РОЗДІЛ 3 КРЕДИТ

ПОЗИЧКОВИЙ КАПІТАЛ І КРЕДИТ

В результаті вивчення даного розділу студенти повинні: знати

  • • сутність позичкового капіталу;
  • • форми, функції і роль позичкового капіталу в економіці; вміти
  • • відрізняти і характеризувати позичковий капітал і відсоток;
  • • визначити основні форми кредиту і їх відмінність; володіти
  • • знаннями про структуру ринку позикових капіталів.

Позичковий капітал і позичковий відсоток

Поняття і джерела позичкового капіталу

Позичковий капітал - це віддається в позичку грошовий капітал, який приносить самі дохід у формі позичкового відсотка.

Основними джерелами утворення позичкового капіталу є:

  • 1) грошові капітали, тимчасово вивільняються в процесі кругообігу промислового капіталу;
  • 2) грошові кошти населення, що поміщаються у вигляді вкладів в кредитні установи;
  • 3) тимчасово вільні грошові кошти держави (перевищення доходів над витратами).

З розвитком кредитної системи відбувається зростання як дійсного реального, так і позичкового капіталу. Однак темпи їх зростання неоднакові: позичковий капітал накопичується швидше , ніж дійсний. Наприклад, з 1960 по 1995 р в США сукупна державна і приватна заборгованість (що відображає величину позичкового капіталу) збільшилася в реальному вираженні (в незмінних цінах) в 2,8, а реальна вартість будівель та обладнання обробної промисловості - тільки в 1,6 рази [1] .

Причинами того, що нагромадження позичкового капіталу випереджає нагромадження дійсного капіталу, є зростання шару рантьє і розвиток капіталістичної кредитної системи. Пропозиція позичкових капіталів з боку рантьє збільшується незалежно від розширення виробництва, тобто від накопичення дійсного капіталу. З розширенням мережі банків, їх філій і ощадних кас відбувається все більше перетворення грошових доходів і заощаджень різних верств суспільства в позичковий капітал. В даному випадку накопичення позичкового капіталу виражає не накопичення дійсного капіталу, а лише мобілізацію кредитною системою все більшої частини грошових доходів і резервів.

Позичковий капітал відрізняється не тільки від дійсного капіталу, а й від грошей як таких, хоча він має грошову форму. Якісна відмінність позичкового капіталу від грошей полягає в тому, що він являє собою саме капітал, тобто вартість, яка приносить додаткову вартість; гроші самі по собі служать мірою вартості, засобом звернення і т.д., але не дають приросту вартості. Позичковий капітал відрізняється від грошей також в кількісному відношенні: маса позикових капіталів в суспільстві значно перевищує кількість грошей, що перебувають в обігу [2] .

  • [1] Statistical Abstract of the United States: The National Data Book. US GovernmentPrinting Office. 1996.
  • [2] В даному підпункті використовується текст автора з кн .: Загальна теорія грошей і кредиту: підручник / за ред. проф. Е. Ф. Жукова. М.: ЮНИТИ, 1995. С. 67; Гроші. Кредіт.Банкі: підручник / за ред. проф. Е. Ф. Жукова. М .: ЮНИТИ, 1998. С. 84.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >