ВАЛЮТНА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Валютна система Росії утворена з урахуванням основних принципів світової валютної системи і Статуту МВФ. Основні структурні елементи валютної системи РФ визначені в Законі РФ № 173-ФЗ від 10 грудня 2003 г. «Про валютне регулювання та валютний контроль» (ред. Від 4 листопада 2014 г.).

Валютна система України складається з наступних основних елементів:

 • 1) національної валюти Російської Федерації - російського рубля. Відповідно до Закону валюта Російської Федерації включає:
  • • перебувають в обігу як законний засіб готівкового платежу на території Російської Федерації, а також вилучені або вилучені з обігу, але підлягають обміну рублі у вигляді банкнот і монети Байка Росії;
  • • кошти в рублях на банківських рахунках і в банківських вкладах.
 • 2) міжнародних резервів (ліквідні активи), які об'єднують іноземну валюту, монетарне золото, резервну позицію країни в МВФ, рахунок в СДР (табл. 6.2).

Таблиця 6.2

Міжнародні резерви Російської Федерації (на 1 січня 2012 року) 1

резерви

Млн дол.

%

Іноземна валюта

441 162

88,4

Рахунок в СДР

8729

1,8

Резервна позиція в МВФ

4061

0,9

монетарне золото

44 697

8,9

Разом

498 649

100,0

До валютних резервів Банку Росії відносяться вимоги Банку Росії до іноземних контрагентам і належать Банку Росії цінні папери іноземних емітентів, номіновані в доларах США, євро, фунтах стерлінгів, ієнах, швейцарських франках, канадських доларах, австралійських доларах і СДР. Станом на 1 січня 2012 року в доларах США було номіновано 45,5% резервних валютних активів Банку Росії (45,2% на 1 січня 2011 року), в євро - 42,1% (43,1%), в фунтах стерлінгів - 9,2% (9,3%), в японських ієнах - 1,6% (1,6%) і в канадських доларах - 1,6% (0,8%). Обсяг резервних активів у швейцарських франках в 2011 р, як і в 2010 р, залишався незначним [1] [2] .

У категорію іноземної валюти входять готівкова іноземна валюта, залишки коштів на кореспондентських рахунках, депозити з первісним строком погашення до одного року включно, в тому числі депозити в золоті, кредити, надані в рамках угод зворотного РЕПО в центральних банках за кордоном, в Банку міжнародних розрахунків і інших кредитних організаціях-нерезидентах, що мають рейтинги довгострокової кредитоспроможності не нижче А за класифікацією міжнародних рейтингових агентств Fitch Ratings та Standard & Poor's, і інші фінансові требо ания до нерезидентам з початковим терміном погашення до 1 року включно.

Рахунок в СДР - міжнародні резервні активи, емітовані МВФ і знаходяться на рахунку Російської Федерації в Фонді.

Резервна позиція в МВФ є сумою позиції по резервному траншу (валютної складової квоти Російської Федерації в Фонді) і вимог країни до МВФ в рамках Нових угод про запозичення (НСЗ).

Монетарне золото визначається як належать Банку Росії і Уряду Російської Федерації стандартні золоті злитки, монети, виготовлені з золота, з пробою металу не нижче 995/1000. У цю категорію включається як золото в сховище, так і знаходиться в дорозі і на відповідальному зберіганні, в тому числі за кордоном.

Станом на 1 січня 2012 р резервні валютні активи Банку Росії були інвестовані в наступні класи інструментів: державні цінні папери іноземних емітентів - 84,9%; недержавні цінні папери іноземних емітентів - 0,8%; депозити та залишки на кореспондентських рахунках в іноземних банках - 12,8%; угоди РЕПО, укладені з іноземними контрагентами Банку Росії, - 0,6%; чиста позиція в МВФ - 0,9%.

Цінні папери іноземних емітентів являють собою в основному боргові зобов'язання казначейства США, державні боргові зобов'язання Франції, Німеччини, Сполученого Королівства, а також ряду інших країн, боргові зобов'язання міжнародних фінансових організацій.

У 2011 р активи Банку Росії в золоті збільшилися на 93,7 т і на 1 січня 2012 р склали 944,1 т [3] .

Важливою складовою частиною валютної системи країни є регулювання валютних курсів (детальніше див. В гл. 9). Починаючи з липня 1992 р Центральний банк РФ встановив режим плаваючого валютного курсу, відмовившись від раніше діючого режиму множинності валютних курсів. Режим плаваючого курсу, що діє з липня 1995 по серпень 1998 року, замінений на режим валютного коридору. Межі цього коридору кілька разів зсувалися в бік зниження курсу рубля. У 1995-1997 рр. ЦБ РФ встановлював абсолютні значення верхніх і нижніх меж коливання валютного курсу. На період 1998-2000 рр. був введений «горизонтальний коридор» з центральним курсом 6,2 руб. за 1 дол. США з можливими відхиленнями від нього в межах ± 15%, але 17 серпня 1998 року цей діапазон був розширений, і з вересня 1998 р встановлений режим плаваючого курсу рубля.

Слід зазначити, що фактично діяв режим керованого плаваючого валютного курсу: ЦБ РФ систематично проводив валютні інтервенції для регулювання валютного курсу. Банк Росії оголосив про введення режиму керованого плаваючого валютного курсу в 2003 р

Практично офіційні курси основних валют, а також СДР, використовуваних в РФ при здійсненні зовнішньоекономічних розрахунків, встановлюються кожен робочий день не пізніше 13 год за московським часом.

Курс долара до рубля встановлюється на основі котирувань поточного робочого дня як біржового, так і позабіржового сегментів вітчизняного валютного ринку, а курси євро і інших валют розраховуються методом крос-курсу на основі офіційного курсу долара до рубля і котирувань валют до долара або на міжнародних валютних ринках поточного робочого дня, або ж на біржовому і позабіржовому сегментах внутрішніх валютних ринків, а також використовується офіційний курс долара до цих валют. При цьому офіційний курс СДР визначається на основі офіційного курсу долара до рубля і курсу долара до СДР, встановленого МВФ на попередній робочий день.

У червні 1996 р Уряд і Банк Росії взяли зобов'язання щодо зняття обмежень по поточних операціях платіжного балансу відповідно до ст. VIII Статуту МВФ. Це але суті означало введення конвертованості рубля по поточних міжнародних операціях. Важливо відзначити, що більшість країн, приєднавшись до ст. VIII Статуту МВФ, встановили режим часткової оборотності, поширивши її лише на поточні міжнародні угоди. До таких валют відноситься і рубль. Через десять років, в 2006 р, в РФ були скасовані обмеження на операції, пов'язані з рухом капіталу.

До складу валютного ринку Російської Федерації входять міжбанківський (позабіржовий) і біржовий ринки.

Велика частина операцій з валютою відбувається на міжбанківському ринку. За існуючим законодавством операції з іноземною валютою здійснюються лише через банки, що мають ліцензії Банку Росії на проведення валютних операцій.

Органами валютного регулювання в Росії є Центральний банк РФ і Уряд РФ. Валютний контроль в Росії здійснюється Урядом РФ, органами і агентами валютного контролю. У Росії діє трирівнева система валютного контролю. До її складу входять Уряд Російської Федерації, органи валютного контролю та агенти валютного контролю.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • 1. Що розуміється під валютною системою?
 • 2. Що відноситься до елементів національної валютної системи?
 • 3. Які види конвертованості валют вам відомі?
 • 4. Що являють собою міжнародні грошові одиниці?
 • 5. У чому полягають основні принципи сучасної світової валютної системи (Ямайська валютна система)?
 • 6. Які існують види валютних курсів?
 • 7. Що впливає на динаміку валютного курсу?
 • 8. Що розуміється йод валютної котируванням?

 • [1] Бюлетень банківської статистики. 2012. № 3. С. 38
 • [2] Річний звіт Банку Росії за 2011 р С. 83.
 • [3] Річний звіт Банку Росії за 2011 р С. 85.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >