ФУНКЦІЯ МОНОПОЛЬНОЇ ЕМІСІЇ ГОТІВКИ

Центральні банки спочатку були засновані як представники держави, які мають монопольне право на емісію готівки (банкнот), визнаних в країні як остаточне платіжний засіб. У Росії і ряді інших країн карбуванням займається казначейство, у якого центральний банк купує монети за номіналом і випускає їх в обіг разом з банкнотами. Незважаючи на те що готівкові гроші становлять незначну частину грошової маси країн світу, вони зручні для платежів за дрібні послуги, в роздрібній торгівлі, а також для забезпечення ліквідності банківської системи 1 .

ФУНКЦІЯ «БАНКУ БАНКІВ»

Центральні банки не працюють з підприємствами і населенням. Сполучною ланкою з реальною економікою для них виступають комерційні банки. Центральний банк взаємодіє з комерційними як банк більш високого рівня: регулятор, контролер і наглядач.

Центральні банки визначають (ліцензують) початок, закінчення (відкликання ліцензії) і сфери діяльності (різні види ліцензій) комерційних банків. Регламентація діяльності банків проводиться завдяки встановлюються центральними банками і законодавчо закріпленим адміністративним і пруденційних норм і правил. Сформована система передбачає контроль за їх виконанням і нагляд за діяльністю банків.

У більшості країн банківський нагляд і контроль проводиться центральним банком спільно з іншими органами і здійснюється для підтримки стабільності і надійності банківської системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів. Для цього центральні банки проводять перевірку і аналіз наданої банками фінансової звітності, здійснюють ревізії на місцях; встановлюють системи економічних нормативів для банків і контроль за їх дотриманням 1 .

Розвиток економічної інтеграції країн світу і посилення світових криз сприяло формуванню міжнародного характеру нагляду. У 1975 р утворився Базельський комітет з банківського нагляду, який розробив «Базові принципи ефективного нагляду за банківською діяльністю» і ряд інших документів, якими керуються [1] [2]

керівники центральних банків і органи банківського нагляду в більшості країн 1 .

Одночасно центральні банки працюють з комерційними банками як партнери. Через них проходить більшість платежів і розрахунків на міжбанківському ринку, здійснюються депозитні операції комерційних банків в центральних банках, проводяться кредитування банків і торги цінними паперами і валютою інших країн, видаються гарантії та інші види операцій.

  • [1] Гроші. Кредит. Банки: підручник / за ред. проф. Е. Ф. Жукова. М.: ЮНИТИ, 2011.С. 290.
  • [2] Там же. С. 291-292.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >