РОЗРАХУНОК ПЛАТІЖНИМИ ВИМОГАМИ

Розрахунки в формі переказу грошових коштів на вимогу одержувача коштів (пряме дебетування) виробляються із застосуванням: платіжних вимог та інших (нестандартних) розпоряджень [1] отримувача коштів, закріплених в обліковій політиці банку. Інкасові доручення при даному способі розрахунків не застосовуються, незважаючи на їх зовнішню схожість з платіжними вимогами.

Платіжна вимога - це розрахунковий документ, що містить вимогу кредитора (стягувача коштів) до боржника (платника) про сплату певної грошової суми боргу (рис. 2.13).

Якщо одержувачем коштів є банк, списання грошових коштів з банківського рахунку клієнта-ілагельщіка при наявності заздалегідь даного акцепту (згоди) платника може здійснюватися банком відповідно до договору банківського рахунку на підставі складеного банком банківського ордера. Платіжна вимога складається, пред'являється, приймається до виконання і виконується в електронному вигляді, на паперовому носії. Платіжна вимога може бути пред'явлено до банку платника через банк отримувача коштів.

Схема розрахунку платіжними вимогами

Мал. 2.13. Схема розрахунку платіжними вимогами

Платіжна вимога, що пред'являється через банк отримувача коштів, дійсно для подання в банк одержувача коштів протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем його складання.

При складанні платіжного вимоги на загальну суму з реєстром в останньому по кожному з розпорядженням додатково вказується інформація про умови акцепту, відповідна інформації, зазначеної в платіжному вимозі на загальну суму 1 .

  • [1] Розпорядження повинні мати найменування, відмінні від платіжного доручення, інкасового доручення, платіжної вимоги, платіжного ордера, банківського ордера, і містити реквізити, що дозволяють банку здійснити переказ грошових коштів.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >