ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ

Зміна обсягу грошової маси визначається не тільки збільшенням кількості грошей в обігу, а й прискоренням їх обороту.

Швидкість обігу грошей - це швидкість їх обороту при обслуговуванні угод.

Показник швидкості обігу грошей визначається відношенням ВВП до грошової маси (агрегату М2).

Як випливає з закону грошового обігу, збільшення швидкості обігу грошей рівнозначне збільшенню грошової маси.

Коефіцієнт монетизації.

Для аналізу ступеня забезпеченості економіки грошима використовується також показник, який носить назву коефіцієнта монетизації. Він розраховується як відношення середньорічної величини грошової маси (як правило, М2) до номінальної величини ВВП. Таким чином, коефіцієнт монетизації є величиною, зворотної швидкості обігу грошей (табл. 2.3).

Таблиця 23

Коефіцієнт монетизації і швидкість обігу грошей в Росії

в 2005-2012 гг.2

показник

2005 р

2006 р

2007 р

2008 р

2009 р

2010 р

2011 р

2012 р

Коефіцієнт монетизації,%

20,2

29,8

36,9

30,9

33,2

34,0

36,8

39,1

Швидкість обігу, раз

5,0

3,3

2,7

3,2

3,1

2,9

2,7

2,6

 • 1 URL: http://bankir.rU/novosti/s/nalichnyc-zlo-10060943/
 • 2 URL: http://www.cbr.ru

Як видно з наведених в табл. 2.3 даних, коефіцієнт монетизації економіки (по агрегату М2), незважаючи на зростання в останні роки, залишається низьким, а швидкість обігу грошей - високою, вище, ніж в економічно розвинених країнах. Швидкість обігу грошової маси (агрегат М2) в Росії в 2013 р досягла 2,5, в той час як в США цей показник становить 1,6, в Німеччині - 0,8 *, в Великобританії швидкість обігу дорівнює 1, в Японії - 0,9 [1] [2] .

Високе значення швидкості обігу грошей відповідає низькому значенню коефіцієнта монетизації. Коефіцієнт монетизації в Росії виявляється значно нижче, ніж в економічно розвинених країнах (табл. 2.4). У 2013 р в Росії рівень монетизації економіки - відношення грошової маси до ВВП - склав 47,1%. Приблизно такий же рівень монетизації економіки в Папуа - Новій Гвінеї (52%) і Парагваї (46%). В середньому по світу монетизація економіки в 2012 р становила 125,1%. У Бразилії монетизація в 2012 році становила 81%, в Індії - 76%, а в Китаї - 195% [3] .

Таблиця 2.4

Коефіцієнт монетизації в ряді країн, % [4]

Країна

1996 р

2012 р

Китай

213

188

Японія

109

174

Великобританія

92

133

Німеччина

35

84

США

30

66

Росія

13

44

Лібералізація цін в Росії в 1992 р призвела до того, що їх зростання значно обігнав зростання грошової маси, що викликало її реальне стиснення. У 1992-1999-х рр. індекс споживчих цін і індекс-дефлятор ВВП зросли приблизно в 6000-6500 разів, в той час як агрегат М2 збільшився приблизно в 530 разів. Таким чином, «реальна» грошова маса скоротилася більш ніж в 10 разів. В результаті грошова маса, яка до кризи серпня 1998 становила 15% ВВП, і після кризи залишилася на тому ж рівні, тоді як в розвинених країнах цей показник знаходиться в діапазоні 70-200%.

Коефіцієнт монетизації російської економіки досяг свого максимального значення в 2012 р і склав 47,1%. При цьому він був майже в чотири рази нижче, ніж в Китаї і Японії, і в два рази менше, ніж в країнах Європи.

У ситуації, що в 2014 р ситуації попит на гроші в Росії буде рости і формуватися на основі тенденцій попередніх років, а також під впливом бюджетної і структурної політики Уряду РФ.

Головною метою грошово-кредитної політики Банку Росії є обмеження зростання споживчих цін. При реалізації цієї політики Банк Росії враховує поточну макроекономічну ситуацію. Разом з тим невизначеність динаміки цін на нафту, обмінних курсів валют на світових ринках і руху потоків капіталу, а також досить сильна мінливість переваг економічних агентів щодо вкладень коштів в активи в іноземній або в національній валюті призводять до нестабільності динаміки попиту на гроші.

Відповідно до сценарними умовами функціонування економіки Російської Федерації Уряд і Банк Росії в «Основних напрямах єдиної державної грошово-кредитної політики на 2015-2017 роки» оприлюднили три можливих сценарії розвитку російської економіки протягом найближчих трьох років: базовий, списку санкцій і кризовий.

Базовий сценарій заснований на знятті в 2015 р здебільшого введених санкцій. Ослаблення геополітичної напруженості, вважають в ЦБ РФ, передбачається поступове відновлення інвестиційної активності учасників ринків і темпів зростання внутрішнього попиту. В цьому випадку економіка Росії виросте на 1% в 2015 р, на 1,9 - в 2016 р і на 2,3% в 2017 р Раніше Центробанк оцінював зростання економіки набагато вище - на 2,5% в наступному році і на 3% - в 2016 р

Санкційний сценарій виходить з прогнозу про збереження підвищеної зовнішньополітичної напруженості до 2017 р У зв'язку з цим економіка в 2015 р виросте лише на 0,8-1%, в 2016 р - на 1,6, а в 2017 р - на 1,7- 2,1%. При цьому Росію чекає більший відтік капіталу в порівнянні з базовим сценарієм (в базовому сценарії відтік прогнозується на рівні 90 млрд дол.).

Кризовий сценарій регулятор доповнює ризиками зниження цін на нафту (до 99,5 дол, за барель в 2015 р, 90,8 - в 2016 р і 86,5 дол, в 2017 р) і слабкого зростання світової економіки. Крім того, в кризовому сценарії передбачається і подальше ослаблення рубля по відношенню до ключових валют. У цих умовах Росія зможе збільшити ВВП в наступному році на 0,5%, а потім на 0,3% в 2016 р і на 0,4% - в 2017 р 1

Грошова маса (національне визначення) в Росії в 2014 р показана в табл. 2.6 [5] [6] .

Грошова маса в Росії в 2014 р *

Таблиця 2.6

Дата

Готівкові гроші в обігу поза банківською системою (грошовий агрегат МО)

перекладні

депозити

В тому числі

грошовий

агрегат

Ml

Інші депозити, що входять до складу грошового агрегату М2

У TON

числі

Грошова маса в національному визначенні (грошовий агрегат М2)?

Темпи приросту грошового агрегату М2, %

населення

нефінансових і фінансових (крім кредитних) організацій

населення

нефінансових і фінансових (крім кредитних) організацій

до попереднього місяця

CN

до відповідного місяця попереднього року

1

2 = 3 + 4

3

4

5 = 1 + 2

6 = 7 + 8

7

8

9 = 5 + 6

10

І

12

01.01.2014

6985,6

8551,0

3015,7

5535,3

15 536,6

15 868,1

10 838,8

5029,3

31 404,7

7,7

-

14,6

01.02.2014

6663,1

8079,5

2512,6

5566,8

14 742,6

15 393,5

10 760,4

4633,1

30 136,1

-4,0

-4,0

12,7

01.03.2014

6699,9

8320,4

2583,6

5736,8

15 020,4

15 438,6

10 756,9

4681,7

30 459,0

1,1

-3,0

12,1

01.04.2014

6608,2

8189,8

2518,5

5671,3

14 797,9

15 002,2

10 537,3

4465,0

29 800,1

-2,2

-5,1

8,5

01.05.2014

6776,8

8057,9

2703,1

5354,8

14 834,7

15 325,3

10 635,9

4689,4

30 160,0

1,2

-4,0

8,3

01.06.2014

6763,1

7999,4

2635,4

5364,0

14 762,6

15 483,0

10 723,7

4759,3

30 245,6

0,3

-3,7

7,7

01.07.2014

6763,5

8231,9

2736,5

5495,4

14 995,4

15 430,8

10 815,1

4615,7

30 426,2

0,6

-3,1

6,7

01.08.2014

6871,2

7973,0

2718,8

5254,2

14 844,2

15 680,6

10 921,7

4758,9

30 524,8

0,3

-2,8

6,2

01.09.2014

6964,1

7868,9

2759,3

5109,5

14 833,0

15 855,9

11 015,1

4840,7

30 688,9

0,5

-2,3

6,6

01.10.2014

6959,3

7834,6

2665,2

5169,4

14 794,0

15 850,9

11 057,9

4792,9

30 644,8

-0,1

-2,4

7,0

01.11.2014

6907,6

7391,2

2665,0

4726,2

14 298,9

15 969,5

10 987,8

4981,7

30 268,4

-1,2

-3,6

6,0

Залежно від варіантів прогнозу темп приросту грошового агрегату М2 в 2014 і 2015 рр. дорівнює 14-19% в рік.

Питання для самоперевірки
 • 1. Що означає поняття «грошовий оборот»?
 • 2. Яка структура грошового обороту?
 • 3. Які існують форми безготівкових розрахунків?
 • 4. Що означає емісія грошей і хто її здійснює?
 • 5. Що таке грошові агрегати і хто їх визначає?
 • 6. Як впливає швидкість обігу грошей на величину грошової маси?
 • 7. Яка інформація необхідна для визначення коефіцієнта монетизації?
 • 8. Які фактори визначають кількість грошей в обороті?
 • 9. До чого призводить багаторазове збільшення депозитів в результаті банківського кредитування?

 • [1] URL: http://www.plusworld.ru/daily/v-rf-obcm-nalichnih-banknot-v-obraschcnii-sostavil-pochti-7-7-trln-rubley/
 • [2] URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=666261
 • [3] URL: http://www.gazeta.ru/growth/2014/07/17_a_6117077.shtml
 • [4] Джерело: International Financial Statistics, Bank of England, Bank of Japan, US Fed, Bundesbank, National Bureau of Statistics of China, ЦБ РФ.
 • [5] URL: http://www.rg.ru/2014/09/12/ckonomika-site-anons.html
 • [6] URL: http://www.chr.ru/statistics/credit_statistics/MS.asp
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >