РЕГІОНАЛЬНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

З огляду на нестабільність Ямайської валютної системи, країни - члени ЄЕС (ЄС) в 1979 р прийняли рішення про створення регіональної валютної системи, що отримала назву Європейської валютної системи (ЄВС), або European Monetary System (EMS). Цю систему можна розглядати як складову частину світової валютної системи, так як країни, що входять в ЕВС, є членами МВФ, однак ЄВС має певні відмінності.

Спочатку в ЄВС входили шість провідних країн Європи, потім їх кількість зросла до 17.

Основними цілями ЄВС стали:

  • 1) забезпечення економічної інтеграції;
  • 2) створення зони європейської стабільності валютних курсів на базі власної валюти;
  • 3) огорожу ринку від експансії долара. Долар використовувався в 60% світових торгових операцій;
  • 4) зближення економічної політики країн-учасників.

Головними принципами ЄВС при її створенні були наступні.

  • 1. Основою нової валютної системи була, як зазначалося вище, умовна валюта ЕКЮ. Її курс визначався на основі кошика валют всіх входили тоді до ЄЕС країн, причому частка кожної з валют визначалася пропорційно їхньому внеску у ВВП ЄЕС. З 1999 р став використовуватися безготівковий євро (EUR), який був прирівняний до ЕКЮ в співвідношенні 1: 1. З 2002 р євро став функціонувати і в готівковій формі - національні валюти 12 країн були обмінені на євро, а до 2013 р - 17 країн. Поза зоною євро залишаються такі члени ЄС, як Великобританія, Данія і Швеція.
  • 2. На відміну від Ямайської валютної системи в основі ЄВС лежить золотий запас - понад 2800 т золота (приблизно 20% золотого запасу країн-членів). Основою ЄВС на 50% стали національні валюти країн-членів, на 50% - золотий запас.
  • 3. Було встановлено особливий режим валютних курсів, що включав два види таких курсів - особливий вид внутрішнього курсу, який грунтувався на спільному плаванні валют у встановлених межах взаємних коливань. Другий вид курсу, зовнішній, встановлювався для операцій з іншими країнами.
  • 4. Для здійснення міждержавного регулювання валютних відносин був створений Європейський валютний інститут і Європейський центральний банк. Для сприяння загальній економічній політиці ЄС була створена Європейська система центральних банків (ЄСЦБ), яка включає ЄЦБ і 17 центральних банків країн - членів ЄС. Дана система здійснює нагляд за діяльністю фінансово-кредитних інститутів.

Створення Європейського стабілізаційного механізму (ESM) - постійного фонду загальним обсягом до 700 млрд євро (майже 1 трлн дол.) Дозволяє надавати допомогу країнам ЄЕС. Кошти фонду виділяються державам тільки в обмін на виконання певних економічних вимог.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >