РОЛЬ ГРОШЕЙ

Роль грошей багатолика.

  • • Гроші опосередковують кругообіг суспільного капіталу, беручи участь в процесах створення, розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП).
  • • Гроші виступають важливим фактором макроекономічної рівноваги. Досягнення довгострокового збалансованого зростання національної економіки неможливо без збалансованості попиту і пропозиції грошей. Вона служить необхідною умовою підвищення якості економічного зростання, підтримки його високих і стійких темпів.
  • • Гроші - важливий фактор сфери зовнішньоекономічних відносин.
  • • Можна використовувати гроші поряд з кредитом для грошово-кредитного регулювання економіки. Внутрішня і зовнішня стабільність національної грошової одиниці є найважливішою передумовою внутрішнього і зовнішнього макроекономічної рівноваги в національній економіці. Тому забезпечення стійкості національної грошової одиниці є метою грошово-кредитної політики в більшості країн.
  • • Гроші використовуються для встановлення товарних цін, зіставлення виручки від реалізації товарів з витратами на їх виробництво.
  • • Рахункові гроші необхідні для вартісної оцінки, без якої неможливі ведення статистичного і бухгалтерського обліку, контроль за фінансовою та господарською діяльністю підприємств, визначення шляхів підвищення ефективності виробництва.

Виконання грошима функцій засобу обігу і платежу дозволяє полегшити товарообмін, знизити витрати обігу. Власник грошей, купуючи потрібний йому товар, контролює ціни і якість товарів, стимулює зниження цін і підвищення ефективності виробництва. Збої у виконанні грошима функції засобу платежу (особливо, якщо неплатежі носять масовий характер при платіжному кризі) надають різко негативний вплив на економіку.

Завдяки виконанню грошима функції засобу накопичення прискорюється формування джерел капіталу для розширеного відтворення, відбувається утворення джерел позичкового капіталу. Гроші у функції накопичення обслуговують виробництво і реалізацію суспільного капіталу, грають важливу роль в процесах формування, розподілу і перерозподілу національного доходу. Накопичення грошей впливає на обсяг і структуру платоспроможного попиту, а значить, і на виробництво.

В умовах глобалізації економіки, коли різко зросла залежність національних економік від зовнішніх чинників, особливо велика роль грошей у зовнішньоекономічних відносинах. Світові гроші опосередковують процеси акумуляції та перерозподілу світових фінансових потоків, перелив капіталу з однієї країни в іншу, обслуговують рух товарів і послуг між країнами.

Одним з інструментів впливу світового ринку на національну економіку є курс національної валюти. Його рівень істотно впливає на зовнішню торгівлю, конкурентоспроможність національної продукції на світовому ринку, експорт та імпорт капіталів, стан грошового обігу, рівень інфляції, весь виробничий процес.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >