ФУНКЦІЯ БАНКУ УРЯДУ

Центральні банки тісно пов'язані з державою. Як банкіра уряду центральний банк виступає як його касир, кредитор, фінансовий консультант і фінансовий агент [1] [2] . Так, в центральному банку можуть бути відкриті рахунки уряду й урядових відомств, проведено касове виконання державного бюджету. При цьому доходи уряду, отримані від податків і позик, зараховуються на безвідсотковий рахунок казначейства в центральному банку, з якого покриваються урядові витрати.

У більшості країн світу центральні банки кредитують державу, надаючи прямі банківські позики уряду або купуючи на первинному ринку випущені їм цінні папери.

При необхідності центральні банки консультують урядові органи і міністерства з питань розміщення і погашення державних позик, вибору дат емісії та визначення прибутковості цінних паперів. Від імені уряду центральні банки виступають в якості брокерів: здійснюють розміщення і погашення державних позик, організовують виплату доходів але ним, з метою зміни умови їх продажу купують або продають.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ФУНКЦІЯ

Будучи провідниками державної валютної політики, органами валютного регулювання і контролю, центральні банки визначають режим обмінного курсу національної валюти, проводять операції по управлінню офіційними золотовалютними резервами, регулюють міжнародні розрахунки, беруть участь в розробці прогнозу платіжного балансу і організують його складання, здійснюють його регулювання, контролюють рух валютних цінностей як усередині країни, так і за кордоном. Центральні банки співпрацюють з центральними банками інших країн і представляють країну в міжнародних і регіональних валютно-кредитних організаціях, а також з відповідних питань беруть участь в підготовці міжнародних угод [3] .

  • [1] Лялькова, Е. Ю. Забезпечення ліквідності комерційних банків: дис .... канд. вікон, наук. Іваново. 2013. С. 76-93.
  • [2] Загальна теорія грошей і кредиту: підручник / за ред. проф. Е. Ф. Жукова. М.: Банки Біржі; ЮНИТИ, 1995. С. 135-136. '
  • [3] Гроші. Кредит. Банки: підручник / за ред. проф. Е. Ф. Жукова. С. 293.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >