ФОРМИ КРЕДИТУ

Класифікація форм кредиту

Кредит виступає в різних формах, головні з яких - комерційний і банківський кредит.

Комерційний кредит - це кредит, що надається підприємствами один одному при продажу товарів у вигляді відстрочки сплати грошей за продані товари. Знаряддям цього кредиту служать комерційні векселі.

Комерційний кредит є основою всієї кредитної системи. Необхідність його випливає з самого процесу відтворення. В силу ряду причин (відмінності в часі виробництва товарів і часу їх обігу, сезонний характер виробництва і збуту деяких товарів) одні галузі виходять зі своїми товарами на ринок, а у інших товари ще не реалізовані і тому вони поки не мають у своєму розпорядженні готівкою. У цих умовах перші галузі можуть реалізувати свої товари лише шляхом продажу їх в кредит. Комерційний кредит прискорює реалізацію товарів і весь процес кругообігу капіталу. Він необхідний також і у взаєминах між промисловими і торговими підприємствами.

Ця форма кредиту може проводитися і як міжгосподарський кредит, який надається різними підприємствами і організаціями один одному у вигляді грошових коштів у позику.

Банківський кредит - це кредит, що надається банками своїм клієнтам у вигляді грошових позик.

Банківський кредит долає кордони комерційного кредиту. За допомогою банківського кредиту через посередництво відбувається не тільки передача одними підприємцями іншим у тимчасове користування частини своїх резервних капіталів, а й отримання всіма підприємцями, разом узятими, додаткових капіталів за рахунок коштів, залучених банками від різних класів і верств суспільства. Банківський кредит необмежений і за своїм напрямом: за допомогою його грошові капітали, що вивільняються в одній галузі, можуть бути спрямовані в будь-яку іншу галузь виробництва (наприклад, з текстильної промисловості - в машинобудівну).

Гроші, отримані підприємством в позику, витрачаються в періоди промислового підйому, як правило, на покупку додаткових засобів виробництва і робочої сили, а в періоди економічних криз - на погашення раніше виданих боргових зобов'язань з метою запобігання банкрутству. У першому випадку позика обслуговує збільшення дійсного капіталу, тобто розширення виробництва, у другому - показує лише рух грошей як платіжних засобів, без всякого зростання дійсного капіталу.

До цієї форми кредиту відноситься міжбанківський кредит, який надається банками один одному, коли у них виникають вільні ресурси, а у інших їх бракує.

Споживчий кредит виражається головним чином у наданні відстрочки платежу за товари особам, що купили ці товари для споживання. В економічній науці споживчий кредит трактують як продаж споживчих товарів, що виконується з певною відстрочкою платежу, а також надання банками для клієнтів позичок на оплату всіляких витрат або на здійснення покупки тих чи інших споживчих товарів. Продаж в розстрочку з наданням споживчого кредиту практикується здебільшого у відношенні так званих товарів тривалого користування: меблів, легкових автомобілів, холодильників, телевізорів і т.і. Споживче кредитування вважається одним з найбільш динамічно розвиваються напрямків сфери сучасного банківського кредитування. На сьогодні, незалежно від гой чи іншої країни світу, воно користується колосальним попитом і продовжує активно розвиватися, висловлюючи позитивний вплив на економічну систему. Так, річні темпи зростання споживчого кредитування в США в 2012 р склали 5,9% в порівнянні з 3,4% в 2011 р, а динаміка звичайного кредитування зросла з 5,0 до 8,4% *. У Росії в 2011-2012 рр. спостерігався бум кредитування, який досяг свого апогею в середині 2012 р У другому кварталі 2012 р темпи зростання споживчого кредитування в реальному вираженні (з урахуванням інфляції) досягли 41% (51% в номінальному) 2 .

Особливе місце займає державний кредит, одержуваний державами шляхом випуску позик. Оскільки державні позики розміщуються через банки, державний кредит переплітається з банківським. Причина зростання державного кредиту - дефіцитність бюджетів держав, пов'язана головним чином з військовими та іншими витратами. Для покриття бюджетних дефіцитів держави вдаються до випуску позик. Сукупні боргові зобов'язання держави перед усіма кредиторами (юридичними та фізичними особами, іноземними державами, міжнародними організаціями та ін.) Утворюють державний борг. Він складається із заборгованості центрального уряду, регіональних та місцевих органів влади, а також боргів всіх корпорацій з державною участю пропорційно частці держави в їх капіталі. Ці кошти витрачаються в основному на утримання чиновницького апарату, армії, а також на економічні та соціальні цілі. Характерна риса державного кредиту - непродуктивне використання державою мобілізованих шляхом позик коштів. Так, наприклад, з 2010 по 2014 р загальна сума державного боргу України, яка переживає політичну кризу, зросла більш ніж в два рази (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

Державний і гарантований державою борг України з 2010 але 2014 р в млн грн. 3

Дата

Загальний борг

Зовнішній борг

внутрішній борг

01.01.2010

316 884,6

211 751,7

105 132,9

01.01.2011

432 235,4

+115 350,8

+ 36,4%

276 745,6

+ 30,7%

155 489,8

+ 47,9%

01.01.2012

473 121,6

+40 886,2

+ 9,5%

299 413,9

+ 8,2%

173 707,7

+ 11,7%

01.01.2013

515 510,6

+42 388,9

+ 9,0%

308 999,8

+ 3,2%

206 510,7

+ 18,9%

01.01.2014

584 114,1

+68 603,5

+ 13,3%

300 025,4

-2,9%

284 088,7

+ 37,6%

01.05.2014

743 577,2

+ 159 463,1

+ 27,3%

420 230,2

+ 40,1%

323 347,1

+ 13,8%

  • 1 URL: http://ww.budgetrf.ru/Publications/mert_new/2013/MERT_NEW201303181446/ MERT_NEW201303181446_p_010.htm
  • 3 За даними Міністерства фінансів України.

Державний кредит поділяється на довгостроковий і короткостроковий. Перший виражається у випуску державних позик, які підлягають погашенню після закінчення багатьох років, другий - у випуску казначейських векселів, що підлягають погашенню через один або кілька місяців.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >