах, наведених в підпункті 3.2.2.
 • 2. Напишіть оператор SELECT для відносини «брат або сестра», якщо факти з підпункту 3.2.2 завантажені в реляційну СУБД.
 • 3. Запропонуйте спосіб скорочення простору пошуку в завданню складання розкладу занять в університеті.
 • 4. Опишіть можливий перелік інтелектуальних навичок (прецедентів), які можуть використовуватися при створенні автомобільної навігаційної системи.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Безсмертний, І. А. Застосування реляційних операцій для логічного висновку в продукційних системах / І. А. Безсмертний // Известия вузів. Приладобудування. - 2010. - № 10.
 • 2. Безсмертний, І. А. Теоретико-множинний підхід до логічного висновку в базах знань / І. А. Безсмертний // Науково-технічний вісник СП6ГУ ИТМО. - 2010. - № 2 (66).
 • 3 .Дейт, К.Дж. Введення в системи баз даних / К. Дж. Дейт. - 8-е изд. - М .: Вільямс, 2006.
 • 4. Forgy, С. RETE: A Fast Algorithm for the Many Pattern / Many Object Pattern Match Problem / C. Forgy // Artificial Intelligence. - 1982. - № 19.
 • 5. Mir anker, DP TREAT: A Better Match Algorithm for Production Systems / DP Miranker // Proceedings of the 6th National Conference on Artificial Intelligence . - Seattle: AAAI, 1987. - URL: http://www.aaai.org/ Papcrs / AAAI / 1987 / AAAI87-008.pdf
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >