ІНФЛЯЦІЯ ПОЧАЛА XXI В. І ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ

Після фінансової кризи 1998 р інфляція стала визначатися курсом рубля. Для її зниження підвищувався рівень монетизації народного господарства, знижувалися відсоткові ставки, здійснювалася реструктуризація банківської системи. В цілому за 1998-2004 рр. споживчі ціни підвищилися в 5,2 рази, в тому числі на житло - в 9,9 рази, комунальні послуги - в 7,7 рази, що дозволяло прогнозувати приріст споживчих цін на 2005 р в межах 7,5-8,5% при базовій інфляції в 7-8% (рис. 5.4).

Зниження рівня інфляції вдалося досягти завдяки виваженої грошово-кредитної політики, поліпшення стану фінансової дисципліни, скорочення неплатежів і бартеру.

Інфляція в Росії з 2000 по 2011 р,%

Мал. 5.4. Інфляція в Росії з 2000 по 2011 р,%

У 2000-2011 рр. темпи інфляції в порівнянні з попередніми роками суттєво знизилися. Як видно з рис. 5.4, приріст споживчих цін впав з 20 до 6%. За 2003 р інфляція знизилася в порівнянні з 2002 р на 3,1 процентного пункту і, на відміну від попередніх років, повністю відповідала верхньому граничному рівню (12%), наміченому в «Основних напрямках державної грошово-кредитної політики».

У перше десятиліття 2000 р стримуючий вплив на інфляційні процеси надала динаміка валютного курсу і зміцнення рубля. Позитивно вплинули і більш істотне в порівнянні з прогнозною оцінкою зниження швидкості обігу грошей М2 і майже дворазове скорочення темпів зростання готівки (найбільш ліквідного компонента грошового агрегату М2), зростання регульованих державою цін і монопольне ціноутворення на найважливіші ресурси.

У 2006-2008 рр. в тиску на рівень інфляції домінуючу роль зайняли монетарні чинники. У цих умовах виникла необхідність доповнити регульовані державою ціни і монопольне ціноутворення на найважливіші ресурси, котрі допомагали головне тиск на ціни і визначали переважно немонетарний характер інфляції, заходами монетарного характеру, які впливають на грошову масу. Це передбачало посилення ролі Банку Росії і його грошово-кредитної політики в стримуванні інфляції.

З 2008 р відповідно до середньостроковою стратегією соціально-економічного розвитку країни Уряд РФ і Банк Росії встановили мета по досягненню певного рівня інфляції на трирічний період [1] . Трирічний період, перш за все, закладав можливості для підвищення ролі режиму інфляційного таргетування, яке дозволяє виділити пріоритет мети щодо зниження інфляції над іншими цілями і середньостроковий характер її встановлення. Крім цього, режим таргетування інфляції не зводився до простого встановлення Центральним банком кількісно певних цільових орієнтирів у регулюванні приросту грошової маси в обігу і кредиті на певний термін. Він вимагав системи заходів, що включають публічне проголошення планових показників інфляції, висновок цінових угод для забезпечення цінової стабільності, стратегії, які спираються на нові форми і володіють більшою гнучкістю і толерантністю по відношенню до способів досягнення кінцевої мети, а також підвищення відповідальності регулюючих органів за досягнення планових показників . Перехід до механізмів таргетування здійснювався не за два-три роки, а поступово, виважено, поетапно, з урахуванням особливостей економіки країни, пов'язаних з цінами на нафту і відповідним припливом валюти. У грошово-кредитній політиці країни передбачається перенесення акценту з програмування грошової пропозиції на використання відсоткової ставки і перехід від управління валютним курсом до режиму вільно плаваючого валютного курсу.

Вибудовування такого механізму антиінфляційної політики вироблялося з урахуванням того, що в економіці країни до 2008 року з'явився цілий набір факторів, що стимулюють зростання цін і перешкоджають ослабленню інфляційного тиску в середньостроковій перспективі (подорожчання на світовому ринку нафтопродуктів, прискорення зростання їх цін всередині країни; масштабне зростання регульованих державою тарифів, насамперед на газ і електроенергію; зростання державних витрат, що впливає на поведінку споживчих цін; прискорене зростання доходів населення без соотв етствующего збільшення продуктивності праці; збільшуються обсяги банківського кредитування; швидке зростання цін на сільськогосподарську продукцію). У той же час зростаюча нестабільність на світових ринках в 2008 р змушувала Банк Росії підтримувати банківський сектор з метою не допустити втечі депозитів і корпоративних клієнтів з банків. Однак такий процес послаблював контроль за інфляцією в країні. Показники інфляція в 2008 р, згідно з підрахунками Росстату, досягли 13,3% !, досягнувши рекорду з 2002 р [2] [3] Банк Росії був змушений відмовитися від трирічної антиінфляційної стратегії і активізував кроки в напрямку зниження динаміки грошової пропозиції і темпів зростання інфляції, застосовуючи весь комплекс заходів, наявних в його розпорядженні (підвищення процентних ставок, підвищення резервних вимог, розширення діапазону курсових коливань і ін.).

У наступні кілька років інфляція як головна проблема російської економіки відступила на другий план. Хоча ціни продовжували зростати, виною тому були вже аж ніяк не монетарні чинники (рис. 5.5)

Інфляція за секторами економіки , % до відповідного періоду

Мал. 5.5. Інфляція за секторами економіки [4] , % до відповідного періоду

План роботи грошово-кредитної політики Центрального Банку РФ на період 2013-2015 рр. оствался практично незмінним у порівнянні з періодом 2006-2008 рр. Він мав на увазі собою збільшення кредитування в банківській сфері країни за рахунок зовнішніх запозичень. Варто зазначити, що сума чистого кредиту від Центрального банку Росії банківській сфері країни має зрости в період з 2013 по 2015 року з 2 трлн руб. до 5 трлн 300 млн руб. 1 Банк Росії планує до 2015 р завершити перехід до режиму таргетування інфляції [5] [6] .

Реалізація грошово-кредитної політики передбачає встановлення цільового значення зміни індексу споживчих цін. Як головне завдання ставиться задача зниження темпів приросту споживчих цін в 2013 р до 5-6%, в 2014 і 2015 рр. до 4-5% [6] . Дана мета реалізується при збільшенні гнучкості механізму курсоутворення і переходу в 2014 р до плаваючого валютного курсу, при підвищеній увазі до своєчасної ідентифікації та оцінки системних ризиків у банківському секторі та на інших сегментах фінансових ринків, а також забезпечення прозорості діяльності кредитних організацій і посилення нагляду і регулювання щодо системно значимих банків.

Швидке скорочення за цілою низкою причин заробітків громадян тягло падіння попиту, провокувало більш запеклу боротьбу за покупця, що разом зі зниженням витрат виробників і здешевленням сировини призводило до загального скорочення споживчих цін. У країні стала формуватися класична дефляційна ситуація, яка до цього часу склалася в більшості країн Заходу і деяких економіках, що розвиваються, де спостерігалися різке падіння темпів зростання цін або взагалі дефляція.

Банк Росії, працюючи з монетарної частиною інфляції, пом'якшив монетарну політику і встановив норматив обов'язкових резервів за зобов'язаннями кредитних організацій по кожній категорії резервуються зобов'язань, а також знизив базову ставку рефінансування. Сама по собі ця міра нічого кардинально не міняла, так як ставка рефінансування в Росії, на відміну від США, не є ключовим інструментом монетарної політики. Однак це означало, що в подальшому можуть послідувати і більш рішучі кроки, здатні допомогти Росії уникнути глибокої дефляції (в доларовому вираженні) і пом'якшити наслідки економічної кризи.

Зберігається висока інфляція ще довго не дозволить регулятору знижувати ставки. За даними Росстату, за 2013 р інфляція в РФ майже у вісім разів випередила зростання цін в середньому по ЄС (5,3 проти 0,7%) [8] . За оцінками Банку Росії, дія чинників, що зумовили прискорення зростання продовольчих цін, мало короткостроковий характер, а тому в 2014 р прогнозувалося подальше зниження інфляції.

Банк Росії і до початку 2014 р залишив ключову ставку тижневого РЕПО без змін - 5,5% річних, яка не змінювалася 15 місяців. У березні 2014 р Банк Росії оголосив про підвищення рівня ключової ставки (процентна ставка, по якій ЦБ РФ надає фінансування банкам на аукціонах тижневого РЕПО, коли банки беруть кредит на тиждень під заставу своїх акцій) з 5,5 до 7% річних. Ставка рефінансування залишається незмінною - 8,25%, але варто нагадати, що в минулому році регулятор позначив ключову ставку як певний індикатор вартості банківського фондування і зазначив, що до цього рівня буде в перспективі рухатися ставка рефінансування.

Рішення було направлено на запобігання виникненню ризиків для інфляції та фінансової стабільності, пов'язаних зі спостережуваним останнім часом підвищеним рівнем волатильності на фінансових ринках і тиском на рубль [9] .

Зберігаються в цей період низькі темпи економічного зростання, його основне джерело - споживча активність, виробнича активність та інвестиційний попит - залишалися слабкими, а випуск був нижче потенційного рівня. Але можливостей пом'якшення в майбутньому грошово-кредитної політики в планах Банку Росії не планувалося. Мета його була досягти в 2014 р інфляції, що дорівнює 5%, за рахунок припинення впливу немонетарних чинників, консервативної монетарної політики і поліпшення інфляційних очікувань, однак інфляція в Росії за підсумками 2014 року в зв'язку з українськими подіями показала більш високу цифру.

Інфляція 2014 р виявилася набагато вище, ніж будь-які прогнози, зокрема через те, що Банк Росії з 10 листопада 2014 р скасував діяв механізм курсової політики, скасувавши інтервал допустимих значень вартості бівалютного кошика (операційний інтервал) і регулярні інтервенції на кордонах вказаного інтервалу і за його межами. Новий підхід Банку Росії до проведення операцій на внутрішньому ринку не передбачає повної відмови від валютних інтервенцій. Їх проведення можливе в разі виникнення загроз для фінансової стабільності. У той же час в рамках нового режиму валютного курсу операції на внутрішньому валютному ринку стали переважно здійснюватися на поворотній основі.

В результаті реалізації прийнятого рішення формування курсу рубля стало відбуватися під впливом ринкових факторів, що повинно сприяти посиленню дієвості грошово-кредитної політики Банку Росії і забезпечення цінової стабільності. Крім того, новий підхід до проведення операцій на внутрішньому валютному ринку сприяв більш швидкій адаптації економіки до змін зовнішніх умов і її стійкості до негативних шоків. Так як вона залежить сильно від девальвації і від курсових співвідношень, то кожен відсоток девальвації обертається 0,1% інфляції. Тобто ослаб рубль на 1% - на 0,1 збільшилася інфляція. Оскільки він ослаб нема на 1%, а на 35-40%, то і інфляція, швидше за все, збільшиться па 3,5-4% через 6-9 місяців. Це звичайні лаги в нашій економіці, які означають, що до кінця наступного року рівень інфляції буде приблизно на 3,5% вище, ніж на неї чекали, тобто

близько 10% До Мінекономрозвитку Росії через санкції підвищило прогноз по інфляції в РФ на 2015 р до 6,5% які додатково розженуть інфляцію на 1 процентний пункт [10] [11] .

Перспективи інфляційних очікувань прорахувати реально дуже складно, проте фахівці Агентства Прогнозування Економіки (АПЕКОН), грунтуючись на власних розрахунках, вважають, що очікувана в 2014 р інфляція перевищить прогноз приблизно на 0,5% і динаміка залишиться на рівні минулого року (рис . 5.6). Подальший розвиток темпів інфляції, судячи з прогнозів, великих змін не обіцяє, зберігаючись в межах 5-7%.

Інфляція в Росії в 2012-2013 рр. і її прогноз до 2027 р

Мал. 5.6. Інфляція в Росії в 2012-2013 рр. і її прогноз до 2027 р

Однак найбільш достовірними все ж залишаються методики порівняння, де фактична інформація є співвідношенням індексів з тимчасовими відрізками і піддається кореляції.

Велику роль у зміні фактичних показників можуть зіграти і політичні події на Україні, і введення санкцій.

У найближчі роки основними факторами зростання інфляції в економіці країни можна вважати:

 • • прискорений розвиток нафтової енергетики і свідомий курс Заходу на звільнення від нафтової і газової залежності;
 • • структурні особливості російської економіки (монополії, раз-балансування попиту та пропозиції і т.д.);
 • • високі соціальні витрати, випереджаюче зростання зарплат в порівнянні зі зростанням продуктивності праці;
 • • низький рівень віддачі від держінвестицій в зв'язку з високою корупцією, що вже визнано офіційно, і ін.

Вся сукупність факторів, що впливають на інфляцію в країні, продовжує супроводжуватися прискореним зростанням зовнішніх запозичень приватного сектора і збільшенням розриву між внутрішнім попитом і можливостями його задоволення, що покривається за рахунок зростаючого в реальному вираженні імпорту.

Маючи в своєму розпорядженні об'ємним сировинним експортом, Росія тим не менш не має достатньої норми національних заощаджень, здатних зменшити інфляцію. Хоча у Росії більший, ніж, наприклад, у Китаю, спред процентних ставок між депозитами і кредитами, це не сильно підвищує адаптивні можливості національної банківської системи. У російській економіці в благополучні і спокійні 2000-і рр. так і не усунені проблеми малих розмірів банків щодо розміру основних споживачів кредиту - промислових підприємств, а також нестабільність національної валюти, що особливо несприятливо в умовах значної валютної заборгованості, накопиченої реальним сектором за рахунок позик на зовнішніх ринках. Так що інфляція перш за все виступає як сигнал несприятливої структури російської економіки, її низьку прозорість і ефективність, дисбалансів між попитом і пропозицією. Для того щоб в країні була стійка інфляція, необхідно проводити структурні перетворення в економіці, реалізовувати послідовну, виважену антиінфляційну політику, що дозволило б в більш тривалій перспективі знизити її рівень до 3% [12] .

В найближчому десятилітті низька інфляція повинна стати основою для забезпечення стійкості рубля, формування позитивних очікувань економічних агентів, зниження ризиків і, отже, прийняття обґрунтованих рішень щодо заощаджень, інвестицій і споживчих витрат. При вирішенні таких завдань значно розширяться можливості і держави, і бізнесу в розробці взаємопов'язаних стратегій, відкриється перспектива ефективного розвитку як національної економіки, так і корпоративних виробництв.

Питання для самоперевірки
 • 1. Які методи використовуються для зниження інфляції?
 • 2. Як виявлялася інфляція в умовах планово-розподільчої системи господарювання?
 • 3. Які види грошових реформ існують?
 • 4. Що таке девальвація і як впливає на економіку підвищення і зниження курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют?
 • 5. Які види грошових реформ вам відомі?
 • 6. Які методи регулювання інфляції використовувалися після фінансової кризи 1998 р?
 • 7. Що таке система таргетування і яка її мета?
 • 8. Які труднощі стоять перед регулятором для зниження інфляції в поточні роки?

 • [1] Основні напрямки єдиної державної грошово-кредитної політікіна 2008 рік. / URL: http://www.cbr.ru/today/publications%5Freports/on_2008.pdf
 • [2] URL: http://www.rian.ru/crisis/20081118/155395551.html
 • [3] URL: http: // localhost / D: / MNN-04 / BH (p% 204.htm
 • [4] URL: http://info.minfin.ru/prices_index.php
 • [5] URL: http://www.sredstva.ru/news/3652.html
 • [6] URL: http://www.rosbalt.ru/business/2012/12/04/1067201.html
 • [7] URL: http://www.rosbalt.ru/business/2012/12/04/1067201.html
 • [8] URL: http://top.rbc.ru/economics/28/ll/2013/891584.shtml
 • [9] URL: http://www.dp.rU/a/2014/03/03/Davlenie_na_stavki/
 • [10] URL: http: //дcнcг-дa.pф/blog/inflation-2014
 • [11] URL: http://ria.ru/economy/20140826/1021464806.html
 • [12] Прогноз довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерацііна період до 2030 року. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/main
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >