БАНКІВСЬКА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Еволюція системи

Історичний шлях Росії визначив специфіку формування її банківської системи. Основна особливість полягала в тому, що багато разів протягом одного століття змінювалася її структура і модель функціонування.

До 1917 року вона розвивалася в єдиних (ринкових) традиціях з банківськими системами інших економічно розвинених країн.

На думку істориків, спроби створення банків в Росії робилися ще в другій половині XVII ст. Вони були невдалими, і говорити про початок створення банківської системи в той період ще не доводиться.

Початком першого етапу в розвитку банківської системи стало створення в 1733 р державного позичкового банку, який більшою мірою грав роль казенного ломбарду. Розвиток економіки вимагало збільшення можливостей кредитування. Тому вже в 1754 р було створено два банки - Державний позиковий банк для дворянства, покликаний здійснювати короткострокове кредитування під заставу нерухомості дворян, і Банк для поправлення при Санкт-Петербурзькому порту комерції та купецтва для надання купецтву короткострокових кредитів під заставу товарів, дорогоцінних металів, а також гарантії міських магістратів. Однак ці банки досить швидко припинили свою діяльність, зіткнувшись з неповерненням основної частини кредитів. Така ж доля спіткала і торгові комерційні банки Петербурга й Астрахані, створені в 1764 р для заохочення зовнішньої торгівлі.

Поряд з банками в 1772 р з'являються спеціалізовані кредитні установи, які беруть вклади до запитання і видають позики або під заставу іпотеки (підлягаючих зберіганню каси), або під заставу дорогоцінних металів (Позикові каси). У 1775 р з'являються Накази громадського піклування, формують капітал за рахунок прийому вкладів і видають короткострокові кредити під заставу нерухомості. Починаючи з 1786 р, коли на базі Петербурзького і Московського земельних банків для дворянства був заснований Державний земельний банк, з'являються інститути довгострокового іпотечного кредитування. Серед них - Допоміжний для дворянства банк (1797 г.), особливістю якого була видача довгострокових іпотечних позик не грошима, а банківськими квитками з примусовим курсом. Вони були обов'язкові до прийому як приватними особами, так і казначейством щодо примусової вартості і приносили певний річний дохід.

Іпотечне кредитування було найбільш розвиненим, так як нерухомість розглядалася як саме надійне забезпечення. Домінуючою сільськогосподарської галузі країни були властиві великі ризики, в результаті чого кредитування землевласників часто ставало безповоротним. Однак конфіскація практикувалася рідко, як правило, її замінювали наданням додаткових коштів.

Початок роботи банків з депозитами датується в Росії 1770 р умовах відсутності ринку цінних паперів все тимчасово вільні кошти стали акумулюватися в банках. Частково кошти Державного позикового банку стали розміщуватися в формі кредитів державній скарбниці.

В рамках банківської реформи 1817 році був створений державний комерційний банк. Він займався прийомом і видачею вкладів на зберігання, наданням позик під векселі і товари.

Для поліпшення умов створення акціонерних товариств в кінці 1850-х рр. уряд проводив політику щодо зниження процентних ставок банків. Цей захід викликав відтік коштів вкладників в такому обсязі, який нс міг бути швидко компенсований, що призвело до ліквідації казенних банків.

У 1860 році був створений Державний банк Російської імперії - перший центральний банк країни.

Наступні роки ознаменували зростання банківського сектора за рахунок інтенсивного появи акціонерних банків. Акції, за якими дивіденди могли досягати 20% річних, стали привабливим напрямком вкладення коштів. На тлі економічного підйому кінця XIX в. банки все більш охоче купували або брали в заставу за кредитами акції компаній. Однак коли в 1901 р акції істотно впали в ціні, їх реалізація стала неможливою. Неліквідні цінні папери залишилися у власності банків, що прискорило зрощування банківського і промислового капіталів.

У період з початку XX ст. банківська система країни зміцнювалася, банки збільшували акціонерний капітал. Навіть початок Першої світової війни і переорієнтація економіки на військові потреби не зупинили цей процес. На 1917 р в Росії було близько 60 комерційних і земельних банків.

Після революції з грудня 1917 р до 1922-1924 рр. всі банки були націоналізовані. Тільки в період непу колишня модель частково відродилася в формі дворівневої системи з центральним і різними видами комерційних банків (акціонерних, кооперативних і т.п.).

У 30-х рр. XX ст. комерційні банки знову припинили своє існування. Під гаслом: «банківське кредитування повинно бути організовано таким чином, щоб потребують кредиті підприємства і організації отримували його, минаючи посередні ланки» [1] - Держбанком проводилася поетапна централізація всіх банківських функцій. З цього часу і до кінця 1980-х рр. в країні діяла досить специфічна, однорівнева, банківська система. Її особливості полягали, наприклад, в наступному: розрахункові операції проводилися тільки з іншими державами, колгоспами і населенням, розрахунки з підприємствами були замінені матеріально-технічним постачанням, а банківські установи на місцях розподіляли кредити відповідно до приписів Держбанку.

І хоча можна говорити про отриманий банківською системою в період планової економіки унікальному досвіді, в ході об'єктивного історичного процесу розвитку економіки країни стало необхідним відновлення її працездатності в початковому, ринковому, форматі. Дана трансформація відбувалася в кінці 1980-х - початку 1990-х рр. досить складно, оскільки за попередні десятиліття було втрачено необхідний для таких умов досвід і, що важливо для галузі, перервані традиції російських банків. Крім того, було відсутнє довіру до нової системи, не підкріплене історично заслуженим іміджем стабільних кредитних організацій, відчувався дефіцит кадрів, здатних працювати в нових умовах.

Банківська реформа 1987 р стала першим кроком до відновлення дворівневої банківської системи країни: поряд з Держбанком, що грав роль центрального банку, були створені п'ять спеціалізованих банків (рис. 11.1).

У даній системі Промстройбанк став кредитувати промисловість, будівництво, транспорт і зв'язок; Агропромбанк - агропромисловий комплекс; Жилсоцбанк - житлове господарство і соціальну сферу; Сбербанк - обслуговувати населення; Зовнішекономбанк - зовнішньоекономічну діяльність.

Банківська система СРСР в період 1987-1990 рр

Мал. 11.1. Банківська система СРСР в період 1987-1990 рр.

Значимість даного етапу визначається тим, що після десятиліть існування однорівневої банківської системи з єдиним Центральним банком СРСР і обмеженим функціоналом інших банків, що працюють як його філії, поки ще з малою кількістю елементів і в рамках ще тільки реформованої планової економіки, але була введена дворівнева банківська система - прообраз існуючої сьогодні банківської системи в Росії, зі зростаючим числом функцій і можливостей кожного комерційного банку.

Закон «Про кооперацію» 1988 року, а також сформували основу правового поля для сучасної банківської системи закони «Про банки і банківську діяльність» та «Про Центральний банк РРФСР (Банку Росії)" 1990 р сприяли бурхливому зростанню кількості банків. За три роки їх кількість зросла більш ніж в 30 разів, склавши в 1991 р 1357. Подальший динамічний ріст затребуваного економікою банківського сектора призвів до того, що в 1995 р число банків в країні перевищило 2,5 тис. [2]

Продовжувало інтенсивно формуватися і банківське законодавство. У 1995 р оновлюються закони про центральному та комерційних банках, в 1996 році вийшов закон «Про ринок цінних паперів», починає впроваджуватися система фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Період становлення системи в новому вигляді характеризувався переважанням дрібних і середніх банків. При цьому загальна нестабільність реформованої під ринкові стандарти економіки і фінансові труднощі перепрофільованих підприємств-позичальників часто викликали банкрутство невеликих кредитних організацій.

Найбільші підприємства зосередили свої фінансові ресурси у великих банках. Але кредитна діяльність навіть таких банків в періоди банківських криз (наприклад, 1998 г.) виявилася більш ризикованою і менш прибутковою, ніж операції на ринку цінних паперів. Причому в силу нерозвиненості ринку корпоративних цінних паперів і високі ризики на ньому банки стали робити акцент на інвестиції в державні цінні папери. Диверсифікація ризику, прийнятого банківським сектором, знизилася, і до 1998 р більша частина активів найбільших банків країни представляла собою вкладення в державні короткострокові облігації. Тому, коли в тому ж році держава оголосила дефолт але ДКО і припинило виплати, звалилися багато великих банків, потягнувши за собою і мають в цих банках рахунки підприємств.

Показовість гостроти кризи і неготовність до нього проявилася ще і в тому, що закон «Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій», прийнятий на початку 1999 р, готувався паралельно з активно йде процесом масового банкрутства банків.

Економіка відновлювалася від кризи 1998 р близько трьох років. Але навіть до 2001 року, за даними Центрального банку РФ, в країні з зареєстрованих 2124 кредитних організацій (2084 з банківською ліцензією) діючими були лише 1311Г

З 2001 р в умовах економічного підйому і зниження темпів інфляції активно ріс сукупний статутний капітал банків, розширювалися ресурсна база і активи сектора, поліпшувалося їх якість, в країні відзначалося зростання кредитування.

Черговою віхою в розвитку банківського сектора стала криза 2008 року, коли хвиля кризи, спровокованої проблемами іпотечного ринку США, прокотилася по світу, викликавши в тому числі в Росії обвал фондового ринку. Більш ніж півтораразове знецінення рубля (з 23,4 руб. За долар США в липні 2008 р до 36,42 в лютому 2009 р), різке скорочення ринку міжбанківських кредитів і криза ліквідності, значне погіршення фінансового стану більшості банків, що супроводжується банкрутством менш конкурентоспроможних, характеризували стан економіки Росії в цей період.

Інтервенціями на валютному ринку за рахунок накопичених у попередні роки золотовалютних резервів, посиленням кредитування банків, а також рядом інших заходів Банк Росії зберіг контроль над ситуацією і надалі стабілізував її.

За підсумками кризи 2008 р в банківському секторі більше уваги стало З'деляться оцінці ризиків, змінилися підходи до планування операцій і витрат банків, минув певний укрупнення кредитних організацій, при реалізації антикризових заходів зросла роль держави в якості джерела коштів для кредитних організацій і частка його участі в капіталі ряду банків.

  • [1] Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1930 «Про кредитної реформи
  • [2] Дані Банку Росії. URL: www.cbr.ru
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >