МЕХАНІЗМ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ

Схематично механізм міжнародних розрахунків можна представити в такий спосіб:

  • 1) імпортер купує у свого банку телеграфний переклад, банківський чек, вексель або інший платіжний документ і пересилає експортеру;
  • 2) експортер отримує від імпортера цей платіжний документ і продає його своєму банку за національну валюту, яка необхідна йому для виробництва та інших цілей;
  • 3) банк експортера пересилає за кордон своєму банку-корреспон- денту платіжний документ;
  • 4) отримана від продажу цього документа сума іноземної валюти зараховується банком імпортера на кореспондентський рахунок банку експортера.

Такий механізм дозволяє здійснювати міжнародні розрахунки через банки-кореспонденти шляхом заліку зустрічних вимог і зобов'язань без використання готівкової валюти.

Банки зазвичай підтримують необхідні валютні позиції в різних валютах відповідно до структури і термінів платежів, а також проводять політику диверсифікації своїх валютних резервів.

Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоторговельних угод включають такі основні елементи:

  • валюту ціни, від вибору якої поряд з її рівнем, розміром процентної ставки і курсом залежить ступінь валютної ефективності угоди;
  • валюту платежу, в якій повинно бути погашено зобов'язання імпортера (або позичальника); розбіжність валюти ціни і валюти платежу - найпростіший метод страхування валютного ризику;
  • умови платежу - важливий елемент зовнішньоекономічних угод; серед них розрізняють готівкові платежі, розрахунки з наданням кредиту, кредит з опціоном (правом вибору) готівкового платежу.

До готівковим міжнародних розрахунках відносяться розрахунки в період від моменту готовності експортованих товарів до передачі товаророзпорядчих документів імпортеру.

Надання кредиту надає певний вплив на умови міжнародних розрахунків. Якщо його міжнародні розрахунки здійснюються після переходу товарів у власність імпортера, то експортер кредитує його зазвичай у формі виставлення тратти. Якщо імпортер оплачує товар авансом, то він кредитує експортера.

Кредит з опціоном готівкового платежу означає, що якщо імпортер скористається правом відстрочки платежу за куплений товар, то він позбавляється знижки, що надається при наявній оплаті.

Для ув'язки протилежних інтересів контрагентів в міжнародних економічних відносинах і організації їх платіжних відносин застосовують різні форми розрахунків.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >