МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ І ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ

До основного методу регулювання валютних курсів відноситься валютна інтервенція. Валютні інтервенції центральних банків спрямовані на протидію зниженню курсу національної валюти або, навпаки, його підвищення шляхом продажу або купівлі іноземної валюти на валюту даної країни. Купівля іноземної валюти центральним банком спрямована на розширення попиту на неї і веде до підвищення курсу іноземної валюти і, відповідно, зниження курсу національної валюти. Продаж іноземної валюти збільшує її пропозицію, що обумовлює зменшення курсу іноземної і зростання курсу національної валюти. Слід зазначити, що валютні інтервенції можуть бути ефективним методом впливу на валютні курси в основному в короткостроковому плані.

Застосовуються й інші методи грошово-кредитної політики центрального банку, такі як зміна рівня обов'язкових резервів, процентних ставок, операції на відкритому ринку (купівля-продаж державних цінних паперів). Дані методи впливають на рівень процентних ставок і обсяг грошової маси, що обумовлює певну зміну валютного курсу.

На валютний курс впливають валютні обмеження, тобто сукупність заходів і нормативних правил держави, встановлених в законодавчому або адміністративному порядку та спрямованих на обмеження операцій з валютою, золотом та іншими валютними цінностями. На практиці діють обмеження щодо фінансових операцій, пов'язаних з рухом капіталів і кредитів, обмеження платежів за поточними оперцій платіжного балансу, за операціями резидентів і нерезидентів.

Видами валютних обмежень є заборона на вільний продаж-купівлю іноземної валюти, акумулювання державою іноземної валюти та інших валютних цінностей, регулювання міжнародних платежів, руху капіталів, репатріація прибутку, рух золота і цінних паперів і ін.

Важливе значення мають обмеження за поточними операціями платіжного балансу та обмеження за операціями, пов'язаними з рухом капіталу. На міждержавному рівні здійснюється регулювання валютних обмежень по поточних операціях. Відповідно до статуту МВФ країни - члени цієї організації мають право взяти зобов'язання по ст. VIII Статуту МВФ і ввести обмеження за поточними міжнародними операціями або ж приєднатися до ст. XIV, що допускає збереження даних огранічній на перехідний період, тобто на період до підписання ст. VI. В даний час обмеження щодо фінансових операцій зберігаються в більшості країн.

Уряд РФ і Центральний банк прийняли зобов'язання щодо зняття обмежень по поточних операціях платіжного балансу відповідно до ст. VIII Статуту МВФ в червні 1996 р Це, по суті, означало введення конвертованості рубля по поточних міжнародних операціях. Важливо відзначити, що більшість країн, приєднавшись до ст. VIII Статуту МВФ, встановили режим часткової оборотності, поширивши її лише па поточні міжнародні угоди. До таких валют відноситься і рубль.

Через десять, років в 2006 р, в РФ були скасовані обмеження на операції, пов'язані з рухом капіталу. Але крім обмежень по поточних операціях існують обмеження по капітальних операціях.

За класифікацією МВФ валюта може бути конвертованою але поточних операціях, капітальними операціями і повністю конвертованою, коли скасовані обмеження як по поточним, так і за капітальними операціями.

Таким чином, в даний час валюта кожної країни може мати три статусу.

 • Замкнута (inconvertible currency) - це національна валюта, яка функціонує в межах однієї країни, але не обмінюється на інші валюти. До замкнутим валют відносяться валюти країн, які встановлюють обмеження і заборони на купівлю-продаж валюти, на ввезення-вивезення валюти і т.п. Основні причини замкнутості - нестача валюти, великий зовнішній борг, дефіцит платіжного балансу.
 • Частково конвертована (partially convertible currency). Ця валюта зберігає обмеження як за видами операцій (капітальні), так і для певних власників. Такий вид валюти обмінюється не на всі валюти, а тільки на деякі і використовується не у всіх, а в ряді міжнародних угод. У цю групу входить більшість валют світу. До цієї групи належить і російський рубль.
 • Вільно конвертована (hard currency). У період золотого стандарту вільно конвертованій ставала та валюта, яка вільно обмінювалася на золото. Зі скасуванням золотого стандарту вільна конвертованість розуміється як здатність вільно продаватися і купуватися, обмінюватися за чинним валютним курсом, використовуватися для створення резервів.

З 1978 р в новій редакції Статуту МВФ поняття «вільно конвертована валюта» замінено поняттям «вільно використовувана валюта». На той період до вільно використовуваної валюті МВФ відносив всього п'ять валют - долар США, фунт стерлінгів, німецьку марку, французький франк і японську ієну. До теперішнього часу місце марки і франка зайняв євро. Ці валюти в достатній кількості є на світовому валютному ринку, вони активно використовуються як резервні валюти, на їх рух відсутні обмеження як по поточним, так і за капітальними операціями.

Визначення курсу національної грошової одиниці в іноземній валюті па певну дату або період називається валютним котируванням. У практиці валютного ринку використовуються два способи визначення валютної котирування: пряма і непряма. При прямий котируванні курс певної іноземної валюти виражається в національній валюті. При непрямої котируванні за основу беруть одиницю національної валюти і порівнюють її з іноземною валютою. Даний спосіб визначення валютної котирування застосовується рідко.

У зв'язку з тим що основна частина міжнародних розрахунків здійснюється в доларах, для полегшення розрахунків курсів національної валюти котируються більшістю країн не один до одного, а переважно до долара США, а через нього до національної валюти. Такий спосіб котирування називається крос-курсом. Зазвичай під крос-курсом розуміють будь-який курс, виведений розрахунковим шляхом із курсів двох відповідних валют до третьої валюти (зазвичай це долар США). Даний спосіб котирування в основному використовують банки для обслуговування своїх клієнтів.

Якщо ЦБ РФ визначає курс євро, він буде використовувати курс рубля до євро і долара:

 • 1 євро = 1,3409 дол. США;
 • 1 дол = 32,97 pv6., Виходячи з цього
 • 1 євро = 1,3409 - 32,97 руб. = 44,21.

Залежно від того, відбувається купівля або продаж валюти, діють курс покупця і курс продавця. За курсом покупця банк купує іноземну валюту, а по курсу продавця продає її. Причому якщо використовується пряме котирування, то курс продавця вище, ніж курс покупця. Різниця між курсами продавця і покупця складає банківський прибуток.

Важливе значення мають офіційна і ринкова котирування, що включають біржову і міжбанківську котирування. Офіційну валютну котирування проводить центральний банк, визначаючи офіційний валютний курс, який використовується для зовнішніх розрахунків держави, складання платіжного балансу держави, обчислення митних платежів і ведення бухгалтерського обліку.

Залежно від особливостей валютної системи даної країни і режиму валютного курсу діють різні методи визначення офіційного валютного курсу. У разі дії фіксованого валютного курсу офіційна ринкова ціна встановлюється центральним банком (відповідно до валютною політикою, але без урахування попиту і пропозиції на валюту). Даний валютний курс визначається але відношенню до валюти іншої країни або по відношенню до декількох валют (на основі «валютного кошика»), а також для утримання валюти всередині країни в разі її нестачі для проведення зовнішніх платежів.

При дії фіксованого валютного курсу центральний банк може встановлювати різні валютні курси за окремими операціями, тобто множинність валютних курсів. Зазвичай множинність валютних курсів вводиться для забезпечення поступового зниження курсу національної валюти, утримання валюти в країні при її нестачі для здійснення зовнішніх платежів. Множинність валютних курсів, як уже зазначалося, застосовувалася в Російській Федерації до липня 1992 р

При дії режиму «валютного коридору» валютний курс встановлюється центральним банком в його межах або ж на рівні біржового (в Росії такий режим діяв з липня 1995 року по травень 1996 г.). Можливо також встановлення курсу на основі щоденних котирувань, так званої ковзної фіксації.

У деяких країнах з нерозвиненим валютним ринком, де основний оборот валютних операцій проходить через валютну біржу, офіційний курс встановлюється на рівні біржового.

У країнах, де немає обмежень на валютному ринку, діє режим «плаваючих» курсів, що утворюється відповідно до попиту і пропозиції на іноземну валюту, і центральні банки встановлюють офіційний курс на рівні міжбанківського. У країнах з розвиненою ринковою економікою основний обсяг валютних операцій здійснюється на позабіржовому міжбанківському валютному ринку, і визначальним курсом внутрішнього ринку цих країн є міжбанківський курс. Даний курс є основою для встановлення валютних курсів клієнтів комерційних банків. Біржовий курс в цих країнах має переважно довідковий характер.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • 1. Що є вартісною основою валютного курсу?
 • 2. Які фактори впливають на формування і динаміку валютних курсів?
 • 3. Які основні види можливих валютних обмежень ви знаєте?
 • 4. У чому відмінності номінального і реального валютних курсів?
 • 5. Як розраховується крос-курс?
 • 6. Які існують види конвертованості валют за класифікацією МВФ?
 • 7. Як впливає на динаміку валютного курсу стан платіжного балансу країни?
 • 8. Хто здійснює валютні інтервенції на ринку?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >