РИНОК ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

Поняття, функції, структура ринку позичкового капіталу

Необхідною умовою розвитку товарно-грошових відносин є формування особливого механізму мобілізації та перерозподілу позичкового капіталу між сферами і галузями економіки. Такий механізм представлений ринком позичкового капіталу. На ньому концентрується попит і пропозиція на позичковий капітал і визначаються умови його повернення та сплати відсотків.

Ринок позичкового капіталу, отже, визначається еекономіче- ськими відносинами, пов'язаними з формуванням попиту і пропозиції на грошовий капітал, який передається в позичку.

Ринок позичкового капіталу покликаний виконувати такі функції, як:

  • 1) акумуляція тимчасово вільних грошових коштів підприємств, населення, держави;
  • 2) трансформація акумульованих коштів в позичковий капітал;
  • 3) обслуговування товарного обігу через кредит;
  • 4) обслуговування підприємств, держави і населення з використанням цінних паперів як джерела покриття витрат.

Розрізняють функціональну (операційну) та інституційну структуру ринку позичкового капіталу. [1]

Функціональна структура ринку позикових капіталів зумовлена системою відносин, що дозволяють акумулювати і перерозподіляти грошові капітали з метою забезпечення кредитом потреб розширеного відтворення. Вона ділиться на три ринки.

  • 1 . Ринок кредитування (короткострокового, середньострокового, довгострокового).
  • 2. Ринок цінних паперів (фондовий ринок), що включає випуск, первинне розміщення і перепродаж цінних паперів.
  • 3. Валютний ринок, на якому здійснюються поточні та термінові (на термін) угоди. Термінові угоди проводяться шляхом укладання ф'ючерсних контрактів та придбання опціонів, що дозволяють провести акти купівлі-продажу активу в майбутньому. При укладанні таких контрактів сторони домовляються про рівень ціни і строк поставки, а покупець опціону отримує також право або зробити покупку або продаж активу за заздалегідь обумовленою ціною у визначений договором момент часу або відмовитися від угоди.

Інституційна структура ринку позикових капіталів виступає як сукупність кредитно-фінансових установ і фондової біржі, через які здійснюється рух позичкового капіталу. Вона ділиться на два сектори: кредитну систему і фондовий ринок (рис. 9.1).

Інституційна структура ринку позикових капіталів

Мал. 9.1. Інституційна структура ринку позикових капіталів

  • [1] URL: http://quote.rbc.ru/macro/indicator/24/95.shtml
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >